Event marketing

Pokračovat

Co je event marketing?

Event marketing (neboli zážitkový marketing) patří mezi specifickou formu marketingu, která je úzce spjata s určitou událostí, prožitkem nebo zážitkem. Klíčovým posláním je osobní zkušenost zákazníka spojená se silným prožitkem, často i vícesmyslovým, který vede k pozitivnímu nákupnímu chování.

Princip event marketingu

V rámci event marketingu je hlavní premisou fakt, že lidé si lépe zapamatují to, co reálně prožijí. Emocionální podněty, které event vyvolává, působí žádoucím způsobem na image nabízené služby či produktu. Eventy poskytují lidem možnost interagovat přímo se značkou a dávají jim tak pocit zapojení.

Firmám eventy poskytují přímý kontakt s veřejností s možností vlastní režie, dramaturgie a stanovení cíle eventu.

Typy a cíle event marketingu

Event marketing nezahrnuje pouze komunikaci externí, ale také interní v rámci společnosti.

Event chápeme jako konkrétní nástroj komunikace, zatímco event marketing je považován za dlouhodobější formu komunikace, která vychází z předem stanovené firemní strategie a má za úkol splnění určitého marketingového cíle.

Marketingoví odborníci vnímají event marketing jako příležitost pro:

  • upoutání a zisk nových zákazníků a klientů;
  • motivaci a příležitost pro ovlivnění obchodních partnerů;
  • upevnění vztahu, důvěry a loajality zákazníků, partnerů, zaměstnanců, komunit;
  • prezentaci produktů a služeb (podpora prodeje);
  • prezentaci hodnoty a vize (podpora identity a firemní kultury);
  • rozšíření důvěryhodnost a povědomí o značce (public relations).

Jak na event marketing

Základem každého dobrého event marketingu je především kreativita a dobré načasování. Ve správném event marketingu dochází k přechodu od reklamního monologu k dialogu se zákazníky, a tím pádem se pasivní marketingový prožitek mění na aktivní.

Centrum Stromovka opening

V souhrnu lze říci, že marketér by vždy měl připravit event na míru, ať už se jedná o pracovně orientovaný event, prodejní event, informativní event, nebo čistě zábavně orientovaný event

Event marketing jako nástroj PR 360

Pořádání akcí není ve většině případů izolovanou a samostatnou aktivitou. Často spolupracuje a prolíná se s ostatními marketingovými nástroji. Ve strategickém přístupu k plánování komunikace PR 360 proto event marketing zastává důležitou pozici.

Eventy, jako jsou degustace, tiskové konference či press tripy, dokážou posílit vztahy s novináři. Při správném postupu mohou média zaujmout i eventy pořádané pro veřejnost a díky mediálnímu pokrytí tak lze efekt akce znásobit. Eventy jsou také zajímavou příležitostí pro rozšíření dosahu content marketingu či influencer marketingu.

Případová studie: Opening Centra Stromovka

Přečtěte si případovou studii o naší práci při openingu o nákupního centra v Praze. Podařilo se a Centrum Stromovka během prvního víkendu po otevření navštívilo okolo 22 000 lidí.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram