Reklamní agentura

Pokračovat

Jak funguje reklamní agentura

Reklamní agentura je organizace, která se zabývá vymýšlením, navrhováním, vytvářením, správou, distribucí a vyhodnocováním reklam.

Hlavním cílem reklamní agentury je zviditelnění a propagace myšlenek, služeb, zboží či značky klienta. Reklamní agentury také budují vztahy klientů s vnějším světem tak, aby pro ně získaly pozornost, dobré jméno a dobré vztahy.
 

Agentura může zastupovat různé druhy klientů, například firmy, veřejné instituce, neziskové organizace ale také soukromé osoby.

 

Servis reklamních agentur může mít mnoho podob. Služby mohou být buď úzce specializované nebo naopak nabízet širokou škálu nástrojů z oblasti PR, marketingu, reklamy, kreativy, produkce či plánování médií.
 

 

Podle rozsahu nabízených služeb lze agentury dělit na specializované a fullservisové. Specializované agentury se zaměřují na část produkčního řetězce reklamy.

Full-servis agentura dokáže klientovi nabídnout veškeré služby, které potřebuje při plánování a realizaci reklamní kampaně. Mezi její aktivity patří public relations, marketing, branding, online reklama, grafické a video služby, plánování médií a inzerce, kreativní služby a analytické služby.
 

Chytré líchy případová studie reklamní kampaň malý box

Jak pracují agentury?

Základem agenturní práce je analýza potřeb a zadání klienta. Následně s klientem domluví rozsah, nástroje, délku, cíle a metriky úspěchu spolupráce.

Případová studie: Chytré líchy

Příkladem agenturní spolupráce je naše kampaň pro městskou čtvrť Chytré Líchy. Projektu jsme navrhli brand a nastavili nástroje i komunikační kanály, se kterými jsme pracovali 18 měsíců. Značku jsme propagovali na webu, s pomocí PR, na sociálních sítích i reklamou.

Podívat se na kampaň

Specializované reklamní agentury

Kreativní agentury vynikají inovativními nápady a nekonvenčním přístupem. Často klientovi poskytují ideu, koncept nebo vizi komunikace. PR agentury se zaměřují na mediální obraz a public relations. Jejich cílem je zajistit, aby se média o klientovi vyjadřovala pozitivně a více se o něm psalo a mluvilo.

Mediální agentury se naopak specializují na nákup mediálního prostoru a distribuci reklamy. Klientům doporučují nejvhodnější média, prostor a timing. Kromě plánování a nákupu mediálního prostoru se také věnují analýzám a výzkumu cílových skupin.

Digitální agentury se soustředí na reklamu a propagaci v online prostředí. Jejich činnost se tak věnuje hlavně tvorbě webových stránek, SEO, PPC, e-mailingu či sociálním sítím.

Reklamní agentury v České republice

V Česku existují desítky komunikačních agentur. Ty se sdružují do profesních organizací, jako jsou například Asociace komunikačních agentur (AKA) nebo Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK).

Obě organizace se snaží zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budovat dobré jméno oboru a podporovat osvětu i odborné vzdělání. Zároveň zastupují zájmy svých členů při jednání s oborovými svazy a orgány státní správy.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s reklamou?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší reklamní strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram