Copywriting

Pokračovat

Copywriting je tvorba obsahových, reklamních a marketingových textů. Cílem copywritingu je vzbudit zájem, pozitivní emoce a navést čtenáře k požadované akci.

Pomocí kvalitního textu lze dosáhnout mnoha cílů, od představení značky a budování jejího jména až po samotný prodej služeb či produktů.
 

 

Copywriting vs. obsahový marketing (content marketing)

Copywriting je neodmyslitelně spjat s content marketingem. Psaní textů je jedním z jeho hlavních nástrojů. Zatímco copywriting se stará o čtivé a funkční texty, content marketing řeší jejich témata, strategii distribuce a placenou podporu. Obsahový marketing také pečuje o jednotu, komunikační tón, cíle a hodnocení efektivity jednotlivých textů.
 

Případová studie: Green Ways

Jednorázový copywriting může přerůst ve strategickou spolupráci. Příkladem může být naše práce pro distributora zelených potravin Green Ways. Společnosti jsme nejdříve dodávali dílčí úpravy webů a textů.

Od copywritingu k obsahové strategii

Brzy se spolupráce rozrostla o přípravu firemního magazínu, blog, facebook obsah či kuchařku. Součástí zakázky se stala kompletní obsahová strategie, manuál komunikace i roční tematický plán.

Podívat se na ukázky

Green Ways banner na případovou studii strategického marketingu

Copywriting jako proces

Dobré prodejní texty vznikají jen na základě kvalitního zadání, poznání a průzkumu. V zadávací fázi si copywriter a klient ujasňují úkoly, potřeby a požadované cíle textů. Specifikuje se také rozsah práce, požadovaná forma výstupů, časový rámec a odměna za vykonanou zakázku.

  • průzkumné fázi se copywriter soustředí na poznání klienta, tématu, cílové skupiny a distribučních kanálů. Textař nastuduje vizi klienta, jeho tón komunikace a obsahovou strategii. Následuje poznání faktů a okolností k tématu článku. Cílovou skupinu si copywriter může přiblížit například skrze interní marketingové analýzy klienta, ale i přes průzkumy veřejného mínění či rozhovory.
  • kreativní fázi vzniká samotný text – od osnovy po finální zkracování, doladění stylistiky a doplňkových textů (metatagy, mezititulky, servisní texty).
  • Následuje kontrola a schválení. Klient provede faktickou kontrolu textu. Tu copywriter zapracuje a provede finální jazykovou korekturu. Hotový fakticky a jazykově bezchybný text později klient dostává ke schválení.
  • Je-li vše v pořádku, text putuje na sazbu, online publikaci či tisk. V ideálním případě se u každého textu po čase prozkoumá jeho efektivita a vyhodnocuje se, nakolik splnil požadované cíle.

Druhy copywritingu

Psaní textů má mnoho odvětví a specializací. Texty a zprávy by v ideálním případě měly vznikat s ohledem na vytyčené cíle, cílovou skupinu čtenářů a také s respektem ke specifikům média či nosiče, kde budou distribuovány.

Online copywriting

Zabývá se psaním textů na internet – ať už se jedná o webové stránky, aktuality, blogy, e-booky, newslettery, sociální sítě, online reklamu, PR články, či e-shopy.

Webový copywriting

Věnuje se psaní textů na webové stránky, od popisků produktů po rozsáhlé online prezentace. V ideální případě vznikají texty v jednom projektu s webem přímo při tvorbě webových stránek. Kromě samotných textů web copywriting velmi často řeší také informační strukturu, uživatelskou přívětivost a optimalizaci textů pro vyhledávače. Pro tento obor je tedy výhodou základní znalost SEO, UX a marketingu.

 

Ukázka GW kuchařka

Offline copywriting

Řeší obsah všude mimo internet. V tomto případě může být náplní offline copywritingu například tvorba názvů firem, sloganů, inzerce, PR článků, magazínů, katalogů, dopisů, letáků, scénářů, reklam, obalů, brožur či outdoor reklamy.

Green Ways tiskoviny

Příkladem offline copywritingu může být kuchařka, kterou jsme připravili pro Green Ways. Jako ukázka poslouží i magazín Green Ways. Ten pro klienta tvoříme ve 3 jazycích, občas připravujeme též sezónní speciály. Všechny tiskoviny jsou součástí obsahové strategie, takže mají jednotný tón, styl a témata komunikace.


SEO copywriting

Specializuje se na webové texty, které zaujmou jak čtenáře, tak vyhledávače (SEO pro Google a Seznam). To znamená, že výsledný text pro webové stránky není jen poutavý a obsahově bohatý, ale navíc též optimalizovaný pro hodnoticí algoritmy vyhledávače. Díky tomu se webové stránky s těmito texty dostanou ve vyhledávání na první místa a získají tak větší návštěvnost.

Microcopywriting

Zaměřuje se na tvorbu krátkých textů (mikrotextů). Cílem je krátce, srozumitelně a výstižně sdělit požadované informace. Do microcopy patří psaní postů na sociální sítě, PPC reklam, metatagů, servisních hlášek či výzev k akci. Jeho součástí jsou i slogany či navigační texty v budovách a mimo ně.

Technický copywriting

Věnuje se odborným textům, zpravidla z oblasti IT, průmyslu a výroby. Cílem je upravit vysoce odborné a informačně nabité texty do srozumitelnější a čtivější podoby tak, aby čtenáře zaujaly a zároveň jim rozuměl.

Ghostwriting

Synonymum pro spisovatelství na zakázku bez nároku na autorství. Autor napíše dílo ve jménu klienta, který si jej objednal. Jedná se například o projevy politiků, úvahy, komentáře, ale též o celé knihy či scénáře.

B2B a B2C copywriting

B2B copywriting je adresovaný firmám. Seriózně oslovuje zástupce společností a pracuje tak se specifickým tónem komunikace, jazykem, strukturou i obsahem. B2C copywriting se naopak zaměřuje na koncové zákazníky a spotřebitele. Může tak využívat uvolněnější tón komunikace, méně formální struktury a volnějsí jazykové prostředky.

Kontakt

Potřebujete poradit
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější řešení a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram