Analýza webu

Pokračovat

Co je analýza webu?

Analýza webu zkoumá webové stránky s ohledem na cíle, které mají plnit. Měří, sbírá a vyhodnocuje data. Odhaluje silná a slabá místa webu a navrhuje kroky k jeho vylepšení.
 

Analýza webu je potřeba především v případě, že máte webové stránky a chystáte se na jejich redesign či změnu struktury. poskytne vám nezaujatý pohled z hlediska plnění cílů, SEO i marketingu.

 

Webovou analytiku, respektive některé její dílčí části lze využít i v případě, že je třeba stavět nový web. Některé analýzy totiž dokážou pomoci se stanovením zadání a cílů pro nový projekt.

Z čeho se skládá analýza webu?

Samotná analýza webu se skládá z několika částí, přičemž není nutné vždy analyzovat úplně všechny faktory. Součástí může být: analýza návštěvnosti, analýza klíčových slov, SEO analýza, analýza rychlosti načítání, analýza sociálních sítí, analýza konkurence, analýza přístupnosti webu, analýza UX/UI.

Při tvorbě nových webových stránek má smysl dělat analýzu klíčových slov či analýzu konkurence. Výstupy z těchto analýz lze využít při návrhu struktury, textů i grafického web designu. Tyto analýzy jsou také velmi nápomocné jako zdroj dat pro tvorbu marketingového plánu.

Webová analytika v praxi

Ukázkou důležitosti analýzy je naše práce pro výrobce garážových vrat LOMAX. Klient nás oslovil s požadavkem redesignu webových stránek. Díky analýze jsme odhalili řadu zajímavých skutečností v nákupním procesu, struktuře i fungování původního webu.

Z dat vyplynulo, že původní web nesplňuje požadované cíle a klientovi jsme  doporučili vytvoření zcela nové prezentace. Výstupy z analýzy jsme navíc použili jako podklad pro design budoucího webu, který je vizuálně atraktivní, návštěvnicky přívětivý a hlavně vysoce funkční.

Přejít na případovou studii

Webová analytika v praxi ukázka LOMAX

Možnosti webové analytiky

Analýza návštěvnosti

Slouží k poznání a pochopení návštěvníků stránek. Pracuje s Google Analytics nebo jakýmkoli jiným nástrojem pro měření návštěvnosti webu. Odpoví na otázky, které části webu patří k těm navštěvovanějším a kde jsou jeho slabá místa.

Dokáže také dobře popsat zdroje návštěvnosti, chování návštěvníka na stránkách či efektivitu online reklamy. Výsledky analýzy slouží jako podklad pro návrh nové struktury, copywritingu, designu, SEO i marketingové strategie webu.

Analýza klíčových slov

Tato analýza definuje klíčová slova relevantní k danému webu. Odhalí, co, jak a v jakém počtu lidé hledají a jak by případně pátrali po vašich produktech a službách. U již existujících stránek stanoví, pro které výrazy se web ve vyhledávačích už objevuje a na jaké pozici.
 

 

Kromě vyhledávačů lze sledovat statistiky hledanosti klíčových slov třeba i na videoportálech, jako je YouTube, a strategii připravit i pro tyto kanály. Výstupy lze využít také pro copywriting, SEO, online marketing a content marketing.

SEO analýza / SEO audit

Zkoumání optimalizace pro vyhledávače lze rozdělit na dvě části. Má stávající web správnou strukturu kódu? Jsou vyplněny potřebné informace pro vyhledávače? Jsou všechny stránky správně zaindexované ve vyhledávačích? Jsou nějaké příležitosti pro nápravu? Na tyto dotazy odpoví SEO analýza on-page faktorů.

Off-page SEO analýza naopak odhalí, jaké je odkazové portfolio stávajícího webu. Kolik jiných domén na něj odkazuje, zda jde o odkazy z obsahově relevantních stránek nebo zda se náhodou nejedná o odkazy z nějakých spamovacích webů, které by vám mohly zhoršit reputaci ve vyhledávačích.

Webová analytika rychlost webu ilustrační foto

Analýza rychlosti načítání

Rychle se načítající webové stránky jsou dnes absolutně nezbytné. Konkurence je stále větší a zejména pro uživatele mobilního internetu je čekání delší než pár sekund důvodem k odchodu pryč, nebo ještě hůře k přechodu ke konkurenci.

Rychlost webu lze měřit nástrojem Lighthouse, který Google provozuje hned v několika podobách, v té nejpopulárnější například skrze PageSpeed Insights. Průběžné sledování rychlosti webu z dat od reálných uživatelů Google Chrome nabídne český PageSpeed.cz, včetně srovnání s konkurencí. Mezi oblíbené nástroje patří též WebPageTest a GTmetrix.

Analýza sociálních sítí

Analýza sociálních sítí odpoví na otázku, kolik lidí sdílí příspěvky s odkazy na web nebo jak se mluví o konkrétní firmě či produktech a službách. Hodit se může při textování webu, přípravě publikačních plánů nebo nastavování strategie online propagace stránek.

Analýza konkurence

SEO, pozici ve vyhledávačích pro daná klíčová slova i rychlost webu je nutné porovnávat s konkurencí. Z dat mohou vyplynout slabé stránky konkurentů či jejich přešlapy, ale také silná místa. Analýza plnění jednotlivých kritérií ze strany konkurence nabídne vodítko, v čem a jak má smysl konkurenci zkusit předstihnout.

Analýza přístupnosti webu

Stále více provozovatelů webů myslí i na přístupnost webových stránek. Typicky se jedná o přizpůsobení webu pro nevidomé uživatele a jejich čtečky. Ale nejen to. Stačí, aby na webu byly málo kontrastní barevné odstíny, a přijdete o uživatele s nějakou jednodušší zrakovou vadou.

Analýza webu přístupnost ilustrační foto

Přístupnost webu ovšem není daná jen tím, jak vypadá, ale i tím, jak se ovládá. Řeší například, zda nejsou na mobilním zařízení aktivní prvky příliš blízko sebe, zda se prstem lze snadno trefit do položky mobilního menu či zda lze na počítači web ovládat pomocí klávesnice.

UX/UI analýza

Součástí webové analytiky je rovněž zhodnocení stávajícího vzhledu a ovládání. Tento průzkum ukazuje, zda stránky uživatelům nekladou zbytečné překážky v cestě za splněním jejich cílů. UX se zaměřuje na ovládání, UI zase na srozumitelnost a celkový vzhled grafického provedení.

Metriky webové analytiky

Každá oblast analýzy má vlastní metriky, podle nichž weby zkoumá, porovnává a hodnotí. Z pohledu návštěvnosti lze efektivitu posuzovat podle počtu návštěvníků, míry okamžitého opuštění webu, času stráveného na stránce, počtu navštívených stránek nebo konverzního poměru.

SEO analýzy se mohou zaměřit na zdroje návštěvnosti, její kvalitu, kvalitu indexace, stav odkazového profilu a pozici ve vyhledávačích. V případě UX lze kvantifikovat výsledky uživatelského testování.

Kontakt

Potřebujete analýzu
webových stránek?

Využijte sílu našich zkušeností a služeb. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a připravíme vám analýzu na míru.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram