PR 360

Pokračovat

Koncept PR 360® spojuje efekt public relations s výkonností marketingu. S jednou agenturou a jedním rozpočtem oslovuje zákazníky, partnery či média ve 360° záběru.

Jedná se o strategický rámec, který skrze integraci PR s marketingovými nástroji pomáhá firmám zvyšovat povědomí a poptávku. Koncept PR 360 vznikl v komunikační agentuře Lesensky.cz. Ta je držitelem ochranné známky a zároveň jedinou českou agenturou, která se zabývá aplikací konceptu do praxe.

Koncept PR 360

Proč koncept vznikl?

Teorie PR a marketingu je rozsáhlá a v praxi těžko uchopitelná. Koncept využívá aktuální poznatky z těchto oborů, propojuje je a na základě ověřené zkušenosti je uvádí do každodenní praxe.

Komu je určen?

Podnikatelům, firmám i komunikačním agenturám. Každému, kdo chce analyzovat, plánovat, provádět a vyhodnocovat marketingové a PR aktivity v rámci srozumitelného systému.

Principy PR 360

Propojování marketingových nástrojů & témat

Koncept PR 360 využívá jako stěžejní princip pro plánování, realizaci a vyhodnocování kampaní multikanálovou komunikaci. Komunikační strategie založená na tomto konceptu kombinuje relevantní marketingové nástroje a přidává k nim nástroje public relations. Díky tomu tato strategie oslovuje potenciální i stávající zákazníky všude tam, kde se pohybují. Ať už jde o prostředí online, nebo „offline“.

Vstupní analýza & průběžná optimalizace

Nezbytnou součástí strategie je počáteční analýza, na jejímž základě jsou vybrány a propojeny nejvhodnější komunikační nástroje. Následuje vytvoření plánu a jeho realizace. Výsledky jednotlivých kampaní jsou systematicky vyhodnocovány.

Lesensky.cz PR360 postuP

Dochází ke kontinuální optimalizaci – především úpravám obsahu, témat či změnám ve výběru a budgetu marketingových nástrojů. V rámci jednoho rozpočtu a jedné strategie tak klient získá maximální výkon od všech komunikačních nástrojů.

Nástroje PR 360:

  1. Public Relations
  2. Content Marketing a SEO
  3. Online marketing
  4. Webové stránky
  5. Sociální sítě a média (Facebook, Google+, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube a další)
  6. Grafika a branding

PR 360 v praxi

Koncept PR 360 rovněž klade důraz na jedinečnost positioningu produktů a postavení firem. Proto je každá strategie PR 360 unikátem – od vstupní analýzy přes výběr nástrojů až po propojení a systematickou práci s kampaněmi. Strategii jsme využili například pro tyto naše klienty:

Strategie pro město budoucnosti

Vznikající smart městské čtvrti jsme připravili web, vizuální identitu a dostali ji do povědomí médií, developerů i místních občanů.

Grand opening OC Stromovka

K prezentaci nového obchodního centra v Praze jsme spojili efekt PR, influencer marketingu a sociálních sítí.

Kampaň pro produkt Dětský Ječmen

K novému produktu firmy Green Ways jsme připravovali vizuální styl, obalový design a celou marketingovou kampaň.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s PR a marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram foto