Politický marketing

Pokračovat

Jak funguje politický marketing

Politický marketing je koordinovaná kontinuální činnost, která má za cíl vytipovat a popsat voliče a následně je přesvědčit, aby podpořili konkrétní politický subjekt nebo jednotlivce. Spočívá v aplikaci klasického marketingu na politické prostředí.

Politický marketing je společně s politickým PR součástí dlouhodobé politické komunikace mezi veřejností, médii a politickými subjekty.
 


Základem je analýza

Nedílnou součástí politického marketingu je pečlivá analýza a zmapování postavení politického subjektu nebo jednotlivce. Je podstatné si určit, na jaký typ voličů konkrétní politický projekt cílí, co jim může nabídnout a jak může získat jejich sympatie. Z analýzy pak mohou vycházet další kroky politického marketingu.
 

Politický marketing ilustrační foto

Cíle politického marketingu

Cílem politického marketingu je jediná věc – „prodat“ stranu či kandidáta natolik dobře, aby zvítězil ve volbách. Nemusí se přitom jednat pouze o vítězství v přepočtu na mandáty, ale i o vítězství v podobě získání či posílení vlivu na chod věcí veřejných.

Nástroje politického marketingu

K zamýšlenému výsledku lze využít různé nástroje politického marketingu, jejichž členění vychází z takzvaného marketingového mixu. Základní složení marketingového mixu je možné shrnout do 4P: produkt (product), cena (price), distribuce (place) a propagace (promotion).

Produkt, Cena, Distribuce, Propagace


Produkt je v případě politického marketingu nehmotný. Jedná se o souhrn postojů, myšlenek a politického programu kandidujícího subjektu. 

Cena je v tomto případě volební hlas – 1 člověk, 1 hlas. Přesvědčí-li politik 100 tisíc lidí, dostanete za odměnu 100 tisíc hlasů.

Distribuce je způsob, jakým se produkt (postoje) dostávají do povědomí voličů. Distribuce může být přímá (osobní rozhovor s kandidátem) nebo nepřímá, kdy je využito prostředníka (televize, noviny, sociální sítě).

Propagace je pak vůbec nejdůležitějším nástrojem. Jde se o souhrn všech aktivit, které politický subjekt vytváří s cílem zaujmout a přesvědčit voliče.

Techniky politického marketingu

Politický marketing využívá techniky z tradičního marketingu a PR. Při komunikaci s médii spoléhá na tiskové zprávy, tiskové konference, komentáře, krizovou komunikaci a media relations. Součástí politických kampaní bývá také astroturfing, řízený únik informací, lobbing či spin doctoring.

Z marketingu strany využívají:

  • branding (tvorbu a řízení značky politické strany);
  • outdoor reklamu (billboardy, city-lighty, plachty);
  • tiskovou reklamu (reklama v novinách a časopisech);
  • online reklamu (PPC reklama, reklama na sociálních sítích);
  • content marketing (letáky, časopisy, vlastní články);
  • direct marketing (newslettery);
  • sociální sítě (správa profilů a community management na Facebooku, Youtube, Twitteru, Instagramu, TikToku).

Krizová komunikace

Velmi důležitou součástí politického marketingu je krizová komunikace. Součástí politické kampaně totiž bývá také negativní část postavená na očerňování nebo znevěrohodnění jiného politického subjektu či kandidáta.

V případě takové negativní kampaně je nutné jednat rychle, rozhodně a nejlépe daný útok obrátit ve svůj prospěch. Nejlepší cestou je však negativní kampaň anulovat ještě před jejím vypuknutím, k čemuž vedou právě doporučení vzešlá z analýzy.

Školení politického marketingu

Často opomíjená, ale nezbytná součást veškerých aktivit konkrétního kandidáta. Školení mohou být zaměřena na nejrůznější aspekty „politického života“ – na vystupování v médiích či na veřejnosti, asertivní komunikaci v případě konfliktu nebo správu sociálních sítí.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s kampaní?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje politické komunikace a politického marketingu.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram