Press trip

Pokračovat

Co je to press trip?

Press trip je organizovaná novinářská cesta. Cílem press tripu je prostřednictvím exkurze seznámit novináře s určitým fenoménem, poskytnout jim jeho detailní poznání a zajistit mu tak publicitu. Press trip patří do nástrojů public relations.

Princip press tripu

Kromě získání publicity pomáhají tyto akce organizacím prohlubovat vztah s médii. Novináři získají kromě faktických informací příležitost otestovat nebo zažít fenomén prezentovaný na press tripu.

Press trip spojuje informativní účel akce s pozitivními vjemy a netradičními zážitky.

Příprava a průběh press tripu

Press tripy jsou náročné na organizaci a je třeba je plánovat s velkým předstihem. U novinářských cest je vždy potřeba stanovit jasný:

  • cíl akce & hlavní sdělení
  • timing & dramaturgii
  • aktéry, hosty, účinkující
  • novináře
  • dopravu, prostory, ubytování, stravování
  • detailní program eventu

Jedná se o akci na míru, která je zaměřena na užší skupinu novinářů. Ti míří na konkrétní místo, kde je provázejí zástupci pořadatele a poskytují jim informace do obsáhlejších výstupů reportážního typu.

Součástí press tripu může být například exkurze ve výrobě, testování produktů, ale také řada volnočasových aktivit. Novináři jsou na press tripu v roli hostů, proto náklady na celou cestu hradí pořadatel akce.

Press trip v praxi

Zajímá vás, jakou podobu může mít presstrip? Pro  gastro event Prague Mussel week jsme připravili press trip s gastro novináři do holandského města Yerseke, kolébky nejkvalitnějších holandských mušlí.

Prague mussel week press trip Lesensky.cz

Podrobnosti o press tripu a PR stategii k propagaci akce si můžete přečíst v případové studii Jak Festival Prague Mussel Week získal 13 000 nadšenců.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram