Copywriter

Pokračovat

Copywriter se zabývá zpracováním témat a psaním textů. Kromě samotného kreativního psaní se dobře orientuje ve stylistice, gramatice či typografii a SEO. Je nepostradatelným členem kreativních a komunikačních agentur.
 

Dobrý copywriter rozumí nejem klientovi, ale i jeho cílové skupině a konkurenci.

 

Dokáže napsat poutavý, přesvědčivý a zároveň srozumitelný text. Ve spolupráci s marketingovými a PR manažery, korektory či tvůrci webů dokážou copywriteři svými texty dosáhnout mnoha cílů – od vzbuzení zájmu přes posílení značky až po zvýšení prodejů.
 

 

Cíle copywritingu

Copywriter může při psaní textů následovat různorodé cíle. Některými texty se snaží zvýšit povědomí o značce či produktu, jinými přilákat pozornost potenciálních zákazníků a směřovat je k nějaké akci (například nákupu).

Copywritingem lze také snížit náklady na reklamu a inzerci. To se podaří v případě, že vytvořený obsah uživatelé sdílejí nebo jej převezmou a publikují média. Pokud zná copywriter principy SEO, může firmám pomoci s lepším umístěním ve vyhledávání přes Google a Seznam, a tím snížit jejich rozpočet na PPC reklamu.

Informace & emoce

Šikovně napsaný text může též posílit vztah a loajalitu stávajících zákazníků. Důležitou funkcí je také snaha informovat o novinkách či je jednoduše pobavit a vzbudit pozitivní emoce.

Ukázka: Green Ways

Ukázkou obsahu, kteří informuje a prohlubuje vztahy se zákazníky je například naše spolupráce s Green Ways. Pro distributora zelených potravin jsme připravili kuchařku, pravidelně vydáváme magazín Green Ways a také tvoříme obsah web a sociální sítě.

Podívat se na ukázky

Green Ways banner na případovou studii strategického marketingu

Tipy, jak napsat dobrý text

Dobré, čtivé a fungující texty nesouvisejí pouze se stylistikou a gramatikou. Kvalitní texty přinášejí zajímavý obsah a korespondují s vytyčenými cíli, cílovou skupinou i koncovým médiem. V procesu psaní by tak neměly chybět tyto části:

1. Průzkum zadání, cílů a klienta

Na začátku kreativního procesu je potřeba se důkladně seznámit se zadáním a cíli textu. Seznámení se se značkou či osobou klienta je nezbytné pro pochopení jeho potřeb, zadání i stylu komunikace.
 

Důležité je vnímat procesní zvyklosti klienta.
Ten se totiž aktivně podílí nejen na zadávání, ale mnohdy také na schvalování a distribuci výsledného textu.

 

2. Průzkum tématu

Po vyjasnění zadání se autor textu může pustit do rešerše tématu, jemuž se má dílo věnovat. Zajímat by se měl o fakta, background, ale například také o to, jakým způsobem o tématu referuje konkurence či média.

 

Průzkum cílové skupiny ilustrační foto copywriter

3. Průzkum cílové skupiny

Dobrý text vznikne jen tehdy, pokud autor zná čtenáře a cílové publikum. K poznání publika mohou copywriterovi pomoci interní firemní materiály, průzkumy veřejného mínění, focus groups, dotazníková šetření, rozhovory, heatmapy, sociologické studie či další kvantitativní i kvalitativní metody.

Pochopení média a distribuce

Funkční text vzniká jen tehdy, respektuje-li své médium a naplno využívá potenciál distribučního kanálu. Obsah, forma, jazyk i struktura textu by tak měly skvěle zapadnout na místo, pro které jsou napsané.

4. Kreativní psaní

Každý copywriter má vlastní recept na kreativní proces psaní. Zpravidla obsahuje brainstorming, hledání inspirace, návrh osnovy a pak samotné psaní. Při dokončování textu copywriter většinou text finálně zkrátí, stylisticky doladí a doplní o nadpisy, mezititulky a další drobné texty. Součástí finalizace je také formátování textu.

5. Korektury a schválení

Po odevzdání první verze textu následuje faktická korektura a připomínkování ze strany klienta. Copywriter zapracuje podněty a text projde výstupní jazykovou korekturou.

6. Sazba, publikace, distribuce

Výsledné sdělení se nasází, publikuje, pošle do distribuce (například médiím) nebo vytiskne.

7. Vyhodnocení úspěšnosti

Hodnocení efektu sdělení by se vždy měla odvíjet od předem domluvených metrik, kterých je mnoho. Může se jednat například o čtenost článku, strávený čas, prokliky, sdílení, mediální ohlasy, ale také zvýšení prodejů. Vyhodnocování proto nejčastěji probíhá ve spolupráci s marketingovým, PR nebo obchodním oddělením klienta.

Kontakt

Potřebujete poradit
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější řešení a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram