Branding

Pokračovat

Co je to branding

Branding lze definovat dvěma způsoby. V užším pojetí se branding zabývá tvorbou, používáním a správou vizuální identity značky a je spojován především s grafickou tvorbou. V širším pojetí je výraz branding synonymem brand buildingu, tedy budování, řízení a rozvoje značky.
 

Hlavní úlohou brandingu je zajistit subjektu a jeho značce požadované postavení a pozitivní postoj ze strany veřejnosti.

 

Branding je dlouhodobý a strategický proces. Kromě vizuální identity do něj patří také péče o positioning, hodnoty, postoje a další atributy brandu.
 


Branding jako proces

Korporátní branding je nedílnou součástí strategického marketingu a patří do dlouhodobých a strategických aktivit PR 360. Jedná se o kontinuální a nekončící proces. Kromě tvorby značky totiž zahrnuje také její řízení, modifikace a rozvoj. Proto má tyto aktivity na starost převážně marketing nebo brand manager.

Každodenní řízení značky se týká především kontroly dodržování brand manuálů. Brand manager, jako „strážce a nositel“ hodnot značky, se často podílí také na plánování marketingu, obchodních činností, designu produktů či supervizi péče o zákazníky.

V dlouhodobém horizontu se branding zabývá též rozvojem všech atributů značky a implementací změn. Tyto aktivity vyžadují nejen perfektní znalost positioningu a vlastností značky, ale i průběžné měření její hodnoty, monitoring trhu, konkurence a chování zákazníků.

Brand building v praxi

Cílem brand buildingu je srozumitelná, předvídatelná, odlišitelná a sympatie vzbuzující značka.

Případová studie: Chytré Líchy

Příkladem je naše spolupráce s městskou čtvrtí Chytré Líchy. Projektu jsme navrhli vizuální styl a nastavili nástroje a komunikační kanály, se kterými jsme pracovali dalších 18 měsíců. Nově vzniklou značku jsme spojili s přípravami webu, PR, obsahem, sociálními sítěmi i reklamou.

Přejít na případovou studii

Chytré líchy brand building case study

Druhy brandingu

Nejčastějším druhem brandingu je korporátní branding. Ten využívají společnosti, které mají zájem o vytvoření a rozvoj firemní značky. Jedná se o širokou kategorii aktivit cílených na zákazníky, zaměstnance, partnery, média a další zájmové skupiny. Produktový branding se naopak soustředí pouze na postavení a vývoj značky jednotlivých produktů.

Employer branding využívají firmy k budování pozitivní reputace na trhu práce. Cílem je získat pověst dobrého zaměstnavatele v myslích stávajících i potenciálních zaměstnanců. Employer branding pomáhá při náboru zaměstnanců. U aktuálních zaměstnanců má aktivita vzbudit pocit sounáležitosti, identifikace s firemní kulturou a motivovat je k dobrým pracovním výsledkům.

Branding banner OC Nova plaza

Rebrand

Součástí řízení značky je také proces její změny, tzv. rebrand. Názornou ukázkou rebrandu je například naše práce pro OC Novo Plaza.

Případová studie:
rebrand OC Novo Plaza

Pro pražské obchodní centrum jsme připravili marketingovou podporu rebrandu a zajistili rozjezd nové vizuální komunikace. Naším úkolem bylo také oživit korporátní identitu, rozvinout ji do kampaní a představit ji zákazníkům.

Přečíst případovou studii

Další typy brandingu

  • Specifickým typem je osobní branding. Ten se zaměřuje na vytvoření jedinečného, odlišitelného a jasně zapamatovatelného veřejného image konkrétní osoby. Personální branding využívají například politici, odborníci z různých oborů, sportovci či celebrity.
  • Geografický branding se zabývá image regionů a států a vyzdvihuje jedinečnost určitých lokalit. Tento typ brandingu je typický pro cestovní ruch a v rámci identity a propagace se soustředí například i na regionálních kuchyni, krajinu, služby či atmosféru.
  • Co-branding je spolupráce dvou a více značek na jednom společném tématu, produktu či službě. Využívá se většinou krátkodobě, například při produktových spolupracích, obchodních a marketingových akcích, budování podniků a vstupu na nové trhy. Cílem spolupráce je využít sílu zúčastněných značek, získat spojenectvím pozornost a maximalizovat výsledný efekt pro všechny zapojené strany.

Kontakt

Potřebujete poradit
s brandingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější řešení a společně nastavíme tu nejlepší strategii vaší značky.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram