Mediální analýza

Pokračovat

Co je to mediální analýza

Mediální analýza je nástroj, který umožňuje získat přehled o tom, jak je určitá firma, instituce, osoba či fenomén vnímán a popisován v médiích. Je užitečná pro přípravu a optimalizaci PR kampaní. Mediální analýza ukazuje, zda mají určitá témata potenciál či úspěch a zda dané téma získává mediální prostor.

Nástroje mediální analýzy

Základním nástrojem pro vypracování mediální analýzy je monitoring médií. Ten lze zpracovat v jedné z monitorovacích aplikací, která díky kombinaci těch správných klíčových slov přehledně seřadí všechny mediální výstupy. Mezi české aplikace na monitoring médií patří například NewtonOneMonitora.

Monitoring médií v praxi

Ukázkou důležitosti monitoringu médií a sledování mediálního obrazu je například naše práce pro kliniku Repromeda.

Skrze monitoring sledujeme vývoj v citlivém odvětví reprodukční medicíny. Získáváme tak zajímavá témata i příležitost pro včasnou reakci na dezinformace a bulvarizaci.

Klinika se tak stává důležitým mediálním hráčem při kultivaci debaty o reprodukci a zároveň poptávaným odborníkem pro vyjádření pro média.

Případová studie

Repromeda ukázka mediální analýza

Mediální analýza pracuje s kvantitativními i kvalitativními daty. Z kvantitativního hlediska řeší hlavně počet mediálních zmínek, inzertní sílu médií či prostor věnovaný sledovanému tématu. Z kvalitativního pohledu sleduje například sentiment, hodnoty nebo paradigma, v němž se téma zmiňuje nejčastěji.
 

Většina monitorovacích aplikací dokáže dobře kvantifikovat počet a druh mediálních zmínek, nepostřehne však hodnotové vyznění zpráv. Proto interpretace toho, jak určitá firma či člověk působí v médiích, tedy mediální obraz, závisí na vyhodnocení specialistou.

 

Využití mediální analýzy

Při tvorbě mediální analýzy nemusí být kladen důraz pouze na PR strategii klienta a jeho mediální obraz, ale také na styl komunikace jeho konkurentů. Vyplatí se sledovat především jejich krizovou komunikaci, a tím se také včas připravit na případná rizika PR komunikace.

analýzy obsahu mediálního sdělení konkurentů lze dále vyvodit, jaká témata jsou trendy a které tituly, či konkrétněji kteří autoři, se vybrané problematice věnují. Sledovat lze například i:

  • témata a kauzy,
  • role subjektů v textu,
  • tonalitu/sentiment,
  • četnostm a dosah (čtenost),
  • hodnocení/reakce.

Specifickou roli hraje mediální analýza v politickém marketingu a politickém PR. V tomto případě je významným ukazatelem pro nastavení a úpravy mediální strategie politiků a politických stran.

Role času v mediální analýze

Mediální analýza rovněž mapuje časovou strukturu komunikace. Přehled počtu článků za jednotlivé měsíce umožňuje vytvořit podrobnou časovou osu vývoje zmínek, která ukáže, kdy se dané téma vyplatí komunikovat. Vstupní, tedy první mediální analýza by proto měla mapovat období alespoň jednoho roku.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s médii?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram foto