SEO (Search engine optimization)

Pokračovat

Co je to SEO?

SEO je zkratka z anglických slov Search Engine Optimization, což v překladu znamená optimalizace pro vyhledávače. V obecné rovině se jedná o proces zlepšování viditelnosti webové stránky v internetovém vyhledávání. V Česku se SEO řeší nejčastěji s ohledem na výsledky ve vyhledávačích Google a Seznam.

Základní princip

Výsledkem optimalizace pro vyhledávače jsou takové webové stránky, které vyhledávací robot snadno najde, zpracuje a prohledá. Pokud spolu s dalšími SEO faktory vyhledávač vyhodnotí web jako kvalitní, přiřadí mu vysoké hodnocení důležitosti a zobrazí jej ve výsledcích na vyšších pozicích.

Každý vyhledávač má vlastní algoritmy a způsoby hodnocení webových stránek. S rozvojem internetu se mění i algoritmy hodnocení. Proto je SEO dlouhodobým nástrojem, u kterého je velmi důležité sledovat oborové novinky a trendy.

Funkce a cíle SEO optimalizace webu

Úkolem SEO je, aby se webové stránky ve vyhledávání zobrazily:

  1. častěji
  2. na lepší pozici
  3. se srozumitelným obsahem

Stránky s dobrým SEO s vysokou pravděpodobností získají větší a relevantnější přirozenou návštěvnost online návštěvníků. SEO tak může mít efekt na zvyšování zisku firem, na snižování nákladů (odfiltrováním nerelevantních návštěv) či na známost značky.

SEO a marketing

Optimalizace pro vyhledáváče bývá často vnímána jako oblast zájmu webmasterů a programátorů. Viditelnost stránek ve vyhledávačích lze ale ovlivnit i jinak než jen informačními technologiemi. Využít lze i prvky integrované marketingové komunikace, například konceptu PR 360.

Marketingovými nástroji, jež pomáhají ke zlepšení výsledků SEO, jsou například obsahový marketing, copywriting, spolupráce s influencery, guest blogging či public relations. Na druhou stanu, jako součást marketingového mixu, dokáže SEO výrazně napomoci ke snížení nákladů a zvýšení efektivity celé marketingové strategie.

SEO faktory

Pozici stránek ve vyhledávání ovlivňuje řada faktorů. Mezi základní SEO faktory patří on-page a off-page faktory.

  • On-page faktory se nacházejí přímo na webové stránce, o jejíž optimalizaci máme zájem. Do těchto faktorů patří například některé parametry kódu, nastavení webu či kvalita a strukturovanost obsahu webu.
  • Off-page faktory se nacházejí mimo danou stránku a pozici ve vyhledávačích tak ovlivňují jako externí vlivy.

SEO a klíčová slova

Klíčová slova (keywords) jsou výrazy či slovní spojení, která uživatelé vyhledávají v internetových vyhledávačích. Při SEO se klíčová slova umísťují na webovou stránku proto, aby se zobrazila a byla lépe dohledatelná ve výsledcích vyhledávání (SERP) konkrétního dotazu. Výběr, systematizace a vhodné umístění klíčových slov je specifická disciplína, které se věnuje analýza klíčových slov.

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je významnou součástí optimalizace webových stránek. Výsledkem analýzy je doporučení, která klíčová slova a vyhledávací dotazy a jakým způsobem by se měla umístit na webové stránky. Klíčová slova jsou v analýze hodnocena mnoha kategoriemi – například relevancí vůči cílovému webu, objemem hledání či konkurencí.

Výstupy z analýzy klíčových slov lze využít nejen pro SEO, ale také při tvorbě PPC strategie, obsahové strategie a při dalších marketingových aktivitách.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram