Politický marketing

Pokračovat

Ako funguje politický marketing

Politický marketing je koordinovaná, nepretržitá činnosť zameraná na identifikáciu a opis voličov a ich následné presviedčanie, aby podporili konkrétny politický subjekt alebo jednotlivca. Spočíva v aplikácii klasického marketingu v politickom prostredí.

Politický marketing je spolu s politickým PR súčasťou dlhodobej politické komunikácie medzi verejnosťou, médiami a politickými subjektmi.


Základom je analýza

Neoddeliteľnou súčasťou politického marketingu je dôkladná analýza a mapovanie pozície politického subjektu alebo jednotlivca. Je nevyhnutné určiť, na aký typ voličov sa konkrétny politický projekt zameriava, čo im môže ponúknuť a ako si môže získať ich sympatie. Analýza môže byť základom pre ďalšie kroky v politickom marketingu.

Politický marketing ilustrační foto

Ciele politického marketingu

Cieľom politického marketingu je jediné – „predať“ stranu alebo kandidáta tak dobre, aby vyhral voľby. Nemusí to byť len víťazstvo v počte mandátov, ale aj víťazstvo v podobe získania alebo posilnenia vplyvu na smerovanie verejných záležitostí..

Nástroje politického marketingu

Na dosiahnutie zamýšľaného výsledku možno použiť rôzne nástroje politického marketingu, ktorých rozdelenie vychádza z tzv. marketingového mixu. Základné zloženie marketingového mixu možno zhrnúť do 4P: produkt (product), cena (price), distribúcia (place) a propagácia (promotion).

Produkt, Cena, Distribúcia, Propagácia

V prípade politického marketingu je produkt nehmotný. Je to súhrn postojov, myšlienok a politického programu kandidáta.

Cenou je v tomto prípade volebný hlas – 1 osoba, 1 hlas. Ak politik presvedčí sto tisíc ľudí, dostane za odmenu sto tisíc hlasov.

Distribúcia je spôsob, akým sa produkt (postoje) dostáva do pozornosti voličov. Distribúcia môže byť priama (osobný rozhovor s kandidátom) alebo nepriama, keď sa využíva sprostredkovateľ (televízia, noviny, sociálne siete).

Najdôležitejším nástrojom je propagácia. Je to súhrn všetkých aktivít, ktoré politický subjekt realizuje s cieľom prilákať a presvedčiť voličov.

Techniky politického marketingu

Politický marketing využíva techniky tradičného marketingu a PR. Pri komunikácii s médiami sa spolieha na tlačové správy, tlačové konferencie, komentáre, krízovú komunikáciu a vzťahy s médiami. Politické kampane zahŕňajú aj astroturfing, riadené úniky informácií, lobovanie a spin doctoring.

Z marketingových nástrojov strany využívajú:

  • branding (tvorbu a riadenie značky politickej strany);
  • outdoor reklamu (billboardy, city-lighty, plachty);
  • tlačenú reklamu (reklama v novinách a časopisoch);
  • online reklamu (PPC reklama, reklama na sociálnych sieťach);
  • content marketing (letáky, časopisy, vlastné články);
  • direct marketing (newslettery);
  • sociálne siete (správa profilov a community management na Facebooku, Youtube, Twitteru, Instagramu, TikToku).

Krízová komunikácia

Krízová komunikácia je veľmi dôležitou súčasťou politického marketingu. Negatívna časť politickej kampane je často založená na očierňovaní alebo znevažovaní iného politického subjektu alebo kandidáta.

V prípade takejto negatívnej kampane je potrebné konať rýchlo, rozhodne a pokiaľ možno obrátiť útok vo svoj prospech. Najlepším spôsobom je však negatívne kampane eliminovať ešte pred ich vypuknutím, k čomu vedú práve odporúčania vyplývajúce z analýzy.

Školenie politického marketingu

Často zanedbávaná, ale nevyhnutná súčasť všetkých činností konkrétneho kandidáta. Školenia sa môžu zamerať na rôzne aspekty „politického života“ – médiá a verejné vystupovanie, asertívnu komunikáciu v prípade konfliktu alebo správu sociálnych sietí.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s kampaňou?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje politickej komunikácie a politického marketingu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky