Public Relations

Pokračovat

Co je to public relations?

Public relations (PR) je obor, který se věnuje budování image a zlepšování veřejného vnímání ve prospěch konkrétní osoby nebo konkrétního subjektu. Public relations zároveň budují vztahy osob a firem s vnějším světem.
 

Cílem public relations je získat pozornost, dobré jméno a dobré vztahy.

 

Vnitřní public relations  (interní PR) se zaměřují na budování a zlepšování vztahů se zaměstnanci. Vnější public relations (externí PR) se snaží pozitivně ovlivnit vztahy s veřejností, médii, obchodními partnery, vládou, neziskovým sektorem a dalšími zájmovými skupinami.
 


Nástroje public relations

Mezi základní aktivity PR patří budování vztahů s novináři (media relations) a budování dobrého jména u veřejnosti. K tomu lze využít například tiskové zprávy, tiskové konference, rozhovory, presskity, press tripy, průzkumy, komentáře a autorské články.

Kromě budováním značky, jehož součástí je například firemní identita a firemní kultura, pomáhá PR i s popularizací témat, která jsou pro daný subjekt významná. Díky aktivnímu PR lze upozornit na klíčové společenské problémy a vybudovat dané osobnosti či organizaci pozici experta na danou problematiku.
 

Dm případová studie public relations ukázka

PR kampaň v praxi

PR kampaň může vznikat in-house nebo ve spolupráci s agenturou. V případě agentury klient získává partnera se silnými mediálními kontakty a napojením na další marketingové odborníky.

Případová studie: dm drogerie

Ukázkou PR kampaně je naše práce pro dm drogerii. V kampani na podporu beauty péče jsme využili sílu průzkumů a press packů. V průběhu dvou měsíců kampaň zajistila 26 zmínek v médiích.

Přečíst případovou studii

Public relations versus marketing

PR je dlouhodobý proces a vyžaduje obousměrnou komunikaci. Často bývá součástí marketingového mixu firem. V ideálním případě dochází k propojování marketingu a public relations – komunikační nástroje jsou vzájemně provázané a jsou součástí jednotné strategie PR 360.
 

Případová studie: Kofola

Ukázkou propojení PR a marketingu může být naše mediální podpora pro Kofolu. V návaznosti na dlouhodobou komunikaci značky zaměřenou na lásku jsme tomuto tématu přizpůsobili PR strategii.

Průzkum ve službách PR

Pro výrobce nápojů jsme připravili průzkum veřejného mínění, který se zaměřil na zamilované přezdívky. Průzkum jsme medializovali a získali tak prostor v tisku i vysílání. Kampaň zaznamenala 19 zmínek a klient byl s výsledky velmi spokojený.

Přečíst případovou studii

Kofola public relation případová studie malý box

Efektivita public relations

Efekt a hodnotu PR lze měřit mnoha způsoby. Mezi nejčastější metriky úspěchu media relations patří počet zmínek v médiích či kvalita mediální zmínek. V minulosti bývalo kritériem hodnocení také AVE (Advertising Value Equivalency) neboli přepočet plochy redakčního prostoru na inzertní hodnotu této plochy. Dnes už se však od této metriky upouští.

V úzce zaměřených a časově krátkých PR kampaních lze jako kritérium úspěchu využít také přímý dopad na prodeje či návratnost investic. V dlouhodobém hledisku dokáže PR strategie ovlivnit také znalost značky (brand awareness), tedy procentuální znalost brandu mezi vybranou skupinou obyvatel.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

Koncept PR 360 diagram