Tvorba webových stránok

Pokračovat

Ako funguje tvorba webov?

Tvorba webových stránok zahŕňa proces vzniku webu od jeho návrhu až po spustenie a otestovanie. Navzdory očakávaniu sa ňou nezaoberá len samotný programátor alebo web designer, ale hneď niekoľko ďalších odborníkov.

KOĽKO STOJA WEBOVÉ STRÁNKY? PRE STÁLE VÄČŠIE ŠPECIALIZÁCIE A PREPRACOVANEJŠIE WEBY ICH TVORBA ZAHŔŇA PRÁCU MNOHÝCH ŠPECIALISTOV, NIELEN PROGRAMÁTORA.

 

Do ceny webových stránok sa spravidla zahŕňa práca webového grafika, copywritera programátora. V závislosti od veľkosti webu a času, ktorý mu klient chce a môže venovať, sa do procesu vzniku webu môžu zapojiť aj ďalší odborníci na UX, SEO, linkbuilding či online marketing. Cena stránok sa v kvalitnej agentúre podľa rozsahu projektu pohybuje rádovo v tisíckach až desiatkach tisícov.

 

Vznik webu v praxi

Ukážkou tvorby webu so všetkými fázami je naša práca na stránkach výrobcu garážových vrát LOMAX. Klient nás oslovil s požiadavkou na grafickú a funkčnú inováciu webu.

Po dôkladnej analýze sme zistili, že pôvodný web už nevyhovuje nárokom na úspešnú prezentáciu firmy, a preto sme klientovi navrhli vytvorenie úplne nových stránok. Vďaka spolupráci UX designera, copywritera, webového grafika a programátora získal klient nový web, ktorý podporuje predaj produktu a moderne prezentuje jeho brand.

Pozrieť sa na projekt

Tvorba webových stránok LOMAX

Fáze vzniku webových stránok

Výrobu webových stránok je možné rozdeliť na niekoľko na seba nadväzujúcich fáz. Tie sú dôležité nielen pre vznik samotných stránok, ale aj pre ich funkčnosť, dizajn a nadväznosť na marketingové a propagačné ciele klienta.

1. Analýza

Analýza poskytuje informačný a dátový základ pre návrh webu. V prípade nového projektu analytik zisťuje, aké sú jeho ciele, cieľová skupina, ako sa klient chce prezentovať či ako web odlíšiť od stránok konkurencie.

Súčasťou analýzy by mala byť aj analýza kľúčových slov. Tá zisťuje, čo ľudia na internete hľadajú, a odporúča, ako na základe týchto informácií štruktúrovať a textovať webové stránky.

Prieskum by mal byť zameraný aj na prevádzkové a technické potreby klienta. Medzi najčastejšie otázky patrí napríklad to, akým spôsobom chce klient stránky ovládať, ako často ich chce meniť či pridávať obsah a s akými ďalšími systémami ich potrebuje prepojiť. Odpovede pomáhajú zhotoviteľovi webu s voľbou redakčného systému, pluginov, interných systémov a ďalších technických aspektov. 

Tvorba webových stránek analýzy ilustrační foto

 

2. UX návrh

Vo chvíli, keď je z analýzy zrejmé, čo bude predmetom webu, nastupuje UX špecialista. Ten zistené informácie pretvorí do štruktúrovanej podoby. Zároveň má skúsenosti s tým, ako používateľom doručiť najpodstatnejšiu informáciu celého webu a splniť jeho ciele.

Výsledkom je návrh informačnej architektúry webu, návrh obsahových blokov a odporúčanie rozloženia interaktívnych prvkov na každej stránke webu. Súčasťou UX návrhu je vizualizácia náčrtu budúceho webu formou takzvaného drôteného modelu (wireframe).

Tvorba webových stránek ukázka UX návrh

 

3. Copywriting

Copywriting úzko súvisí s návrhom štruktúry webu. Ak už klient vie, kde budú rozmiestené jednotlivé prvky webovej stránky, copywriter sa postará o ich naplnenie zodpovedajúcim textom. Je to kreatívec, ktorý zaistí, že bezchybne navrhnutý a štruktúrovaný web bude zrozumiteľný aj po obsahovej stránke.

Copywriting sa týka všetkých textov, s ktorými sa používateľ stretne. Okrem hlavných obsahových blokov zahŕňa zároveň nadpisy, odkazy, tlačidlá, formuláre, tabuľky, popisy, transakčné e-maily, chybové hlásenia, prevádzkové informácie, legendy, SEO atribúty či pomocníkov.

Tvorba webových stránek copywriting ilustrační foto


4. Grafický návrh

Na základe UX návrhu pripraví web designer vzhľad jednotlivých stránok. Po jeho vytvorení nasleduje niekoľko kôl schvaľovania s klientom a následne dotvorenie zvyšku podstránok. Výstupom práce je súbor návrhov vzhľadovo zodpovedajúcich výslednému webu. Cieľom web designu je vytvoriť všetky typové stránky a zachytiť podobu jednotlivých obsahových a grafických komponentov naprieč webom.

 

TVORBU WEBOVEJ GRAFIKY JE VHODNÉ REALIZOVAŤ AŽ PO PRÍPRAVE VŠETKÝCH TEXTOV. NESTANE SA TAK, ŽE DESIGNER VYMYSLÍ PRVKY, DO KTORÝCH NEBUDE MOŽNÉ VLOŽIŤ TOĽKO INFORMÁCIÍ, KOĽKO JE REÁLNE POTREBNÝCH.

 

Web designer často chystá vizuálnu podobu webu aj na mobilných zariadeniach. V prípade jednoduchších webov to nie je nutné, preskupenie prvkov pre menšie displeje by na základe vlastných skúseností mal zvládnuť aj programátor alebo frontend špecialista.

Redesign webových stránok teaser

Webová grafika v praxi

Ak webové stránky dobre fungujú, plnia svoje ciele a iba zastarali vzhľadom, nie je nutné vždy vytvárať úplne nový web. V takom prípade prichádza na rad redesign webových stránok, teda osvieženie a zmena vizuálneho vzhľadu.

Príkladom redesignu môže byť naša spolupráca s producentom zelených potravín Green Ways. Pre klienta sme navrhli nový vzhľad webu, ktorý vizuálne vylepšil pôvodné funkčné stránky a podporil ich rokmi overené silné stránky.

Pozrieť sa na projekt

5. Programovanie

Len čo sú hotové grafické a textové časti webu, pustí sa programátor do pretavenia návrhov do fungujúceho webu. Dnes je obvyklé, že sa programovacie úlohy delia medzi tvorcu programovej časti backend a špecialistov na frontend.

Backend programátori tvoria funkčné zázemie webu, teda administráciu a napojenie webu na systémy a služby tretích strán. Frontend špecialisti (kodéri) sa starajú o fungovanie webu po grafickej stránke. Teda, že zodpovedá grafickej predlohe a funguje správne na rôznych webových prehliadačoch, rôznych operačných systémoch a rôznych zariadeniach.

Tvorba webových stránek testovani a optimalizace ilustrační foto


6. Testovanie webu

Dôležitou fázou vývoja webu je testovanie. Počas nej sa napríklad zisťuje, či web vyzerá bezchybne v kombinácii rôznych zariadení a webových prehliadačov. Podceniť sa nesmie ani jeho bezpečnosť, zaťaženie a dostupnosť v prípade väčšieho počtu návštevníkov.

V prípade väčších a zložitejších projektov pripadá do úvahy aj funkčné testovanie. Overuje sa, či sa odosielajú webové formuláre, funguje nákupný košík, nezlyháva napojenie na platobnú bránu, na účtovníctvo či sklady.

Tvorba webových stránek spuštění ilustrační foto


7. Spustenie webu

Výroba webových stránok končí svoju hlavnú časť ich spustením. Dodávateľ zálohuje starý web, nakopíruje miesto neho nový, prípadne komunikuje so správcom servera a nový web spustí vo vzájomnej spolupráci.

Zároveň po spustení prebiehajú kontroly faktorov súvisiacich so SEO, najmä sledovanie prípadných dočasných prepadov v pozíciách pre jednotlivé kľúčové slová, analýzy zlepšenia v jednotlivých metrikách rýchlosti načítania a podobne.

Zároveň by sa nemalo zabudnúť, že treba pri spúšťaní webu riešiť presmerovanie pôvodných stránok, pre ktoré z technických či iných dôvodov nebolo možné zachovať pôvodné URL adresy.

8. Optimalizácia a rozvoj nového webu

Práca na webe by nemala končiť jeho spustením. Po vzniku stránok by si ich mali vziať do starostlivosti odborníci na SEO a online marketing. Tí riešia napríklad vylepšovanie pozícií vo vyhľadávačoch, prísun návštevníkov, konverzie a plnenie cieľov webu. Po technickej stránke je dôležité dbať na zabezpečenie a priebežné aktualizácie.

Kontakt

Potrebujete vytvoriť
webové stránky?

Využite silu našich skúseností a služieb. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne vytvoríme skvelý nový web.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram