Tisková reklama

Pokračovat

Jak funguje inzerce v novinách

Inzerce v tisku je placený prostor, který klient objednává pro svou propagaci. Reklama se v tisku začala objevovat prakticky ve stejné době, kdy začal vycházet. Dodnes se jedná o jednu z nejčastějších forem propagace.

Všechny noviny i magazíny mají ve svých vydáních vyhrazen prostor, který věnují placené propagaci. Reklamní plocha totiž patří mezi významné zdroje financování vydavatelů a pomáhá snižovat cenu tisku. Zadavatel inzerce naopak získá garantovanou plochu v médiu, kterou může použít pro textovou, obrazovou či video propagaci.
 


Druhy tiskové reklamy

Na vzniku tiskové reklamy se zpravidla podílí více pracovníků. Zapojit se do něj může PR oddělení, marketingové oddělení, grafici a také copywriteři.
 

Zadavatel si kromě obsahu a podoby sdělení může pohrát s jeho pojetím. Například u magazínů se čtenáři často mohou setkat s reklamou, která má formu vkládačky, vystřihovánky nebo malého dárku.

 

Zaplacené místo v tisku však firmy nemusejí využít pouze pro obrazovou reklamu, ale také pro obsáhlé a podrobné textové sdělení ve formě advertorialu.
 

Tisková reklama ukázka lesenskycz

Velikost tiskové reklamy

Klasická tisková reklama v novinách se dělí dle velikosti plochy, kterou v médiu zabírá. Plocha se může pohybovat od celostrany přes čtvrtinu až po osminu strany.

Umístění tiskové reklamy

Podle umístění lze rozlišovat například „okno“ (inzerce umístěná do středu tiskové strany), „podval“ (inzerát na dolní části strany), „panorama“ (široká inzerce přes dvě tiskové strany) či „junior page“ (rohová inzerce přes 2/3 strany).

Využít lze také „Z-gate“ a „V-gate“, kdy je obálka titulu prodloužena o otevírací nebo skládací klopu.

Výhody umístění inzerce do tisku

V roce 2020 přinesla mezinárodní asociace vydavatelů WAN-IFRA výsledky výzkumu, podle něhož média představují pro spotřebitele nejdůvěryhodnější prostředí pro realizaci reklamních kampaní.

Čtenáři totiž mají důvěru v obsah svých oblíbených plátků, které navíc zasáhnou širokou populaci, a to jak z demografického, tak geografického hlediska.

Pravidla a regulace reklamy v tisku

Reklama umístěná do mediálního prostoru by se měla řídit etickým kodexem reklamy a být pravdivá, slušná a čestná. Ze zákonného hlediska musí být inzerce vždy označená. Inzerce v novinách podléhá i dalším právním regulacím, zvláště pokud se jedná o reklamu na tabákové výrobky, alkohol, léčiva, kojeneckou výživu či finanční produkty.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s reklamou?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší reklamní strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram