Branding

Pokračovat

Co je to branding

Branding lze definovat dvěma způsoby. V užším pojetí se branding zabývá tvorbou, používáním a správou vizuální identity značky a je spojován především s grafickou tvorbou.

V širším pojetí je výraz branding synonymem brand buildingu, tedy budování, řízení a rozvoje značky. Jedná se o dlouhodobý a strategický proces. Kromě vizuální identity do něj patří také péče o positioning, hodnoty, postoje a další atributy brandu.

Cíle brandingu

Hlavní úlohou brandingu je zajistit subjektu a jeho značce požadované postavení a pozitivní postoj ze strany veřejnosti.

Dobře vytvořená a nastavená značka je srozumitelná, předvídatelná, odlišitelná od konkurence a vzbuzuje sympatie a pozitivní asociace.

Druhy brandingu

  • Nejčastějším druhem brandingu je korporátní branding. Ten využívají společnosti, které mají zájem o vytvoření a rozvoj firemní značky. Jedná se o širokou kategorii aktivit cílených na zákazníky, zaměstnance, partnery, média a další zájmové skupiny.
  • Produktový branding se naopak soustředí pouze na postavení a vývoj značky jednotlivých produktů.
  • Specifickým typem je osobní branding. Ten se zaměřuje na vytvoření jedinečného, odlišitelného a jasně zapamatovatelného veřejného image konkrétní osoby. Personální branding využívají například politici, odborníci z různých oborů, sportovci či celebrity.
  • Geografický branding se zabývá image regionů a států a vyzdvihuje jedinečnost určitých lokalit. Tento typ brandingu je typický pro cestovní ruch a v rámci identity a propagace se soustředí například i na regionálních kuchyni, krajinu, služby či atmosféru.
  • Employer branding využívají firmy k budování pozitivní reputace na trhu práce. Cílem je získat pověst dobrého zaměstnavatele v myslích potenciálních a stávajících zaměstnanců. U aktuálních zaměstnanců má aktivita vzbudit pocit sounáležitosti, identifikace s firemní kulturou a motivovat je k dobrým pracovním výsledkům. Na pracovním trhu pomáhá employer branding při náboru zaměstnanců.
  • Co-branding je spolupráce dvou a více značek na jednom společném tématu, produktu či službě. Využívá se většinou krátkodobě, například při produktových spolupracích, obchodních a marketingových akcích, budování podniků a vstupu na nové trhy. Cílem spolupráce je využít sílu zúčastněných značek, získat spojenectvím pozornost a maximalizovat výsledný efekt pro všechny zapojené strany.

Branding jako proces

Korporátní branding je nedílnou součástí strategického marketingu a patří do dlouhodobých a strategických aktivit PR 360. Jedná se o kontinuální a nekončící proces. Kromě tvorby značky totiž zahrnuje také její řízení, modifikace a rozvoj. Proto má tyto aktivity na starost převážně marketing nebo brand manager.

Každodenní řízení značky se týká především kontroly dodržování brand manuálů. Brand manager, jako „strážce a nositel“ hodnot značky, se často podílí také na plánování marketingu, obchodních činností, designu produktů či supervizi péče o zákazníky.

V dlouhodobém horizontu se branding zabývá též rozvojem všech atributů značky a implementací změn. Tyto aktivity vyžadují nejen perfektní znalost positioningu a vlastností značky, ale i průběžné měření její hodnoty, monitoring trhu, konkurence a chování zákazníků.

Případová studie: rebrand v době pandemie

Zajímá vás, jak vypadá práce se značkou v praxi? Přečtěte si případovou studii o naší pro OC Novo Plaza. Pro pražské obchodní centrum jsme připravili marketingovou podporu rebrandu a zajistili rozjezd nové vizuální komunikace. Naším úkolem bylo také oživit korporátní identitu, rozvinout ji do kampaní a představit ji zákazníkům.

Kontakt

Potřebujete poradit
s brandingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější řešení a společně nastavíme tu nejlepší strategii vaší značky.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram