Brand manuál

Pokračovat

Co je to brand manuál?

Brand manuál je dokument, ve kterém je stručně shrnuta identita a strategie značky. Popisuje její hlavní atributy a definuje pravidla pro každodenní práci se značkou.
 

Úkolem brand manuálu je zajistit
KONZISTENTNÍ, ROZPOZNATELNOU a NEZAMĚNITELNOU
prezentaci brandu v mluvené, textové i vizuální komunikaci.

 

Brand manuál v podstatě shrnuje výstupy z ostatních strategických manuálů. Lze v něm nalézt to nejdůležitější z definice značky, z manuálu vizuální komunikace a z manuálu komunikace značky. Nejčastěji brand manuál obsahuje:

  • Definici značky (historii, misi, hlavní vlastnosti a osobnost značky)
  • Základní vizuální prvky (logo, barvy, typografie, základní aplikace)
  • Pravidla komunikace značky (pravidla psaní a používání názvu značky, její oslovování a tón komunikace)

 

Součástí brand manuálu mohou být například ukázky zakázaných a nevhodných variant asociací, vizuálů a komunikace značky.

Jednotný brand v praxi

Cílem brandingu je srozumitelná, předvídatelná, odlišitelná a sympatie vzbuzující značka.

Případová studie: Chytré Líchy

Příkladem konzistentní práce se značkou je naše spolupráce s městskou čtvrtí Chytré Líchy. Projektu jsme navrhli vizuální styl, tón komunikace i komunikační kanály. Nově vzniklou značku se všemi atributy jsme poté rok a půl propagovali skrze web, PR, obsah, sociální sítě a reklamu.

Přejít na případovou studii

Chytré Líchy banner na brand případovou studii

Přílohy brand manuálu

Brand manuál může obsahovat přílohy, které usnadňují průběžnou práci se značkou. Zpravidla jsou k němu přiloženy loga v různých souborových formátech, fonty, patterny či ikony. Součástí bývají i šablony –⁠ grafické i textové návrhy hlavičkových papírů, vizitek, obchodních dopisů, navigačního systému a dalších materiálů.

Umístění a aktualizace brand manuálu

Za brand manuál by v ideálním případě měla být odpovědná jedna osoba. Ta by se měla starat o jeho aktuálnost, doplňování, úpravy a distribuci. Pro usnadnění práce bývají brand manuály k dispozici na online úložišti s různým oprávněním přístupu.

V případě firem by brand manuál měl být snadno dostupný všem členům managementu, marketingu, PR, obchodu a grafického oddělení. O jeho existenci, umístění a jeho základních pravidlech by měli vědět i všichni zaměstnanci firmy tak, aby se mohli řídit jeho pokyny a zároveň jej mohli využívat bez překážek.

Velké podniky a veřejné instituce často nechávají své brand manuály veřejně dostupné. Tento postup ulehčuje procesy jeho neustálého rozesílání a zamezuje riziku odeslání neaktuálních verzí. V současné době existují sofistikované aplikace pro správu a ukládání brand podkladů, jako je například Brandcloud.

Kontakt

Potřebujete poradit
s brandingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější řešení a společně nastavíme tu nejlepší strategii vaší značky.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram