Tvorba webových stránek

Pokračovat

Jak funguje tvorba webů?

Tvorba webových stránek zahrnuje proces vzniku webu od jeho návrhu až po spuštění a otestování. Navzdory očekávání se jí nezabývá jen samotný programátor nebo web designer, ale hned několik dalších odborníků.
 

kolik stojí webové stránky? kvůli stále větším specializacím a propracovanějším webům jejich tvorba zahrnuje práci mnoha specialistů, nejen programátora.

 

Do ceny webových stránek se zpravidla zapojuje práce webového grafika, copywritera programátora. V závislosti na velikosti webu a času, který mu klient chce a může věnovat, se do procesu vzniku webu mohou zapojit i další odborníci na UX, SEO, linkbuilding či online marketing. Cena stránek se u kvalitní agentury dle rozsahu projektu pohybuje v řádu desítek až stovek tisíc.

 

Vznik webu v praxi

Ukázkou tvorby webu se všemi fázemi je naše práce na stránkách výrobce garážových vrat LOMAX. Klient nás oslovil s požadavkem na grafickou a funkční inovaci webu.

Po důkladné analýze jsme zjistili, že původní web již nevyhovuje nárokům na úspěšnou prezentaci firmy, a proto jsme klientovi navrhli vytvoření zcela nových stránek. Díky spolupráci UX designera, copywritera, webového grafika a programátora získal klient nový web, který podporuje prodej produktu a moderně prezentuje jeho brand.

Podívat se na projekt

Tvorba webových stránek ukázka stránky LOMAX

 

Fáze vzniku webových stránek

Výrobu webových stránek lze rozdělit na několik na sebe navazujících fází. Ty jsou důležité nejen pro vznik samotných stránek, ale také pro jejich funkčnost, design a návaznost na marketingové a propagační cíle klienta.

1. Analýza

Analýza poskytuje informační a datový základ pro návrh webu. U nového projektu analytik zjišťuje, jaké jsou jeho cíle, cílová skupina, jak se klient chce prezentovat či jak web odlišit od stránek konkurence.

Součástí analýzy by měla být i analýza klíčových slov. Ta zjišťuje, co lidé na internetu hledají, a doporučuje, jak na základě těchto informací strukturovat a textovat webové stránky.

Průzkum by měl být rovněž zaměřen na provozní a technické potřeby klienta. Mezi nejčastější otázky patří například to, jakým způsobem chce klient stránky ovládat, jak často je chce měnit či přidávat obsah a s jakými dalšími systémy je potřebuje propojit. Odpovědi pomáhají zhotoviteli webu s volbou redakčního systému, pluginů, interních systémů a dalších technických aspektů.

Tvorba webových stránek analýzy ilustrační foto

 

2. UX návrh

Ve chvíli, kdy je z analýzy zřejmé, co bude předmětem webu, nastupuje UX designer. Ten zjištěné informace přetvoří do strukturované podoby. Zároveň má zkušenosti s tím, jak uživatelům doručit nejpodstatnější informaci celého webu a splnit jeho cíle.

Výsledkem je návrh informační architektury webu, návrh obsahových bloků a doporučení rozložení interaktivních prvků na každé stránce webu. Součástí UX návrhu je vizualizace náčrtu budoucího webu formou takzvaného drátěného modelu (wireframe).

Tvorba webových stránek ukázka UX návrh

 

3. Copywriting

Copywriting úzce souvisí s návrhem struktury webu. Jestliže už klient ví, kde budou rozmístěné jednotlivé prvky webové stránky, copywriter se postará o jejich naplnění odpovídajícím textem. Je to kreativec, který zajistí, že bezvadně navržený a strukturovaný web bude srozumitelný též po obsahové stránce.

Copywriting se týká všech textů, se kterými se uživatel setká. Kromě hlavních obsahových bloků zahrnuje také nadpisy, odkazy, tlačítka, formuláře, tabulky, popisky, transakční e-maily, chybové hlášky, provozní informace, legendy, SEO atributy či nápovědy.

Tvorba webových stránek copywriting ilustrační foto


4. Grafický návrh

Na základě UX návrhu připraví web designer vzhled jednotlivých stránek. Po jeho vytvoření následuje několik koleček schvalování s klientem a následně dotvoření zbytku podstránek. Výstupem práce je sada návrhů vzhledově odpovídajících výslednému webu. Cílem web designu je vytvořit všechny typové stránky a zachytit podobu jednotlivých obsahových a grafických komponent napříč webem.

 

Tvorbu webové grafiky je vhodné realizovat až po přípravě všech textů. Nestane se tak, že designer vymyslí prvky, do kterých nebude možné vložit tolik informací, kolik je reálně potřeba.

 

Web designer také často chystá vizuální podobu webu na mobilních zařízeních. U jednodušších webů to není nutné, přeskládání prvků pro menší displeje by na základě vlastních zkušeností měl zvládnout i programátor nebo frontend specialista.
 

Redesign webových stránek teaser

Webová grafika v praxi

Pokud webové stránky dobře fungují, plní své cíle a pouze zastaraly vzhledem, není nutné vždy vytvářet zcela nový web. V takovém případě přichází na řadu redesign webových stránek, tedy osvěžení a změna vizuálního vzhledu.

Příkladem redesignu může být naše spolupráce s producentem zelených potravin Green Ways. Pro klienta jsme navrhli nový vzhled webu, který vizuálně vylepšil původní funkční stránky a podpořil jejich léty ověřené silné stránky.

Podívat se na projekt

5. Programování

Jakmile jsou hotovy grafické a textové části webu, pustí se programátor do přetavení návrhů ve fungující web. Dnes je obvyklé, že se programovací úlohy dělí mezi tvůrce programové části backend a specialisty na frontend.

Backend programátoři tvoří funkční zázemí webu, tedy administraci a napojení webu na systémy a služby třetích stran. Frontend specialisté (kodéři) se starají o fungování webu po grafické stránce. Tedy, že odpovídá grafické předloze a funguje správně na různých webových prohlížečích, různých operačních systémech a různých zařízeních.

Tvorba webových stránek testovani a optimalizace ilustrační foto


6. Testování webu

Důležitou fází vývoje webu je testování. Během něj se například zjišťuje, zda web vypadá bezvadně v kombinaci různých zařízení a webových prohlížečů. Podcenit se nesmí ani jeho bezpečnost, zatížení a dostupnost v případě většího počtu návštěvníků.

U větších a složitějších projektů připadá v úvahu také funkční testování. Ověřuje se, zda se odesílají webové formuláře, funguje nákupní košík, nezlobí napojení na platební bránu, na účetnictví či sklady.

Tvorba webových stránek spuštění ilustrační foto


7. Spuštění webu

Výroba webových stránek končí svou hlavní část jejich spuštěním. Dodavatel zálohuje starý web, nakopíruje místo něj nový, případně komunikuje se správcem serveru a nový web spustí ve vzájemné spolupráci.

Zároveň po spuštění probíhají kontroly faktorů souvisejících se SEO, zejména sledování případných dočasných propadů v pozicích pro jednotlivá klíčová slova, analýzy zlepšení v jednotlivých metrikách rychlosti načítání a podobně.

Rovněž by nemělo zapadnout, že je třeba při spouštění webu řešit přesměrování původních stránek, pro které z technických či jiných důvodů nebylo možné zachovat původní URL adresy.

8. Optimalizace a rozvoj nového webu

Práce na webu by neměla končit jeho spuštěním. Po vzniku stránek by si je měli vzít do péče odborníci na SEO a online marketing. Ti řeší například vylepšování pozic ve vyhledávačích, přísun návštěvníků, konverze a plnění cílů webu. Po technické stránce je důležité dbát na zabezpečení a průběžné aktualizace.

Kontakt

Potřebujete vytvořit
webové stránky?

Využijte sílu našich zkušeností a služeb. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně vytvoříme skvělý nový web.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram