Content marketing

Pokračovat

Co je to content marketing?

Content marketing (obsahový marketing) je forma marketingu, při které je kladen důraz na přípravu a komunikaci obsahu relevantního pro vybranou cílovou skupinu. Obsah je zde považován za hlavní prostředek k dosažení marketingových cílů.

Základem pro obsahový marketing je kvalitně připravená obsahová strategie, která naplánuje a určí realizaci komunikace (CO, KDE, KDY, JAK a PRO KOHO) a stanoví její cíle. Content marketingem se zabývají copywriteři, marketéři i PR pracovníci. Důležitou součástí obsahového marketingu je copywriting a tvorba audiovizuálního a grafického obsahu.

 

Cílem obsahové marketingu je:

 • Zvyšovat povědomí o značce či produktu, informovat o ní.
 • Zaujmout a generovat potenciální zákazníky.
 • Posilovat loajalitu a vazbu stávajících klientů.
 • Zvýšit dosah komunikace za cenu nižších nákladů (například sdílením).
 • Posílit prodeje.
Green Ways teaser box content marketing

Content marketing v praxi

Obsahová strategie patří mezi dlouhodobé a postupně se rozvíjející aktivity. Základnímem strategie je analýza, na kterou navazuje tematický plán, tone of voice a komunikace na dalších kanálech.

Ukázka: Green Ways

Ukázkou obsahové strategie je naše práce pro Green Ways. Největšímu evropskému distributorovi zelených potravin jsme pomohli s nastavením obsahového plánu a pravidelně pro něj pečujeme o interní časopis, blog a sociální sítě.

Přejit na ukázku

Formy a nástroje obsahového marketingu

Podoba obsahu pro content marketing se odvíjí od tématu, kanálů i cílů, které má daný obsah dosáhnout. Nejčastěji se jedná o:

 • profily na sociálních sítích;
 • blogy;
 • informační články a aktuality;
 • rozhovory, rady, tipy, návody, případové studie;
 • infografiky;
 • videa;
 • podcasty;
 • diskuzní pořady a skupiny;
 • newslettery;
 • soutěže;
 • microsites a tematické weby.
   

Výhody a nevýhody obsahového marketingu

Propracovaná obsahová strategie a fungující content marketing přinášejí jednoznačnou konkurenční výhodu. Jsou zároveň zdrojem zákazníků, pro které je služba relevantní, čímž roste pravděpodobnost konverze a také loajalita získaného klienta.
 

Obsahový marketing pomáhá profilovat charakter značky a zvyšovat její renomé. Z finančního hlediska patří tento nástroj mezi méně nákladné položky marketingového rozpočtu.

 

Jistou nevýhodou content marketingu je jeho náročnost na čas a zapojení interních kapacit. Nastavení strategie a plánování obsahu vyžaduje zpočátku součinnost zástupců firmy tak, aby došlo k počátečnímu sladění témat, komunikačního stylu a faktické správnosti obsahu. Samotnou výrobu obsahu pak lze již snadno outsourcovat.

Content marketing jako nástroj PR 360

Ve strategickém přístupu k plánování komunikace PR 360 zastává content marketing významnou pozici. Patří mezi jeden z nejdůležitějších nástrojů, které dokážou posílit povědomí i poptávku, a zároveň fungovat provázaně s ostatními nástroji.

Content marketing může velmi dobře fungovat s public relations, a tím násobit efekt z obou nástrojů. Například lze koordinovat vzájemná témata a společně je rozvíjet. Soustavnou spoluprací PR a content marketingu lze posílit pozicování značky či osoby do role opinion leadera nebo odborníka v očích veřejnosti i médií. V obecné rovině tak content marketing může výrazně pomoci při budování brandu. Dobře nastavená obsahová strategie rovněž dokáže zlepšit SEO.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s content marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram