Komunikační mix

Pokračovat

Co je to komunikační mix?

Komunikační mix je soubor propagačních nástrojů, kterými může subjekt (nejčastěji firma, instituce, veřejně činná osoba) oslovit cílové skupiny.

Jedná se o široké spektrum činností od klasické reklamy nebo public relations přes pořádání eventů a vizuální identitu až po spolupráci s influencery.
 

 

Komunikační mix je součástí takzvaného marketingového mixu, jenž zahrnuje čtyři základní marketingové nástroje označované jako 4P: price (cena), product (produkt), place (distribuce) a promotion (propagace). Komunikační mix spadá do propagační kategorie.

Cíle komunikačního mixu

Komunikační mix může sloužit k různým cílům. V první řadě to je podpora prodeje anebo informování potenciálních zákazníků o produktu či službě. Dalším cílem může být posílení povědomí o značce a vytvoření pozitivního vztahu s veřejností. Komunikační mix také pomáhá budovat sílu a význam brandu na trhu.

Komunikační mix v praxi

Ukázkou komunikačního mixu je například naše spolupráce s firmou Quick Stop Car. Cílem komunikace bylo uvedení značky na trh a rozšíření povědomí u médií, veřejnosti i obchodních partnerů.

Jako hlavní nástroje jsme zvolili kombinaci eventu, PR, nového webu a online marketingu. Díky provázání všech nástrojů kampaň uspěla a Quick Stop Car získal velký ohlas u veřejnosti i médií. O síť se navíc začali zajímat i noví obchodní partneři a franšízanti.

Přečíst případovou studii

Komunikační mix ukázka projektu quick stop car


Cíle komunikačního mixu by měly souznít s takzvaným pravidlem SMART, což je zkratka pěti anglických slov: specific (specifické), measurable (měřitelné), achievable (dosažitelné), relevant (relevantní) a time-bounded (časově ohraničené).

Nástroje komunikačního mixu


PR 360: Propojování nástrojů v komunikačním mixu

Komunikační nástroje lze využívat buď jednotlivě, nebo je mezi sebou různě propojovat. Spojením sdělení, technologie, dosahu a rozpočtu jednotlivých nástrojů dochází ke zvýšení efektivity celé kampaně. V agentuře Lesensky.cz komunikační mix propojujeme v celistvém komunikačním konceptu PR 360.

PR 360 diagram

KONCEPT PR 360® SPOJUJE EFEKT PUBLIC RELATIONS S VÝKONNOSTÍ MARKETINGU. S JEDNOU AGENTUROU A JEDNÍM ROZPOČTEM OSLOVUJE ZÁKAZNÍKY, PARTNERY ČI MÉDIA VE 360° ZÁBĚRU.

 


Jedná se o strategický rámec, kdy komunikační agentura pomocí integrace PR s marketingovými nástroji pomáhá firmám zvyšovat povědomí a poptávku. Díky tomu oslovuje potenciální i stávající zákazníky všude tam, kde se pohybují. Ať už jde o prostředí online, nebo „offline“.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s komunikací?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější řešení a společně nastavíme tu nejlepší strategii vaší značky.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram