UX designer
(User experience designer)

Pokračovat

UX designer se zabývá analýzou, návrhem, tvorbou a optimalizací uživatelské zkušenosti. User experience najdeme u řady digitálních řešení (weby, aplikace, software), ale i v běžném životě (přístup do schránky na dopisy, montování nábytku). V případě webů je cílem UX designera návrh informační a obsahové architektury stránek a jejich optimalizace.
 

Cílem UX designera je zjednodušení cesty uživatele k produktu a zpříjemnění zážitku při užívání tohoto produktu.

 

Při tvorbě webových stránek je UX designer důležitým členem výrobního týmu. Podílí se na vstupní analýze, z níž získává a přebírá data. Následně vytváří UX návrh webu, který je základním stavebním kamenem pro copywritera, grafika i programátora webu.
 

 

UX design v praxi

Příkladem práce s UX je naše zakázka pro Dopravní podnik města Brna (DPMB). Ten u nás poptal analýzu webových stránek. Zjistilo se, že původní web již nenaplňuje požadavky na uživatelskou přívětivost, responzivitu a moderní prezentaci. Proto jsme klientovi navrhli zcela nové stránky. Výsledkem je přehledný a dobře ovladatelný web pro všechny generace.

Ze statistik vyplývá, že návštěvníci hledanou informaci najdou návštěvníci až 5x rychleji, než tomu bylo u starého webu. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo získání prvního místa v soutěži WebTop100 v kategorii UX.

Přečíst případovou studii

Ukázka webu DPMB - důraz na UX


Jak pracuje web UX designer

Činnost webového UX designera lze rozdělit na výzkum, návrh, prototyp, testování a optimalizaci stránek.

1. Výzkumy & analýzy

V přípravné fázi designer sbírá informace o klientovi, jeho produktech, jeho obchodování, konkurenci a jeho zákaznících. Provádí uživatelský výzkum, v němž odkrývá potřeby uživatelů, jejich motivace, očekávání a zkušenosti s produkty. Sleduje a zkoumá také kroky, které uživatelé musejí učinit k dosažení svých nákupních cílů.

Důležitým zdrojem informací je i samotný produkt, jeho prodejní kanály a zákaznické cesty. Pozornost se věnuje rovněž konkurenci, jejím výrobkům, službám, způsobu prezentace a prodejním praktikám.
 

 

K výzkumu UX designer používá kvantitativní i kvalitativní metody. Z nástrojů je zajímavým zdrojem dat Google Analytics, Smartlook či různé SEO nástroje. Detailní vhled poskytnou i dotazníková šetření, rozhovory, focus groups, pozorování či eye-tracking.

Ze získaných dat UX designer vytvoří persony. Persona je imaginární bytost, která odráží vlastnosti zákazníků. Těm designer přiřadí věkovou skupinu, pohlaví, vlastnosti, motivace, potřeby a sociodemografický background. Persony pomáhají zjednodušit typologii cílových skupin pro další návrhy UX. Pro každou personu následně vzniknou uživatelské scénáře, tedy modelové situace, kdy lidé potřebují daný produkt nebo službu. Uživatelské scénáře se zaměřují na motivace person a mapují proces, jímž zvažují, hledají, vybírají a užívají produkt nebo službu.

2. UX návrh webových stránek

Základem návrhu webu je jeho informační architektura. Jedná se o strukturování a seřazení informací na webu tak, aby byl srozumitelný, snadno použitelný a intuitivní. Struktura má podobu stromové mapy, která zobrazuje hierarchii menu, stránek, podstránek i klíčového prolinkování napříč webem.
 

UX designer ukazka wireframe


Následně designer navrhuje wireframe, drátěný model jednotlivých stránek. Ten formou náčrtů definuje hrubou podobu stránek a umístění jednotlivých informací a grafických i interaktivních prvků. Právě drátěný model je klíčovým dokumentem pro grafického designera, který na jeho základě následně tvoří vizuální podobu webu

3. Testování & optimalizace

Vznikající nebo již existující stránky následně UX designer testuje a optimalizuje tak, aby byly uživatelsky co nejpřívětivější. K tomu využívá jak online nástroje, tak uživatelské testování. Výsledky testů pak designer shrnuje jako doporučení pro úpravy webu – ať už jeho struktury, vzhledu, obsahu, či marketingové strategie.

Kontakt

Potřebujete poradit
s weby?

Využijte sílu našich zkušeností a služeb. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně vytvoříme skvělý web.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram