Web designer

Pokračovat

Kdo je web designer

Web designer je tvůrce webových stránek, který se stará především o vizuální podobu webu. Má obvykle přesahy do dalších oborů, mnohdy zvládne jednoduchý web připravit s vhodnými nástroji i po technické stránce.

Náplň práce web designera

Základním úkolem web designera je příprava grafického návrhu, který by měl vycházet z dodaného UX návrhu a připravených textů. Web designer je obvykle specialistou v oboru grafického designu.

 

Schopný web designer by nicméně měl umět navrhnout také logo pro webové stránky, stejně jako marketingové materiály pro propagaci webu na sociálních sítích nebo v PPC reklamě.

Znalosti web designera

Kromě základních znalostí z oboru grafiky a typografie by měl web designer mít obecné povědomí o tom, jak se webové stránky skládají a jaké trendy momentálně sledují. V ideálním případě bude mít také základní znalosti UX designu. Pomůže mu též povědomí o práci programátora a frontend kodéra, s nimiž pro ně může nachystat ideální podklady.

Role web designera při tvorbě webů

Kvalitní web designer zapadne do týmu, který se zabývá tvorbou webových stránek. Členy týmu jsou zpravidla analytik, UX designer, copywriter, programátor, SEO specialista, případně marketér. Web designer by tedy neměl být solitér, ale týmový hráč.

Web design v praxi

Příkladem spolupráce webového týmu jsou stránky pro LOMAX. Výrobce garážových vrat u nás poptal redesign webu.

Protože nám ale z analýz vyšlo, že je potřeba nová struktura i obsah webu, vytvořili jsme klientovi nakonec zcela nové stránky.

Do jejich tvorby se zapojilo pět specialistů, díky nimž vznikl funkční, srozumitelný, důvěryhodný a vizuálně atraktivní web.

Případová studie

Web design ukázka LOMAX stránky

Jak pracuje web designer?

Grafický web designer navazuje svou činností na UX designera. Od něj získá drátěné modely (wireframes), které zevrubně načrtávají rozsah, strukturu a hierarchii stránek. Pro každou stránku model rovněž nastiňuje obsahové bloky.

Úkolem designera je vdechnout stránkám vizuální podobu a navrhnout finální podobu vzhledu jednotlivých prvků webu tak, aby web splnil požadované cíle. Při návrhu designer řeší:

1) Základní vizuální styl. Soubor určujících grafických komponentů, které definují směřování stránek a na základě kterých vzniknou všechny další prvky. Weby mohou mít unikátní vizuální styl, nebo naopak mohou dodržovat pravidla stanovená v brand manuálu.
 

Web designer ukazka barevna schemata

2) Rozvržení a kompozice. Uspořádání jednotlivých komponent a jejich pozice na každé stránce. Rozložení všech objektů v prostoru.

3) Barvy. Výběrem barev grafik definuje první dojem ze stránek a prvotní uživatelské emoce. Výsledná kombinace 3 až 5 barev se nazývá barevné schéma. Tvoří ji základní a doplňkové barvy. U barev se řeší odstín, ale také sytost, teplota či vzájemný kontrast.

4) Typografie. Ovlivňuje hlavně čitelnost, přehlednost, hierarchii obsahu a použitelnost stránek. U typografie designer vybírá hlavní a doplňkový font, jeho řezy a velikosti. Součástí je také definice řádkování, odsazení, rozestupů či zarovnání písma. Speciální vzhled mohou dostat citace, tabulky či seznamy.

5) Obrázky a multimédia. Zahrnují návrh ztvárnění konkrétních fotografií, videí a ilustrací. Zpracovat lze také ikony, piktogramy či textury.

6) Interaktivní a animované prvky. Slouží k oživení webu, nalákání pozornosti a zvýšení jeho atraktivity. Soustředí se na tlačítka, posuvníky, menu, checkboxy či chatovací okna. Animace dodávají webu dynamiku a upozorňují návštěvníka na určitý prvek. Mezi časté animační efekty patří slideshow, carousel, hover, fade, shuffle či scroll.

Software pro web designery

Dříve byl nepsaným standardem pro návrh grafiky webu Adobe Photoshop. Se začátkem orientace na různé velikosti displeje a s čím dál větším rozvojem dynamických efektů při procházení stránky přestal Photoshop vyhovovat. Jeho výrobce tak přišel s nástrojem Adobe XD. Dalším populárním nástrojem pro web design je cloudová Figma.

Kontakt

Potřebujete vytvořit
webové stránky?

Využijte sílu našich zkušeností a služeb. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně spustíme skvělý nový web.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram