Komunikačná agentúra

Pokračovat

Ako funguje komunikačná agentúra

Komunikačná agentúra sa zaoberá vymýšľaním, navrhovaním, tvorbou, správou, distribúciou a vyhodnocovaním komunikačných kampaní a stratégií.
 

AGENTÚRA PRACUJE S NÁSTROJMI KOMUNIKAČNÉHO MIXU A DBÁ NA TO, ABY BOLA VŠETKA KOMUNIKÁCIA VEDENÁ V JEDNOTNOM DUCHU A JEDNOTLIVÉ ZLOŽKY KOMUNIKÁCIE SA VZÁJOMNE PODPOROVALI.

 

Komunikačná agentúra sa často zamieňa s reklamnou agentúrou. Obe sa síce zaoberajú propagáciou a tvorbou reklamných oznamov, náplň činnosti komunikačnej agentúry je však omnoho širšia.

Koordinácia rôznych komunikačných nástrojov vyžaduje od komunikačnej agentúry náročnejšiu prípravu stratégie na mieru konkrétnemu klientovi. Kreatívne prepájanie jednotlivých zložiek má multiplikačný efekt: komunikácia je silnejšia, trvalejšia a často aj efektívnejšia než v prípade jednorazovej klasickej reklamy.

 

 

Pod pojmom komunikácia si možno v širokom zmysle slova predstaviť prakticky akúkoľvek informáciu navonok. Klasická reklama, PR komunikácia či webová stránka klienta tvoria len časť celkového obrazu.

Za formu komunikácie sa dá považovať aj napríklad vizuálna podoba predajní, dresscode zamestnancov, cenotvorba, interná komunikácia, skrátka všetko, čo o klientovi utvára dojem v očiach zákazníkov, obchodných partnerov, konkurencie, prípadne širokej verejnosti.

 

Komunikácia v praxi

Ukážkou kampane kombinujúcej viac komunikačných nástrojov je naša práca pre novovznikajúcu mestskú štvrť Chytré Líchy. Pre tú sme pripravili kompletnú komunikačnú stratégiu.

Klientovi sme odporučili synergiu novej vizuálnej identity, webu, public relations a sociálnych sietí.

Vďaka dobre nastavenej stratégii, prepojeniu komunikačných nástrojov a dotiahnutému plánu sa nám podarilo splniť stanovené ciele – zdvihol sa záujem o projekt u širokej a odbornej verejnosti aj médií.

Pozrieť sa na projekt

Komunikačná agentura projekt chytré líchy

V komunikácii hrá dôležitú rolu aj etické správanie sa firiem, ktoré sa prejavuje vnútornými normami, CSR aktivitami alebo podporou dobročinných projektov. S rozmachom obchodného potenciálu sociálnych sietí sa stali nositeľmi komunikačnej informácie aj influenceri a celebrity. Súbor všetkých komunikačných nástrojov, ktoré agentúra môže využiť na naplnenie stanovených cieľov, sa nazýva komunikačný mix.

Ako pracuje komunikačná agentúra

Na začiatku spolupráce klienta s komunikačnou agentúrou stojí dôkladná analýza doterajšej komunikácie a stanovenie cieľov, ktoré si klient praje dosiahnuť. Cieľom môže byť zvýšenie predaja, zlepšenie znalostí zákazníkov o ponúkaných produktoch či službách, zvýšenie povedomia o značke, posilnenie dobrého mena značky, zlepšenie vzťahov s partnermi a zamestnancami či náprava poškodenej reputácie.

Prvotná analýza by mala obsiahnuť aj komunikáciu konkurenčných subjektov, čo môže priniesť prehľad o trendoch, efektívnych nástrojoch či príklady zlej praxe.

PR 360 diagram

Komunikačná stratégia

Na základe zistených dát a stanovených cieľov agentúra spracuje komunikačnú stratégiu, ktorá navrhne komunikačné prostriedky, ktoré sú pre ich dosiahnutie vhodné, a odporučí podobu komunikačného mixu.

V agentúre Lesensky.cz staviame komunikačnú stratégiu na našom vlastnom komunikačnom koncepte PR 360 – prepojenie PR a marketingu. S jedným rozpočtom, jednou komunikačnou linkou a na mieru vybranými nástrojmi dokážeme osloviť široké cieľové skupiny.

Viac o PR 360


Zatiaľ čo komunikačná stratégia vzniká na dlhšie časové obdobie, ďalším krokom spolupráce s agentúrou je detailný komunikačný plán. Ten stanovuje konkrétne kroky, techniky, nástroje a rozpočet, s ktorými agentúra bude nasledujúce mesiace pracovať tak, aby naplnila dohodnuté ciele.

Prevádzka komunikačnej agentúry

Vzhľadom na strategickú povahu odboru agentúra združuje mnoho odborníkov. Súčasťou tímov komunikačných agentúr sú analytici, copywriteri, PR manageri, grafici, web dizajnéri, marketingoví špecialisti programátori. Ich hlavnou úlohou je exekutíva, teda „výroba“ a spolupráca na taktických úlohách podľa ich odbornosti.

Plánovaniu projektov sa venujú project manageri, komunikácii s klientom a správe zákaziek zas account manageri.

Špecifickú rolu hrajú v agentúrach creative a art directori či idea makeri – tí sa venujú hlavne inšpirácii, kreatívnym myšlienkam a nápadom, ktoré potom odovzdávajú na realizáciu ďalším kolegom z tímu.

Komunikačné agentúry na Slovensku

Najvýznamnejšou odborovou organizáciou je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS), ktorý v Českej republike funguje od roku XXX. Hlavným poslaním Klubu je zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie tak, aby bola, ako jeho neoddeliteľná súčasť, neustálym prínosom pre trhové hospodárstvo. Od roku 1993 je KRAS riadnym členom EACA – Európskej asociácie komunikačných agentúr, sídliacej v Bruseli.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s komunikáciou?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky