Public Relations

Pokračovat

Čo je to public relations?

Public relations (PR) sa venujú budovaniu imidžu a zlepšovaniu verejnej mienky v prospech konkrétnej osoby alebo subjektu. Public relations zároveň budujú vzťahy jednotlivcov a firiem s okolitým svetom.

CIEĽOM public relations JE ZÍSKAŤ POZORNOSŤ, DOBRÚ POVESŤ A VYBUDOVAŤ DOBRÉ VZŤAHY.

 

Interné public relations (interné PR) sa zameriavajú na budovanie a zlepšovanie vzťahov so zamestnancami. Externé public relations (externé PR) sa snažia pozitívne ovplyvňovať vzťahy s verejnosťou, médiami, obchodnými partnermi, vládou, neziskovým sektorom a inými záujmovými skupinami.


Nástroje public relations

Medzi základné činnosti PR patrí budovanie vzťahov s novinármi (media relations) a budovanie dobrej povesti medzi verejnosťou. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom tlačových správtlačových konferencií, rozhovorov, press kitov, press tripov, prieskumov, komentárov a autorských článkov.

Okrem budovania značky, ktoré zahŕňa napríklad firemnú identitu a firemnú kultúru, pomáha PR aj pri popularizácii tém, ktoré sú pre subjekt dôležité. Prostredníctvom aktívneho PR je možné upozorniť na kľúčové sociálne problémy a urobiť z osobnosti alebo organizácie odborníka na danú tému.

Dm případová studie public relations ukázka

PR kampaň v praxi

PR kampaň môže byť vytvorená in-house alebo v spolupráci s agentúrou. V prípade agentúry získa klient partnera so silnými kontaktmi v médiách a prepojením na ďalších marketingových odborníkov.

Prípadová štúdia: dm drogéria

Príkladom PR kampane je naša práca pre spoločnosť dm drogéria. V kampani na podporu starostlivosti o krásu sme využili silu prieskumov a propagačných balíčkov. Počas dvoch mesiacov kampaň zaznamenala 26 zmienok v médiách.

Prečítajte si prípadovú štúdiu

Public relations versus marketing

PR je dlhodobý proces založený na obojstrannej komunikácii. Často je súčasťou marketingového mixu firiem. V ideálnom prípade sú marketing a vzťahy s verejnosťou prepojené - komunikačné nástroje sú vzájomne závislé a sú súčasťou jednotnej stratégie PR 360.
 

Prípadová štúdia: Kofola

Príkladom prepojenia PR a marketingu je naša mediálna podpora spoločnosti Kofola. V nadväznosti na dlhodobú komunikáciu značky zameranú na lásku sme tejto téme prispôsobili našu PR stratégiu.

Prieskum v oblasti služieb PR

Pre výrobcu nápojov sme pripravili prieskum verejnej mienky zameraný na milostné prezývky. Prieskum sme zverejnili, aby sme získali pokrytie v tlači a vo vysielaní. Kampaň zaznamenala 19 zmienok a klient bol s výsledkami veľmi spokojný.

Prečítajte si prípadovú štúdiu

Kofola public relation prípadová štúdia malý box

Účinnosť public relations

Účinok a hodnotu PR možno merať mnohými spôsobmi. Medzi najbežnejšie ukazovatele úspešnosti vzťahov s médiami patrí počet zmienok v médiách alebo kvalita zmienok v médiách. V minulosti bolo kritériom hodnotenia aj AVE (Advertising Value Equivalency), teda prepočet redakčného priestoru na inzertnú hodnotu tohto priestoru. Dnes sa však od tohto meradla upúšťa.

Pri úzko zameraných a krátkodobých PR kampaniach sa ako kritérium úspešnosti môže použiť aj priamy vplyv na predaj alebo návratnosť investícií. Z dlhodobého hľadiska môže PR stratégia ovplyvniť aj povedomie o značke (brand awareness), t. j. percentuálnu znalosť značky medzi vybranou skupinou obyvateľstva.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s public relations?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky