Mediální obraz

Pokračovat

Co je to mediální obraz

Mediální obraz je specifický souhrn mediálních zpráv o subjektu, osobě, tématu nebo osobnosti. Jedná se o image, již určitému fenoménu vtiskla média.
 

Mediální obraz se skládá například z počtu mediálních zmínek, jejich hodnotového vyznění, sentimentu, kontextu, propojení s dalšími tématy, rozložení v čase a typologie zainteresovaných médií.

 

Slouží k popsání vyznění a využívá se hlavně při tvorbě a řízení PR kampaní a komunikačních strategií. Tvorbou a interpretací mediálního obrazu se zabývá obor mediální analýza. K jeho popisu se využívají kvantitativní i kvalitativní metody.

Využití mediálního obrazu

Mediální obraz se může vztahovat k osobnostem, firmám, institucím či různým událostem. V byznysu se jeho popis a hodnocení hodí pro sledování vývoje značky, při tvorbě komunikačních strategií nebo hodnocení PR a marketingových strategií. Zajímavý vhled dává i v obchodu, kde může například ukázat na silné stránky, slabiny a chování konkurence.

Mediální obraz v praxi

V Lesensky.cz využíváme sledování mediálního obrazu k nastavení, optimalizaci a hodnocení PR strategií. Ukázkou může být například naše práce pro kliniku Repromeda.

Pro tu dlouhodobě sledujeme mediální obraz reprodukční medicíny a včas upozorňujeme na dezinformace a bulvarizaci v oboru. Díky tomu má klient prostor pro včasnou reakci. Klinika se tak stává důležitým mediálním hráčem při kultivaci debaty o reprodukční medicíně a zároveň poptávaným odborníkem pro vyjádření pro média.

Případová studie

Repromeda ukázka mediální obraz

Mediální obraz a politika

Mediální obraz je důležitým ukazatelem pro budování vztahů politiků s veřejností. Způsob, jímž média referují o politice a politicích, totiž může ovlivnit výsledky voleb a politický život ve státě.

Skrze zprávy a vystoupení v médiích si totiž veřejnost může vytvořit názor o osobnosti, intelektu, charakteru, morálních hodnotách a prosazovaných tématech politického kandidáta. Zkoumání a sledování mediálního obrazu politiků je proto jedním z hlavních úkolů politické kampaněpolitických public relations.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář