PR kampaň

Pokračovat

Co je to PR kampaň

PR kampaň je souhrn všech PR aktivit, které jsou ohraničeny časovým úsekem a jednotnou ideovou linkou. Představuje tedy více než jednu tiskovou konferenci či vydaný článek. Je sledem konkrétních kroků, které vedou k předem vytyčenému cíli.

Prvky PR kampaně

Aby byla kampaň účinná a efektivní, je třeba v ní pracovat s různými PR nástroji. Mezi základní nástroje patří distribuce tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí či poskytování rozhovorů.

PR kampaň lze také podpořit rozesíláním newsletterů, pořádáním eventů, sponzorováním soutěží, inzercí nebo tvorbou webu. Zapomínat by se nemělo ani na jedno z nejsilnějších médií dnešní doby – sociální sítě – a influencer marketing.
 

 

Plán a harmonogram PR kampaně

PR kampaň by měla vždy začínat situační analýzou. Ta řeší preference spotřebitelů, které zjišťují průzkumy veřejného mínění, ale také potřeby samotného klienta. Trendy na trhu odkryje též analýza konkurence a monitoring médií.
 

pr plán řídí a rozděluje pr kampaň do několika fází. zároveň stanovuje, jaké nástroje a aktivity probíhají na jejím začátku, v průběhu a na konci.

 

Následným krokem je stanovení rozpočtu, výběr strategie, kreativy a nástrojů, které budou v komunikaci s médii použity. Poté, co marketingoví pracovníci naplno využijí svou kreativitu a schopnosti, mohou přistoupit k měření výsledků kampaně.
 

PR kampaň DM drogerie banner

PR kampaň v praxi

PR kampaň může vznikat in-house nebo ve spolupráci s agenturou. V případě agentury klient získává partnera se silnými mediálními kontakty a napojením na další marketingové odborníky.

Případová studie: dm drogerie

Ukázkou PR kampaně je naše práce pro dm drogerii. V kampani na podporu beauty péče jsme využili sílu průzkumů a press packů. V průběhu dvou měsíců kampaň zajistila 26 zmínek v médiích.

Přečíst případovou studii

Vyhodnocování efektivity PR kampaní

Stěžejní pro hodnocení toho, jak moc byla kampaň úspěšná, jsou zmínky v médiích. Ty se dají dohledat v monitorovacích aplikacích, které kromě počtu zmínek vyhodnocují také AVE. Zkratka Advertising Value Equivalent poukazuje na inzertní hodnotu daného redakčního prostoru.

Z dlouhodobého hlediska by však PR kampaň měla ovlivňovat především zákazníka. Ten svými pocity a asociacemi vůči značce udává její hodnotu, která může být jak pozitivní, tak negativní. Co si zákazníci o značce doopravdy myslí, dobře odhalí například technika řízených rozhovorů focus groups.

PR kampaň jako součást PR strategie

PR kampaň bývá součástí obecnější PR strategie. PR strategie hledí do budoucnosti a firmy si ji zvolí až poté, co pečlivě zváží, čeho chtějí dosáhnout. Strategií přitom může být více, každý produkt totiž může být určený pro jiného cílového zákazníka, jiné publikum nebo sledovat jiný cíl.

Cíle PR strategie

  • Strategické cíle – Strategické cíle sledují dlouhodobější vývoj. Zajímají se například o zvýšení loajality zákazníků ke značce či zvýšení její hodnoty.
  • Taktické cíle – Taktické cíle mají krátkodobější charakter a rozvíjejí cíle strategické. Zatímco strategický cíl chce zvýšit loajalitu zákazníků, dílčí taktický cíl si například klade za úkol zvýšit počet čtenářů firemních článků.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s PR kampaní?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně vytvoříme tu nejlepší PR kampaň.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram