Tisková konference

Pokračovat

Co je to tisková konference?

Tisková konference (TK) je formální setkání s novináři. Patří do nástrojů public relations. Cílem tiskové konference je informovat média o zásadním sdělení.

Sdělení by mělo být významem důležitější než většina ostatních v běžných tiskových zprávách. Pokud téma není příliš atraktivní, odrazí se to na nízké účasti na tiskové konferenci.

TK může pořádat jednotlivec, organizace, firma či státní instituce.

Příprava tiskové konference

Tisková konference patří mezi formální způsob setkání s novináři. Před pořádáním akce pro média je důležité stanovit a zajistit:

  • Koncepci – Stanovení tématu, které bude na tisové konferenci komunikováno.
  • Aktéry – Moderátor, zástupci a hosté, kteří budou téma setkání prezentovat a vyjadřovat se k nim.
  • Účastníky (novináři) – Zástupci z médií. Na tiskovou konferenci by měli být zváni jen ti novináři, u kterých je pravděpodobné, že je téma zaujme a na TK přijdou.
  • Pozvánky – E-mailové nebo poštovní pozvánky na tiskovou konferenci. Měly by být odeslány s dostatečným předstihem (dny až týdny) vybraným médiím a novinářům.
  • Datum a čas – Termín tiskové konference by měl odpovídat zvyklostem médií. Ideální je volit úterý až čtvrtek v pracovních hodinách, nejlépe dopoledne, aby novináři měli čas téma zpracovat.
  • Místo – Prostor, kde se TK koná, by měl být dobře dostupný MHD i autem, ideálně s možností parkování. Volba interiéru by měla odpovídat tématu a komunikačnímu stylu pořadatele tiskové konference. Při výběru prostoru je potřeba myslet na jeho kapacitu, technické a restaurační vybavení, zasedací pořádek i místo, kde je případně možné poskytnout navazující rozhovory.
  • Technické vybavení – Pokud okolnosti neumožňují uspořádat tiskovou konferenci s osobním setkáním, je možné ji v krajním případě realizovat i online. V tomto případě je nutné kvalitní IT vybavení s připojením k internetu a audiovizuální technika.
  • Press kity – Materiály pro média, které obsahují informace o pořadateli, tématu akce, tiskové zprávy či propagační materiály a dárky pro novináře.
  • Občerstvení

Scénář tiskové konference

Při příchodu na tiskovou konferenci jsou novináři uvítáni a zapsáni na prezenční listinu. Následně mohou obdržet press kity, občerstvit se a usadit. Následuje začátek tiskové konference. Při něm moderátor představí vystupující a hosty a seznámí novináře s programem.

V hlavní části tiskové konference zazní sdělení vystupujících a hostů. V závěru dostanou novináři prostor pro dotazy, případně debatu. Na konci akce moderátor poděkuje za účast, upozorní na doprovodné materiály a aktivity, pozve novináře na občerstvení. Po tiskové konferenci vzniká příležitost pro neformální setkání aktérů s novináři, rozhovory či TV vstupy a individuální rozloučení.

Tisková konference v praxi

Podívejte se, jak funguje tisková konference v praxi. Takto vypadala naše tisková konference pro Prague mussel week nebo pro Aqualand Moravia.

Alternativy tiskové konference

Setkání s novináři je možné domluvit i formou press foyer, tedy setkáním na konkrétním místě v méně formálním stylu a s méně ohraničeným tématem. Přátelské setkání s novináři je možné navodit na snídani s novináři. Pro rychlé sdělení aktuálních zpráv lze uspořádat briefing. Ke komunikaci obsáhlejších sdělení a prohloubení vztahů s novináři může sloužit press trip.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram