Monitoring médií

Pokračovat

Čo je to monitoring médií

Monitoring médií je nástroj, ktorý dokáže vyhľadať zmienky o kľúčových slovách či témach naprieč rôznymi typmi médií. Monitoring pomáha sledovaťmerať analyzovať výskyt tém v médiách. Získané údaje sa používajú na nastavenie a riadenie  PR kampaníbrandbuilding či marketingové stratégie.
 

 

Výstupom monitoringu médií je report, ktorý prehľadne zobrazuje mediálne zmienky. Súčasťou reportu môže byť dátum vydania, autor, titulok, názov média, typ média, čítanosť, úplný text článku, odkaz na umiestnenie či snímka článku.
 

REPORT JE JEDNÝM Z HLAVNÝCH KRITÉRIÍ MERANIA EFEKTIVITY PR KAMPANÍ. VÝPOVEDNÝMI HODNOTAMI SÚ V TOMTO PRÍPADE POČET ZMIENOK, TYPY MÉDIÍ, MEDIÁLNY DOSAH ČI AVE, OD JEJ RELEVANCIE SA VŠAK V POSLEDNOM ČASE UPÚŠŤA.

 

Monitoring médií patrí medzi základné nástroje mediálnej analýzy. Ak sa monitoring médií vykonáva dostatočne často, dokáže identifikovať trendy, ktoré sú pre vybranú firmu relevantné. Spoločnosť tak môže novinárom ponúkať obsah, o ktorý je záujem. Okrem toho môže spoločnosť v prípade nepriaznivého vývoja včas spustiť krízovú komunikáciu.

Monitoring médií v praxi

V Lesensky.cz je monitoring médií súčasťou všetkých PR aktivít. Potvrdzuje to aj ukážka našej práce pre kliniku Repromeda.

Prostredníctvom monitoringu sledujeme vývoj v oblasti reprodukčnej medicíny. Získavame tak zaujímavé témy a príležitosť včas reagovať na dezinformácie a bulvarizáciu.

Klinika sa tak stáva dôležitým mediálnym hráčom pri kultivácii diskusie o reprodukcii a zároveň vyhľadávaným odborníkom pre mediálne komentáre.

Prečítať prípadovú štúdiu

Repromeda ukázka monitoring médií


Poskytovatelia a služby monitoringu médií

Monitoring médií zaisťujú súkromné spoločnosti. Na Slovensku sú to Monitora a Newton Media. Tieto mediálne databázy v súčasnosti  neposkytujú iba monitoring tlače. Svoje služby stále rozširujú, napríklad o monitoring online portálov, prepis televíznych alebo rozhlasových relácií, ale aj videí na YouTube či podcastov.

Monitoring médií a politika

Monitoring médií zohráva výraznú úlohu v politických kampaniach a politickej komunikácii. Keďže sa z neho dá vyčítať mediálny obraz a stanovisko verejnosti k určitým témam, je neoddeliteľnou súčasťou každodennej agendy štátnych inštitúcií, úradníkov či iných činiteľov. V politickej kampani sa používa na rozvoj a úpravu komunikačnej stratégie a na priebežné hodnotenie jej efektivity.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s public relations?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky