Influencer marketing

Pokračovat

Co je to influencer marketing?

Influencer marketing je marketingový nástroj, který využívá vlivných osobností (influencerů) k propagaci produktu, služby nebo značky.

Influencerem může být kdokoli, kdo má určitý vliv na své specifické publikum. Klíčové je, aby daná osobnost měla relevantní počet fanoušků (followerů) a mohla tak ovlivnit nákupní chování svého publika. Influencerem může být novinář, celebrita, sportovec, odborník na určitou oblast nebo jakákoli osoba, která má ve veřejném prostoru vliv nebo dostatečný dosah.


Influenceři působí na internetu a sociálních sítích (Facebook, Instagram, Tik Tok), jejich dosah je však znatelný i v klasických médiích, jako jsou noviny, TV či rozhlas. Výhodou využití sociálních sítí při influencer marketingu je především snadné šíření obsahu.

Princip influencer marketingu

Pokud se influencer marketing tvoří s citem, může jít o jeden z nejefektivnějších virálních (lavinově se šířících) způsobů, jak ovládnout trh a získat výraznou konkurenční výhodu.
 

Influencer marketingem lze podpořit prodej produktů i povědomí o značce.

 

Zákazníci totiž věří lidem, ne značkám. Lidé zpravidla více věří osobnostem, které jsou populární. Spojením s influencerem v rámci virálního marketingu získáváte okamžitý přístup k jeho specifickému publiku, které navíc má k dané osobnosti důvěru.
 

Influencer marketing v praxi

Spolupráce s veřejně známou osobou může mít mnoho podob. Příkladem je kampaň s herečkou Lucií Benešovou pro e-shop Astoreo. Herečka se stala ambasadorkou značky a pomohla zvýšit obchodu renomé i prodeje.

Případová studie: Astoreo

Díky kampani „Změňte si svůj obývák během minuty“ vzrostl zájem Čechů o bytové doplňky a e-shop Astoreo o rekordních 79 procent. Podrobnosti o projektu naleznete v případové studii Celebrity PR pro Astoreo.

Přejít na případovou studii

Případová studie Astoreo

Formy spolupráce s influencery

Spolupráci s influencerem je vhodné potvrzovat smlouvou, ve které by měl být stanoven rozsah, podmínky, finanční plnění, odpovědnost a také penalizace při nedodržení smluveného ujednání. Nejčastějšími formami spolupráce jsou:

 • Barter – Darování nebo zapůjčení zboží či služby za účelem jejich propagace.
 • Exkluzivní obsah – Poskytnutí exkluzivní informace nebo předmětu influencerovi.
 • Product placement – Přirozené a nenápadné zakomponování produktu do příběhů ze života influencera.
 • Ambasadorství značky – Dlouhodobá spolupráce. Influencer produkt či službu dlouhodobě využívá a tvoří k ní obsah i propagaci. Stává se tváří značky, jejím podporovatelem a nositelem jejích hodnot. Ambasadorství je zpravidla exkluzivní (influencer propaguje výlučně jeden produkt z daného segmentu).
 • Eventy – Propagace nebo účast influencera na eventu.
 • Soutěže – Vytvoření soutěže o produkt či službu na profilu influencera.
 • Vlastní produkt – Vytvoření speciální řady produktu nebo samotného produktu speciálně pro influencera. Obrandování produktu influencerem.
 • Převzetí účtu (takeover) – Převzetí firemního účtu influencerem. Influencer přebírá tvorbu obsahu a community management na firemním profilu.
 • Hostování – Plánovaná návštěva influencera na profilu firmy. Může mít podobu rozhovoru, streamu, diskuze. Influencer je hostem profilu, community management a tvorba obsahu zůstává v rukou firmy.
 • Affiliate spolupráce – Provizní spolupráce. Influencer umístí na svoje kanály unikátní odkaz či reklamu. Pokud uživatel přijde na web firmy z influencerova profilu a provede nákup či registraci, influencer získává finanční provizi z tohoto nákupu.
 • Public relations – Propagace produktu influencerem v mediálních výstupech (rozhovorech, vystoupeních).

 

Případová studie: Influenceři pro Prague mussel week

Spolupráce s influencery může velmi dobře fungovat jako součást komplexnější marketingové strategie. V případě naší kampaně pro Prague mussel week se podařilo jejich potenciál využít na maximum. Známé osobnosti se zúčastnily press tripu pro novináře a také VIP degustace pro média.

Zároveň se celebrity podílely na osvětě a propagace akce směrem k veřejnosti a nakonec se food festivalu také zúčastnily. Podrobnosti o kampani si můžete přečíst v případové studii Edukativní PR pro Prague mussel week.

Pravidla spolupráce s influencery

Aby byla spolupráce pro firmy efektivní, je důležité zvážit při výběru influencera tyto aspekty:

 • Demografické složení publika daného influencera. Mělo by odpovídat cílové skupině vybrané kampaně.
 • Jeho současný vliv. Velikost a míra zapojení publika mohou zásadně ovlivnit dosah a virální potenciál kampaně.
 • Soulad se značkou a motivace pro propagaci, včetně tónu komunikace.

Z pohledu českého zákonodárství je na influencer marketing nahlíženo jako na reklamu. Proto by měly být příspěvky a další obsah viditelně a rozpoznatelně označeny jako reklamní sdělení, například formou tagů (#spoluprace, #ad) nebo jakoukoliv jinou rozpoznatelnou formou.

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram