Politická kampaň

Pokračovat

Co je to politická kampaň

Politická (volební) kampaň je koordinovaná činnost, jejímž cílem je přesvědčení voličů ke zvolení konkrétního politického kandidáta nebo subjektu.

Nástroje politické kampaně

Způsobů, jak přesvědčit voliče k volbě konkrétního politického subjektu nebo jednotlivce existuje celá řada. Přesvědčováním voličů se zabývají obory jako politická komunikacepolitický marketing. Součástí volebních kampaní jsou také politické public relations.

 

Volební kampaň ilustrační foto

1) Politické PR

Zaměřuje se na média a reputaci politiků. Snaží se budovat, utužovat a rozvíjet vztahy politických subjektů s veřejností.

Politické PR pracuje s tiskovými zprávami, komentáři, tiskovými konferencemi, krizovou komunikací, eventy, brífinky a dalšími prostředky vztahů s médii.

2) Politický marketing

Využívá k propagaci subjektů nástroje marketingu, například outdoor reklamu, tiskovou reklamu, online reklamu, direct marketingcontent marketing či komunikaci na sociálních sítích.


Nejvyužívanějším způsobem politické agitace je kontaktní kampaň. Rozlišujeme dva typy: klasickou agitaci v ulicích obcí (v rámci politického stánku nebo kontaktního místa) a door-to-door kampaň (z anglického „ode dveří ke dveřím“).

Při door-to-door kampani jednotliví kandidáti, případně představitelé konkrétního politického subjektu, osobně navštěvují voliče přímo u nich doma. Návštěvami mohou pokrýt celý svůj volební obvod, nebo zazvonit pouze u domů a bytů v předem vytipovaných oblastech.

Omezení zákonem

Od okamžiku, kdy prezident České republiky vyhlásí termín konání voleb, považují se politické kampaně za zahájené. Od té chvíle podléhají pravidlům, která stanoví zákon.

Zejména se jedná o financování volebních kampaní, kdy kandidující subjekty nesmějí za kampaň utratit více, než je zákonem stanovený limit. Ten k roku 2021 činí 90 milionů korun. Na dodržování těchto pravidel dohlíží Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran.

Zákon se také věnuje omezením zveřejňování volebních průzkůmů tři dny před konáním voleb a pravidly čestné volební agitace.

Politicka kampaň ilustrační obrázek

Negativní kampaň

Kromě klasické politické kampaně, jež má za cíl podpořit konkrétní politický subjekt nebo jednotlivce, existuje také negativní politická kampaň. Tímto termínem se rozumí aktivity, které podniká konkrétní subjekt nebo jednotlivec k očernění konkurentů. I na takovou kampaň se vztahuje výše uvedené omezení zákonem.

Dlouhodobá kampaň

Politická kampaň se neomezuje pouze na dobu před volbami. Některé subjekty vyvíjejí k přesvědčení voličů kontinuální snahu. Z důvodu velké finanční náročnosti k ní politici málokdy využívají billboardy, letáky nebo kontaktní kampaň.

Komunikace proto probíhá především prostřednictvím sociálních sítí, kde mohou politické subjekty nebo jednotlivci se svými příznivci i odpůrci komunikovat téměř v přímém přenosu a zároveň s minimálními náklady.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s kampaní?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje politické komunikace a politického marketingu.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram foto