Komunikační agentura

Pokračovat

Jak funguje komunikační agentura

Komunikační agentura se zabývá vymýšlením, navrhováním, tvorbou, správou, distribucí a vyhodnocováním komunikačních kampaní a strategií.
 

agentura Pracuje s nástroji komunikačního mixu a dbá na to, aby byla veškerá komunikace vedena v jednotném duchu a jednotlivé složky komunikace se vzájemně podporovaly.

 

Komunikační agentura se často zaměňuje s reklamní agenturou. Obě se sice zabývají propagací a tvorbou reklamních sdělení, náplň činnosti komunikační agentury je však mnohem širší.

Koordinace různých komunikačních nástrojů vyžaduje od komunikační agentury náročnější přípravu strategie na míru konkrétnímu klientovi. Kreativní propojování jednotlivých složek má multiplikační efekt: komunikace je silnější, trvalejší a často i efektivnější než v případě jednorázové klasické reklamy.
 

 

Pod pojmem komunikace si v širokém slova smyslu lze představit prakticky jakékoli sdělení navenek. Klasická reklama, PR komunikace či webová stránka klienta tvoří jen část celkového obrazu.

Za formu komunikace se dá považovat také například vizuální podoba prodejen, dresscode zaměstnanců, cenotvorba, interní komunikace, zkrátka vše, co o klientovi utváří dojem v očích zákazníků, obchodních partnerů, konkurence, potažmo široké veřejnosti.
 

Komunikace v praxi

Ukázkou kampaně kombinující více komunikačních nástrojů je naše práce pro nově vznikající městskou čtvrť Chytré Líchy. Pro tu jsme připravili kompletní komunikační strategii.

Klientovi jsme doporučili synergii nové vizuální identity, webu, public relations a sociálních sítí.

Díky dobře nastavené strategii, propojení komunikačních nástrojů a dotaženému plánu se nám podařilo splnit stanovené cíle – zvedl se zájem o projekt u široké a odborné veřejnosti i médií.

Podívat se na projekt

Komunikační agentura ukázka projektu chytré líchy


V komunikaci hraje také důležitou roli i etické jednání firem, které se projevuje vnitřními normami, CSR aktivitami nebo podporou dobročinných projektů. S rozmachem obchodního potenciálu sociálních sítí se stali nositeli komunikačního sdělení také influenceři a celebrity. Soubor všech komunikačních nástrojů, které agentura pro naplnění stanovených cílů může využít, se nazývá komunikační mix.

Jak pracuje komunikační agentura

Na počátku spolupráce klienta s komunikační agenturou stojí důkladná analýza dosavadní komunikacestanovení cílů, jichž si klient přeje dosáhnout. Cílem může být zvýšení prodeje, zlepšení znalostí zákazníků o nabízených produktech či službách, zvýšení povědomí o značce, posílení dobrého jména značky, zlepšení vztahů s partnery a zaměstnanci či náprava poškozené reputace.

Prvotní analýza by měla obsáhnout i komunikaci konkurenčních subjektů, což může přinést přehled o trendech, efektivních nástrojích či příklady špatné praxe.

PR 360 diagram

Komunikační strategie

Na základě zjištěných dat a stanovených cílů agentura zpracuje komunikační strategii, která navrhne komunikační prostředky, jež jsou pro jejich dosažení vhodné, a doporučí podobu komunikačního mixu.

V agentuře Lesensky.cz stavíme komunikační strategii na našem vlastním komunikačním konceptu PR 360 – propojení PR a marketingu. S jedním rozpočtem, jednou komunikační linkou a na míru vybranými nástroji dokážeme oslovit široké cílové skupiny.

Více o PR 360


Zatímco komunikační strategie vzniká na delší časové období, dalším krokem spolupráce s agenturou je detailní komunikační plán. Ten stanovuje konkrétní kroky, techniky, nástroje a rozpočet, s nimiž agentura bude následující měsíce pracovat tak, aby naplnila smluvené cíle.

Provoz komunikační agentury

Vzhledem ke strategické povaze oboru agentura sdružuje řadu odborníků. Součástí týmů komunikačních agentur jsou analytici, copywriteři, PR manageři, grafici, web designéři, marketingoví specialisté a programátoři. Jejich hlavním úkolem je exekutiva, tedy „výroba“ a spolupráce na taktických úkolech dle jejich odbornosti.

Plánování projektů se věnují project manageři, komunikaci s klientem a správě zakázek pak account manageři.

Specifickou roli hrají v agenturách creative a art directoři či idea makeři – ti se věnují hlavně inspiraci, kreativním myšlenkám a nápadům, které pak předávají k realizaci dalším kolegům z týmu.

Komunikační agentury v ČR

Nejvýznamnější oborovou organizací je Asociace komunikačních agentur (AKA), která v České republice funguje od roku 1992. Cílem asociace je podpora členských agentur, vzdělávání pracovníků, zvyšování profesionality a udržování dobrého jména komunikačního oboru v českém prostředí. Zároveň dohlíží na existenci svobodného prostředí a spravedlivé soutěže na českém trhu, což klientům zaručuje férovou nabídku.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s komunikací?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější řešení a společně nastavíme tu nejlepší strategii vaší značky.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram