Komunikační strategie

Pokračovat

Co je komunikační strategie?

Komunikační strategie je souhrn vizí a nástrojů, které mají splnit komunikační cíl. Strategie systematicky popisuje stávající stav komunikace, nastavuje budoucí cíle a vymezuje prostředky k jejich naplnění.
 

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE SHRNUJE, KDE STOJÍTE, KAM MÍŘÍTE, CO JE VAŠÍM CÍLEM A JAKÝMI NÁSTROJI JEJ CHCETE DOSÁHNOUT.

 

Strategie se věnuje budoucím představám v dlouhodobém a vizionářském horizontu. Rámcově vymezuje hodnoty, přístupy, nástroje a rozpočet související se stanovenými cíli. Detailnímu budgetu a timingu úkolů, nástrojů a činností k naplnění strategie se věnuje komunikační plán.

Každá firma, nezisková organizace nebo jiný subjekt by měl mít strategii zpracovanou, aby byl schopen zajistit soudržnost a kontinuitu své komunikace a zároveň mohl posoudit její výsledky.
 

 

Tvorba komunikační strategie je postupný proces. Mezi její součásti patří počáteční zmapování a analýza trhu a definice cílových skupin. Hlavní náplní strategie je pak stanovení komunikačních nástrojů a obsahu sdělení, které má směřovat k naplnění cílů.

Součástí strategie by měl být také rozpočet na jednotlivé složky komunikace, jako jsou například reklama, PR nebo sociální sítě. Komunikační plán může vznikat přímo v organizaci, která jej potřebuje, nebo externě s pomocí komunikační agentury.
 

Komunikační strategie v praxi

Ukázkou komunikační strategie je naše spolupráce s Technickými sítěmi Brno. Firma nás oslovila se žádostí o posílení mediálního obrazu a rozšíření komunikovaných témat.

K těmto účelům jsme doporučili kombinaci public relations, sociálních sítí a content marketingu a zpracovali komunikační plán. Během 16 měsíců spolupráce jsme pro TSB zajistili více než 300 zmínek v médiích. Rozšířili jsme rovněž škálu témat, k nimž se TSB vyjadřuje jako odborník.

Podívat se na projekt

Komunikační srategie ukázka projektu TSB

Jak připravit komunikační strategii?

1. Prvním krokem je analýza

Na počátku tvorby komunikační strategie by měla stát důkladná analýza současného stavu a zmapování trhu. Pokud se jedná o komunikační strategii podniku, je potřeba se seznámit s jeho aktuálním postavením na trhu, potenciálem pro další růst a také přednostmi a nedostatky oproti konkurenci.

Do průzkumné fáze by měly být zařazeny i výstupy z analýzy mediálního obrazu, závěry z marketingové analýzy či data z analýzy webu.

2. Následuje definice cílových skupin

Dalším krokem je ohraničení skupin lidí, kterých se bude komunikace týkat. Umožňuje efektivnější zaměření komunikačních nástrojů. Pokud je cílem například představit nový produkt mladé generaci zákazníků a přesvědčit je k nákupu, bude komunikace probíhat více prostřednictvím kanálů bližším této věkové skupině, třeba na sociálních sítích, a ne s pomocí inzerce v ekonomických či publicistických magazínech.

Komunikační strategie příprava ilustrační foto


3. Důležité je stanovení cílů

Cíle mohou být různé a komunikační strategie jich může zahrnovat hned několik. V obchodní oblasti může jít o zvýšení prodeje, posílení jména značky, předání informací o novém produktu, rebranding, přilákání investorů či zlepšení vztahů se zaměstnanci.

Čím jasnější představu o vlastních cílech bude subjekt mít, tím lépe se bude tvořit strategie pro jejich dosažení a také vyhodnocovat úspěšnost. Cíle by v ideálním případě měly být konkrétní, dobře měřitelné, splnitelné a časově ohraničené. Tento souhrn vlastností cílů v marketingu se někdy označuje zkratkou SMART.

4. Definice komunikačních kanálů

Kanály, přes něž bude subjekt sdělení komunikovat vybraným cílovým skupinám, nemusí být pouze pouze média. Ke komunikaci se využívají také webové stránky, profily na sociálních sítích, reklamní materiály na prodejnách, samotná podoba prodejen, stánky na veletrzích, intranet a mnoho dalších.
 

Komunikační strategie ilustrační fotografie nástroje


5. Vytvoření komunikačního plánu

Jedná se o akční plán k naplnění cílů, detailní „jízdní řád“ rozplánovaný na 12 měsíců, který se věnuje jednotlivým komunikačním taktikám a nástrojům. Stanovuje harmonogram, obsahový plán i rozpočet, s nimiž se každá aktivita bude snažit naplnit komunikační strategii.

Vyhodnocování & optimalizace komunikační strategie

Důležitým prvkem strategie je přesně definovaný systém měření a kontroly. Jakmile je komunikační strategie uvedena do praxe, je nutné ji průběžně vyhodnocovat a jednotlivé složky případně upravovat.

K vyhodnocování slouží různé nástroje sledující návštěvnost webu a efektivitu reklamy, průzkumy mezi zákazníky, kvalitativní analýza zpětné vazby od klientů, mediální a brand analýzy nebo finanční analýzy prodejů.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s komunikací?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější řešení a společně nastavíme tu nejlepší strategii vaší značky.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram