SEO (Search engine optimization)

Pokračovat

Co je to SEO?

SEO je zkratka z anglických slov Search Engine Optimization, což v překladu znamená optimalizace pro vyhledávače. V obecné rovině se jedná o proces zlepšování viditelnosti webové stránky v internetovém vyhledávání. V Česku se SEO řeší nejčastěji s ohledem na výsledky ve vyhledávačích Google a Seznam.

Základní princip

Výsledkem optimalizace pro vyhledávače jsou takové webové stránky, které vyhledávací robot snadno najde, zpracuje a prohledá. Pokud spolu s dalšími SEO faktory vyhledávač vyhodnotí web jako kvalitní, přiřadí mu vysoké hodnocení důležitosti a zobrazí jej ve výsledcích na vyšších pozicích.

Každý vyhledávač má vlastní algoritmy a způsoby hodnocení webových stránek. S rozvojem internetu se mění i algoritmy hodnocení. Proto je SEO dlouhodobým nástrojem, u kterého je velmi důležité sledovat oborové novinky a trendy.

Funkce a cíle SEO optimalizace webu

Úkolem SEO je, aby se webové stránky ve vyhledávání zobrazily:

  1. častěji
  2. na lepší pozici
  3. se srozumitelným obsahem

Stránky s dobrým SEO s vysokou pravděpodobností získají větší a relevantnější přirozenou návštěvnost online návštěvníků. SEO tak může mít efekt na zvyšování zisku firem, na snižování nákladů (odfiltrováním nerelevantních návštěv) či na známost značky.

SEO a marketing

Optimalizace pro vyhledáváče bývá často vnímána jako oblast zájmu webmasterů a programátorů. Viditelnost stránek ve vyhledávačích lze ale ovlivnit i jinak než jen informačními technologiemi. Využít lze i prvky integrované marketingové komunikace, například konceptu PR 360.

Marketingovými nástroji, jež pomáhají ke zlepšení výsledků SEO, jsou například obsahový marketing, copywriting, spolupráce s influencery, guest blogging či public relations. Na druhou stanu, jako součást marketingového mixu, dokáže SEO výrazně napomoci ke snížení nákladů a zvýšení efektivity celé marketingové strategie.

SEO faktory

Pozici stránek ve vyhledávání ovlivňuje řada faktorů. Mezi základní SEO faktory patří on-page a off-page faktory.

  • On-page faktory se nacházejí přímo na webové stránce, o jejíž optimalizaci máme zájem. Do těchto faktorů patří například některé parametry kódu, nastavení webu či kvalita a strukturovanost obsahu webu.
  • Off-page faktory se nacházejí mimo danou stránku a pozici ve vyhledávačích tak ovlivňují jako externí vlivy.

SEO a klíčová slova

Klíčová slova (keywords) jsou výrazy či slovní spojení, která uživatelé vyhledávají v internetových vyhledávačích. Při SEO se klíčová slova umísťují na webovou stránku proto, aby se zobrazila a byla lépe dohledatelná ve výsledcích vyhledávání (SERP) konkrétního dotazu. Výběr, systematizace a vhodné umístění klíčových slov je specifická disciplína, které se věnuje analýza klíčových slov.

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je významnou součástí při vzniku webových stránek a jejich oprimalizace. Výsledkem analýzy je doporučení, která klíčová slova a vyhledávací dotazy a jakým způsobem by se měla umístit na webové stránky. Klíčová slova jsou v analýze hodnocena mnoha kategoriemi – například relevancí vůči cílovému webu, objemem hledání či konkurencí.

Výstupy z analýzy klíčových slov lze využít nejen pro SEO, ale také při tvorbě PPC strategie, obsahové strategie a při dalších marketingových aktivitách.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram