Press trip

Pokračovat

Co je to press trip a jak funguje?

Press trip je organizovaná novinářská cesta. Cílem press tripu je prostřednictvím exkurze seznámit novináře s určitým fenoménem, poskytnout jim jeho detailní poznání a zajistit mu tak publicitu. Press trip patří do nástrojů public relations a media relations.
 

Press trip spojuje informativní účel akce s pozitivními vjemy a netradičními zážitky.

 

Kromě posílení publicity pomáhají tyto akce organizacím prohlubovat vztah s médii. Novináři získají kromě faktických informací příležitost otestovat nebo zažít fenomén prezentovaný na press tripu. 
 

 

Příprava a průběh press tripu

Press tripy jsou náročné na organizaci a je třeba je plánovat s velkým předstihem. U novinářských cest je vždy potřeba stanovit jasný:

  • cíl akce & hlavní sdělení
  • timing & dramaturgii
  • aktéry, hosty, účinkující
  • novináře
  • dopravu, prostory, ubytování, stravování
  • detailní program eventu

Jedná se o akci na míru, která je zaměřena na užší skupinu novinářů. Ti míří na konkrétní místo, kde je provázejí zástupci pořadatele a poskytují jim informace do obsáhlejších výstupů reportážního typu.

Prague mussel week Press trip ukázka

Press trip v praxi

Ukázkou press tripu je naše práce pro Prague Mussel Week. V kampani jsme spojili edukativní a lifestyle PR s press tripem a VIP degustací pro média.

Případová studie: Prague Mussel Week

Pro food festival jsme v rámci PR kampaně připravili press trip do Holandska, kolébky mušlí. Cesty se kromě novinářů účastnili také food blogeři. Média získala detailní vhled do výlovu, zpracování a vaření mořských plodů. Díky kampani festival navštívilo 13 tisíc návštěvníků a získal přes 60 mediálních zmínek.

Podívat se na kampaň

Destinace a úhrada press tripů

Součástí press tripu může být například exkurze ve výrobě, prohlídky, testování produktů, ale také řada volnočasových aktivit. Novináři jsou na press tripu vždy v roli hostů, proto náklady na celou cestu hradí pořadatel akce.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram