Technické sítě Brno
Doba realizace
16 měsíců
2022

PR strategie pro Technické sítě Brno

Pro Technické sítě Brno jsme navrhli PR strategii, díky které jsme městské firmě rozšířili mediální záběr a dostali ji do hledáčku novinářů.

Pokračovat

Technické sítě Brno

Technické sítě Brno (TSB) jsou akciová společnost vlastněná krajským městem. Pod jejich správou je veřejné osvětlení Brna čítající více než 41 tisíc světelných míst a slavnostní osvětlení. Společnost však působí i v dalších oblastech. Městským částem, ale i firmám nabízí služby v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti, spravuje brněnské kolektory a nabízí rovněž venkovní reklamu.

Zadání klienta a naše role

Klient byl v očích veřejnosti nejčastěji spojován s veřejným osvětlením. Zadáním pro naši agenturu bylo dát lidem prostřednictvím médií vědět, že městská firma má daleko větší záběr, než je na první pohled patrné.

Komunikace měla směřovat nejen k osvětě v oblasti veřejného osvětlení, ale i k tématům spojeným s IT, brněnskou infrastrukturou či venkovní reklamou. K naplnění těchto cílů jsme zvolili PR kampaň a později také správu sociálních sítí a content marketing.

 

Realizační tým:

  • PR & Media Director
    Martin Bořil
  • PR & Media Manager
    Martin Foral
  • Social Media Manager
    Daniel Zeman
Technické sítě Brno
Technické sítě Brno

Strategie: TSB nejsou jen veřejné osvětlení

Po analýze mediálního obrazu společnosti a identifikaci trendů jsme se rozhodli zapojit do komunikace odborníky napříč všemi odděleními TSB. Komunikaci jsme rozdělili do čtyř linek, které kopírují působení firmy.

Největší důraz jsme upřeli na oblast veřejného osvětlení, oblast IT a kyberbezpečnosti, které patří mezi mediálně nejatraktivnější a tematicky nejširší. Jako doplňkovou oblast jsme zvolili venkovní reklamy a kolektory. Komunikaci jsme naplánovali ve dvou vlnách každý měsíc, přičemž nejméně jedno téma vždy vycházelo z primární oblasti.

Technické sítě Brno

Kampaň: Data, experti i press tripy

U klienta jsme od začátku kladli důraz na expertizu. U témat spojených s osvětlením a IT a kyberbezpečností jsme vycházeli z jeho dlouholetých zkušeností. Popsali jsme trendy, inovace i vize do budoucna a provázali je s interními daty. Jako další hlasy jsme využili zástupce municipalit, stejně jako jiné nezávislé odborníky. Tímto postupem jsme výrazně posílili atraktivitu materiálů pro média.

Primární témata jsme průběžně „odlehčovali“ lifestylovými texty. Novináře jsme seznámili s historií brněnských kolektorů nebo zajímavostmi o časostroji. Pozitivní ohlas měla například prohlídka podzemních prostor pod brněnskými ulicemi, kterou redaktoři velmi ocenili a v media relations se stala efektivním a často využívaným nástrojem.

Technické sítě Brno

Od PR k sociálním sítím a content marketingu

Prvních sedm měsíců spolupráce jsme se věnovali primárně budování vztahů s médii. Na PR jsme poté navázali správou sociálních sítí a content marketingem. V rámci spolupráce jsme spravovali obsah na Facebooku i blog na webu klienta.

V době, kdy klientův web procházel redesignem, jsme získané zkušenosti promítli do konzultací nové podoby stránek. U všech online kanálů jsme využili témata z media plánu, díky čemuž byla komunikace TSB jednotnější, kontinuálnější a efektivnější.

Technické sítě Brno

Výsledky: 300 zmínek a rozšířené portfolio

Během 16 měsíců jsme pro Technické sítě Brno zajistili více než 300 zmínek v médiích. Informace vycházející z našich podkladů se objevily jak v médiích s celostátním dopadem (SeznamZpravy.cz, Rozhlas.cz, Euro.cz, ČT1 i CT24.cz), tak i těch regionálních (Právo, MF DNES, Deníky, Metro, Události Brno).

Díky odborněji zaměřeným tématům jsme zaujali také média, která se věnují veřejné správě či IT problematice a kyberbezpečnosti. Rozšířila se také škála témat, k nimž se TSB vyjadřuje jako odborník.

Technické sítě Brno
TSB zmínka 1
TSB zmínka 2
TSB zmínka 3
TSB zmínka 4
TSB zmínka 5