Monitoring médií

Pokračovat

Co je to monitoring médií

Monitoring médií je nástroj, který dokáže vyhledat zmínky o klíčových slovech či tématech napříč různými typy médií. Monitoring pomáhá sledovat, měřit a analyzovat výskyt témat v médiích. Získaná data se využívají pro nastavení a správu PR kampaní, brandbuilding či marketingové strategie.
 

 

Výstupem z monitoringu médií je report, jenž přehledně zobrazuje mediální zmínky. Součástí reportu může být datum vydání, autor, titulek, název média, typ média, čtenost, celé znění článku, odkaz na umístění či snímek článku.
 

Report je jedním z hlavních kritérií měření efektivity PR kampaní. Vypovídajícími hodnotami jsou v tomto případě počty zmínek, typy médií, mediální dosah či AVE, od jejíž relevance se však v poslední době upouští.

 

Monitoring médií patří mezi základní nástroje mediální analýzy. Pokud je monitoring médií prováděn dostatečně často, dokáže identifikovat trendy, které jsou pro vybranou firmu relevantní. Společnost tak může novinářům nabízet zajímavý obsah, o nějž je zájem. V případě nepříznivého vývoje navíc může firma včas spustit krizovou komunikaci.
 

Monitoring médií v praxi

V Lesensky.cz je monitoring médií součástí všech PR aktivit. Ukázkou jeho důležitosti je například naše práce pro kliniku Repromeda.

Skrze monitoring sledujeme vývoj v odvětví reprodukční medicíny. Získáváme tak zajímavá témata i příležitost pro včasnou reakci na dezinformace a bulvarizaci.

Klinika se tak stává důležitým mediálním hráčem při kultivaci debaty o reprodukci a zároveň poptávaným odborníkem pro vyjádření pro média.

Přečíst případovou studii

Repromeda ukázka monitoring médií


Poskytovatelé a služby monitoringu médií

Monitoring médií zajišťují soukromé společnosti. V Česku to jsou Monitora a Newton Media. Tyto mediální databáze dnes přitom neposkytují pouze monitoring tisku. Své služby stále rozšiřují, například o monitoring online portálů, přepis televizních nebo rozhlasových pořadů, ale také YouTube videí či podcastů.

Monitoring médií a politika

Monitoring médií hraje výraznou roli v politických kampaních a politické komunikaci. Protože se z něj dá vyčíst mediální obraz a naladění veřejnosti k určitým tématům, je nedílnou součástí denní agendy státních institucí a činitelů. V politické kampani slouží k tvorbě a úpravám komunikační strategie i průběžnému hodnocení její efektivity.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram foto