Politická kampaň

Pokračovat

Čo je to politická kampaň

Politická (volebná) kampaň je koordinovaná činnosť zameraná na presvedčenie voličov, aby zvolili konkrétneho politického kandidáta alebo subjekt.

Nástroje politickej kampane

Existuje viacero spôsobov, ako presvedčiť voličov, aby volili konkrétny politický subjekt alebo jednotlivca. Presviedčaním voličov sa zaoberajú politická komunikácia a politický marketing. Politické public relations sú tiež súčasťou volebných kampaní.
 

Volební kampaň ilustrační foto

1) Politické PR

Zameriava sa na médiá a povesť politikov. Snaží sa budovať, posilňovať a rozvíjať vzťahy medzi politickými aktérmi a verejnosťou.

Politické PR využíva nástroje, medzi ktoré patria tlačové správy, komentáre, tlačové konferencie, krízová komunikácia, podujatia, brífingy a iné prostriedky vzťahov s médiami.

2) Politický marketing

Na propagáciu svojich subjektov využíva marketingové nástroje, ako sú outdoor reklama, reklama v tlači, online reklama, direct marketing, content marketing a komunikácia na sociálnych sieťach.


Najpoužívanejšou metódou politickej agitácie je kontaktná kampaň. Existujú dva typy: klasická agitácia v uliciach obcí (v politickom stánku alebo na kontaktnom mieste) a podomová (door-to-door) kampaň.

Pri kampani „od dverí k dverám“ jednotliví kandidáti alebo zástupcovia konkrétneho politického subjektu osobne navštevujú voličov v ich domovoch. Môžu navštíviť celý svoj volebný obvod alebo obísť len domy a byty vo vopred vybraných oblastiach.

Obmedzenie zákonom

Politická kampaň sa považuje za začatú zverejnením rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Od tohto momentu podliehajú pravidlám stanoveným zákonom. Kampaň sa môže realizovať do 48 hodín pred dňom konania volieb.

Kandidáti nesmú na kampaň vynaložiť viac, ako je zákonom stanovený limit, ktorý je od roku 2021 určený na 3 milióny EUR. Dodržiavanie pravidiel monitoruje Štátna komisia, ktorá kontroluje a dohliada najmä na financovanie kampaní. Zákon rieši aj obmedzenie zverejňovania volebných prieskumov 14 dní pred voľbami.

Politicka kampaň ilustrační obrázok

Negatívna kampaň

Okrem tradičnej politickej kampane, ktorej cieľom je podpora konkrétneho politického subjektu alebo jednotlivca, existuje aj negatívna politická kampaň. Tento pojem sa vzťahuje na činnosti, ktoré vykonáva určitý subjekt alebo jednotlivec s cieľom očierniť konkurenciu. Aj na takúto kampaň sa vzťahuje vyššie uvedené obmedzenie podľa zákona.

Dlhodobá kampaň

Politická kampaň sa neobmedzuje len na obdobie pred voľbami. Niektorí aktéri sa nepretržite snažia presviedčať voličov. Vzhľadom na vysoké finančné náklady politici len zriedkavo používajú billboardy, letáky alebo kontaktné kampane.

Komunikácia preto prebieha najmä prostredníctvom sociálnych sietí, kde môžu politické subjekty alebo jednotlivci komunikovať so svojimi priaznivcami a odporcami takmer v priamom prenose a s minimálnymi nákladmi.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s kampaňou?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje politickej komunikácie a politického marketingu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky