Sociální sítě

Pokračovat

Co jsou sociální sítě?

Sociální síť je online služba, která registrovaným členům umožňuje vzájemně komunikovat, sdílet informace, posílat si obsah a společně být součástí různých online aktivit. Sociální sítě propojují virtuální skupiny lidí.

Sociální sítě jako prostor pro marketing

Sociální sítě jako Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn nebo TikTok se staly nedílnou součástí životů miliónů lidí. Běžný člověk stráví na sociálních sítích v průměru hodinu čistého času denně, u některých je to ještě mnohem více. Za tuto dobu zhlédne návštěvník velké množství obsahu, mezi nímž může být i reklamní sdělení.

Marketing na sociálních sítích je v současné době neopominutelnou součástí každého úspěšného podnikatelského projektu.

Prvky marketingu na sociálních sítích:

  • Stanovení kvalitní strategie – Strategie by měla stanovit pro koho, za jakým účelem, s jakým rozpočtem a jakým způsobem bude firma využívat sociální sítě. Součástí strategie by měla být definice cíle, cílových skupin, obsahové strategie, reklamní strategie, tónu komunikace a způsobu práce s profilem na sociální síti.
  • Správné nastavení firemního profilu – Profil by měl obsahovat základní informace, jako je obchodní jméno, kontakt, umístění a podrobnosti o firmě či výrobku. Samozřejmostí je také zajímavý vizuál, který na první pohled upoutá pozornost.
  • Tvorba obsahu – Podstatou firemního profilu by měl být relevantní obsah, který bude značku v myslích nových i stávajících zákazníků udržovat aktuální. Obsah je potřeba vytvářet pravidelně a příležitostně jej obměňovat, aby byl co nejrozmanitější a zasáhl požadovanou cílovou skupinu.
  • Reklama – Prakticky na všech sociálních sítích je možné zasponzorovat různé typy reklam, od obrázků přes videa až po odkazy na webové stránky. Reklama na sociálních sítích je velice variabilní a poskytuje široké spektrum formátů, cílových skupin i cílů propagace.
  • Community management – Důležitou součástí sociálních sítí je vytváření a rozvíjení komunity fanoušků. Do něho patří pobízení lidí do diskuzí, odpovídání na jejich dotazy a udržování příjemného a nekonfliktního prostředí profilu značky.
  • Měření a optimalizace strategie – Sociální sítě umožňují sledovat velké množství dat, jejichž správnou interpretací lze snadno upravovat strategii a optimalizovat rozpočty.

Sociální sítě jako nástroj PR 360

Ve strategickém přístupu k plánování komunikace PR 360 zastává marketing na sociálních sítích významnou pozici. Patří mezi jeden z nejdůležitějších nástrojů, které dokážou posílit povědomí i poptávku a zároveň fungovat provázaně s ostatními nástroji.

Sociální sítě mohou velmi dobře fungovat s napojením na content marketing a public relations. V případě content marketingu jsou sociální sítě jedním z nejefektivnějších kanálů, kde lze obsah šířit. Zároveň mohou být zdrojem obsáhlé zpětné vazby k aktuální obsahové strategii a studnicí nových témat a fenoménů ke zpracování.

Stejnou službu mohou prokázat i pro témata v public relations. Sociální sítě jsou též ideálním nástrojem pro rozvoj potenciálu získaných mediální zmínek. Sdílení mediálních zmínek posiluje jejich efekt a dává prostor pro další šíření, diskuze a rozvoj medializovaného tématu.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram