Politická komunikace

Pokračovat

Co je to politická komunikace

Politická komunikace je proces, ve kterém se vyměňují názory mezi novináři, veřejností a politickými subjekty.

Cílem politické komunikace je zisk politických bodů, například zvyšování předvolebních preferencí, zvyšování pozitivního povědomí o kandidátovi či straně nebo v konečném důsledku vyšší zisk hlasů v samotných volbách. Pro většinu aktérů je hlavním cílem politické komunikace podílení se na výkonné moci.
 

 

Aktéři politické komunikace

1) Politické organizace a politici

Jejich cílem je přesvědčit veřejnost o legitimitě svých požadavků, prosadit je a získat tak moc a vliv. Kromě klasických politických stran do této skupiny patří také vlády, odbory či aktivisté.

Politická komunikace ilustrační foto

2) Média

Klasické sdělovací prostředky i online prostor (internet, sociální sítě) v politické komunikaci plní roli prostředníka. Předávají občanům informace od politických stran.

Politikům poskytují média zpětnou vazbu od veřejnosti, například v podobě průzkumů, reportáží či komentářů.

3) Veřejnost (občané)

V politické komunikaci funguje jako příjemce informací. Formou komentářů, vyjádření názoru ve veřejném průzkumu či dalšími způsoby předávají občané politikům reakci na jejich aktivity, a tím mohou korigovat jejich činnost.

Nástroje politické komunikace

Mezi hlavní obory politické komunikace patří politické public relations a politický marketing. Tyto dva obory poskytují velké množství nástrojů od media relations a eventy přes sociální sítě a reklamu až po community management.

Klasická média

Po první světové válce politici komunikovali především prostřednictvím novin, následoval přesun k rozhlasu a poté do televize.

 

Už v první polovině 20. století využívala politická garnitura také outdoor reklamu, například letáky, plochy pro výlep a billboardy.

Nová média

Největší zlom v politické komunikaci přišel v novém tisíciletí s internetem, díky němuž jsou političtí aktéři schopni výrazně lépe analyzovat svou práci.

S rozvojem internetu se do popředí dostaly také sociální sítě. Díky nim už nemusejí politici s veřejností komunikovat přes prostředníka (novináře), ale mohou sdělovat informace napřímo a bez jakékoliv úpravy ze strany médií.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s kampaní?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje politické komunikace a politického marketingu.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram