Politické public relations

Pokračovat

Jak funguje politické public relations

Politické public relations budují a zlepšují vztahy politických subjektů s veřejností. Jsou nedílnou součástí marketingového mixu. Hlavním cílem této aktivity je navázání a dlouhodobé utužování co nejsilnějšího vztahu mezi stranou (kandidátem) a voličem (občanem).

Jakožto součást politické komunikace se PR snaží přispět ke zvolení politické strany a zisku výkonné moci.


Public relations jako nástroj pronikly do politiky po druhé světové válce. Dílčí úkoly PR jsou:

  1. informovat publikum (šířit politický program),
  2. přesvědčovat publikum (o kvalitě politického programu),
  3. ovlivnit publikum natolik, aby mezi sebou komunikovalo a učinilo určitou akci (například podpořilo program aktivní volbou).

Aktéři politického PR

1) Politické organizace a politici

Politici, politické strany, odbory či aktivisté. Jejich cílem je přesvědčit veřejnost o kvalitě svého programu, prosadit jej a získat tak moc a vliv.

Politické public relations malý box

2) Média

Klasické sdělovací prostředky i online prostor (internet, sociální sítě) zastávají v politickém PR roli prostředníka a zároveň katalyzátora událostí. Předávají občanům informace od politických stran a referují o politickém dění ve státě. Politikům poskytují zpětnou vazbu a podněty od veřejnosti, například v podobě průzkumů, reportáží či komentářů.

3) Veřejnost (občané)

Cílová skupina politického PR. Formou komentářů, vyjádření názoru ve veřejném průzkumu či dalšími způsoby mohou občané politikům předat reakci na jejich aktivity, a tím korigovat jejich činnost.

Nástroje politického PR

Mezi nejčastější nástroje politického PR patří tiskové konference, tiskové zprávy, eventy, meetingy, sponzoring či krizová komunikace. Nedílnou součástí politického PR jsou také analýzy a vyhodnocování komunikačních aktivit, k čemuž lze využít například monitoring médií, průzkumy veřejného mínění a další nástroje.

V posledních letech jsou v politickém PR využívány také online platformy. Nejčastěji politici komunikují přes sociální sítě Twitter (krátké politické komentáře) a Facebook (vizuální identita, ukázka každodenních kroků politika, fotografie z akcí, streamy se sledujícími) či You Tube.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s kampaní?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje politické komunikace a politického marketingu.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram