Krizová komunikace

Pokračovat

Co je to krizová komunikace

Krizová komunikace je nástroj public relations, který má za cíl ochránit dobré jméno, ekonomické zájmy a lidské zdroje v případě, že nastane ohrožující situace, která si žádá krizový management.
 

Krizovou komunikaci mohou využívat firmy, instituce, neziskové organizace nebo i jednotlivci.

 

Probíhá mezi subjektem v krizové situaci a veřejností prostřednictvím různých kanálů (média, sociální sítě, veřejná prohlášení a další).
 


Pravidla a nástroje krizové komunikace

Základním pravidlem pro krizovou komunikaci je, že „mlčení není řešení“. Subjekt, který se musí vypořádat s problémem, by měl působit tak, že před veřejností nemá co skrývat. Měl by reagovat pružně a rychle a zároveň rozsah komunikace přizpůsobit velikosti dosahu problému.

Ke krizové komunikace lze využít řadu nástrojů. Nástrojem rychlé reakce může být například brífink, tisková konference či audio a video komentář do médií. Využít lze také tiskovou zprávu, flash, sociální sítě, advertorial či další PR a marketingové taktiky.
 

Krizová komunikace maly box ilustrační foto

5 principů krizové komunikace

 • Připravenost
 • Pružnost
 • Pravdivost
 • Přímost
 • Pochopitelnost

Krizová komunikace by se primárně měla soustředit na zdroj, který informace o problému rozšiřuje.

plošné komunikaci se doporučuje přistoupit až v případě, že hrozí rozšíření informací mezi další cílové skupiny nebo celou veřejnost.

Příprava krizové komunikace

Pro úspěšné zvládnutí krizové komunikace je důležitá příprava. Umožní rychlou identifikaci ohrožující situace a efektivní reakci. Do plánování „opěrných bodů“ krizové komunikace patří:

 • sledování rizik – monitoring médií za pomoci mediálních databází (Newton Media, Monitora, SentiOne, Google Alerts);
 • rešerše krizové komunikace konkurence a dalších firem z oboru;
 • identifikace rizikových oblastí, témat a aktérů (monitoring médií, příspěvky a komentáře na sociálních sítích, …);
 • vypracování potenciálních novinářských otázek a vhodných odpovědí pro případ různých krizových situací;
 • vytvoření databáze kontaktů na novináře pro jejich rychlé oslovení;
 • stanovení hlavní komunikační osoby (obvykle tiskový mluvčí, PR manažer nebo ředitel firmy či instituce) a nastavení schvalovacího procesu před uveřejněním všech vyjádření, což je klíčové pro udržení konzistence mediálních výstupů.

Cíle krizové komunikace

Hlavním úkolem krizové komunikace je poskytnout včasné, věcné a hodnotné informace v případě krize. Tím lze zredukovat nejistotu, zabránit panice a minimalizovat šíření negativní publicity.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s krizovou komunikací?

Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme účinnou krizovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

Diagram PR 360