Vizuální styl značky

Pokračovat

Co je to vizuální styl značky?

Vizuální styl značky (corporate design) je souhrnný a jednotný styl vizuální prezentace subjektu. Cílem jednotného vizuálního stylu je zajistit konzistentní, rozpoznatelný a nezaměnitelný vizuální vjem.

V ideálním případě se vizuální komunikace subjektu řídí souborem jasně definovaných grafických pravidel. Tato pravidla bývají definována v dokumentu, který se nazývá
MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY.

Manuál vizuálního stylu

Manuál definuje grafické prvky a demonstruje jejich využití v různých formách. Měl by obsahovat nejen povolené znázornění grafických prvků, ale také definovat zakázané varianty a zabránit tak nedokonalostem a chybám v grafické prezentaci značky.

Kromě definice základního vzhledu značky může manuál obsahovat také šablony pro různé aplikace, čímž do budoucna usnadňuje grafické práce. Součástí manuálu tak mohou být například šablony hlavičkového papíru, šablona e-mailového podpisu či šablona obalového designu. Manuál může sloužit také jako inspirační vzor při tvorbě webových stránek.

Prvky vizuálního stylu značky

Prvky vizuálního stylu značky lze dělit na základní a doplňkové.

  1. Základní prvky
    Obsahují logo, barvy, tvary, textury a písmo (font). Tyto prvky bývají v manuálu vizuálního stylu definované jak graficky, tak textově. Grafická znázornění kromě základních variant ukazují například povolené variace log (inverzní, jednobarevné), specifika obrysů tvarů či typografie. Textový popis v manuálu doplňuje detaily jednotlivých prvků, například velikost fontů či rozsah ochranných zón.
  2. Doplňkové prvky
    Vycházejí ze základních prvků a definují využívání vizuálního stylu značky na dalších praktických příkladech a aplikacích. V manuálu vizuálního stylu se vyskytují jako doporučení, jak by značka měla s grafikou pracovat například na webových stránkách, fotografiích, vizitkách, firemních dokumentech, reklamních tiskovinách, na propagačních předmětech, merchandise, v interiéru či v online reklamě.

Tvorba a správa vizuálního stylu

Vizuální styl výrazně ovlivňuje marketingové a obchodní aktivity značky. Dobře navržená identita se snadno používá a reprodukuje a zároveň podporuje důvěryhodnost, sílu a hodnotu značky. Srozumitelný, příjemný a zapamatovatelný vizuál může posílit náklonnost klientů, ale také loajalitu zaměstnanců. Proto by se na vzniku vizuálního stylu měl podílet nejen zadavatel a grafik, ale i marketingový odborník, brand manager či obchodník.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s vizuální identitou?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější řešení a společně nastavíme tu nejlepší vizuální strategii vaší značky.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram