Virální marketing

Pokračovat

Co je to virální marketing?

Virální marketing je specifický marketingový nástroj pro posílení povědomí o značce či produktu a zvýšení prodejů. Je to technika spočívající v šíření sdělení „z člověka na člověka“ stejně, jako je tomu u virové nákazy. Hlavní podmínkou úspěšné virální kampaně je sdílení sdělení mezi cílovou skupinou.

 

Principy virálního marketingu

Pro úspěšný virální marketing je zásadní atraktivní obsah – měl by být zábavný, přinášet překvapivou či šokující informaci, prostě vzbuzovat emoce. Musí v lidech vyvolat chuť sdělení sdílet s ostatními.
 

Virální marketing se typicky objevuje v prostředí sociálních sítí, kde je přenos informací nejjednodušší a nejrychlejší. Obsah sdělení se však může šířit i mimo toto prostředí, například prostřednictvím e-mailu nebo při ústní komunikaci.

 

Při tvorbě virální kampaně je kromě již zmiňovaného atraktivního obsahu zásadní také přizpůsobení její formy a média cílové skupině, která sdělení přijme a bude ho šířit dál. Ke sdílení musejí mít lidé motivaci – informace musí být natolik zajímavá, aby se o ni chtěli podělit se světem, protože budou chtít ostatní také pobavit, dojmout nebo před nimi působit „in“.
 

Výhody a nevýhody virálního marketingu

Mezi přednosti virálního marketingu patří relativně nízké náklady na realizaci, která ovšem může přinést velký dosah. Kampaně mohou poskytnout rychlý efekt v relativně krátkém čase.

Největší nevýhodou je nejistý výsledek, protože pokud není kampaň určená pro virální marketing nastavena správně, může zcela zapadnout. A není to nijak výjimečný případ, jak dokládá například studie JupiterResearch, podle které uspěje a naplní stanovený cíl jen 15 procent virálních kampaní. Protože se obsah kampaně šíří mezi uživateli sám, může se také stát, že se vlivem lidové tvořivosti během šíření vytratí původní myšlenka sdělení.

Virální marketing ilustrační fotografie

Využití virálního marketingu

Vzhledem k úzkému zaměření a krátkodobému efektu se virální marketing nevyužívá samostatně, ale spíše jako jedna ze součástí marketingové strategie. Lze jej použít například jako nástroj brandingu, content marketingu či public relations. Virální obsah vzniká velmi často také při spolupráci s influencery nebo jako součást propagace eventů.

Velmi zajímavým spojením je využití potenciálu virálního marketingu s guerilla marketingem. Pokud se guerillová propagace (například flash-mob) vydaří, má velký potenciál šířit se mezi lidmi a prodloužit tím efekt celé kampaně.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram