Media relations

Pokračovat

Co je to media relations

Media relations tvoří velkou a zásadní část oboru public relations. Zahrnuje veškerou práci s médii. Cílem je získat neplacený prostor ve vysílání, na stránkách novin či magazínů pro propagaci zájmů, produktů nebo služeb klienta.

Informace publikovaná v médiích je totiž vnímána jako důvěryhodnější než tradiční reklamní sdělení a jiné formy přímé komunikace. Rozvíjení vztahů s novináři je proto významnou součástí komunikační strategie.

 

 

Princip media relations

Pojem media relations označuje vzájemný vztah mezi novináři a profesionály z oboru public relations, kteří médiím zprostředkovávají informace od svých klientů.

Jednou z největších výhod media relations pro novináře je přímý přístup k zajímavým tématům a datům. Tyto aktivity médiím usnadňují hledání zdrojů, ověřování informací, slouží jako inspirační zdroj a šetří čas při přípravě obsahu.

Naopak profesionálové z oblasti PR díky media relations získávají cenný mediální prostor pro své klienty v redakční části médií, která není označena jako reklama. Díky použití médií jako propagačního nástroje je možné oslovit široké publikum bez vysokých nákladů.

Prague mussel week box malý ilustrační

Media relations v praxi

Ukázkou budouvání media relations je naše práce pro Prague Mussel Week. Pro food festival se nám díky postupnému rozvíjení vztahu s novináři podařilo získat 13 000 návštěvníků a 63 mediálních výstupů.

Pro novináře jsme připravili press trip na výlov mušlí do Holandska. V druhé fázi kampaně jsme je také pozvali pro VIP degustaci. Ve spolupráci s food influencery jsme do médií distribuovali zajímavá témata, která se díky rozvinutým vztahům s médii ujala v tisku i ve vysílání.

Podívat se na kampaň

Zásady media relations

Pro kvalitní media relations je třeba předkládat médiím vždy atraktivní informace a snažit se zaujmout aktuálním tématem. Materiály předkládané novinářům by měly odpovídat editorským zásadám tuzemských médií.

V podkladech musí převládat nosné informace nad propagací zájmů klienta. Odborníci na media relations by proto měli mít perfektní znalost mediálního trhu a zásad žurnalistické a jazykové praxe.

Nástroje media relations:

Kontakt

Potřebujete pomoci
s media relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram