Header pro web Chyré Líchy od Lesensky.cz
Doba realizace
120 dní
2021

PR 360 kampaň pro Chytré Líchy

Chytré Líchy jsou projekt moderní městské čtvrti, která se rodí na zelené louce na okraji jihomoravských Židlochovic. Celý přístup k urbanistickému, technologickému i sociologickému řešení čtvrti je republikově ojedinělý a má posloužit jako vzor, jak řešit moderní a trvale udržitelné bydlení v Česku.

Pokračovat

Zadání klienta a naše role

Naše úloha byla pomoci tomuto projektu marketingově i komunikačně. Nezbytné bylo vytvořit projektu vizuální styl a nastavit nástroje a komunikační kanály, se kterými bychom pracovali po dobu následujících 18 měsíců. Jednalo se především o přípravu webu, PR tvorbu obsahu a správu sociálních sítí, včetně sponzorovaných příspěvků.

Cílem kampaně bylo představení projektu a osvěta mezi laickou i odbornou veřejností. Zároveň bylo naším úkolem minimalizovat případné negativní ohlasy veřejného mínění v obci Židlochovice.

Realizační tým

 • Strategie a koordinace
  Alexandr Fiala
 • Public relations
  Martin Svoboda
 • Sociální sítě
  Daniel Zeman
 • Webdesign & grafika
  Ivan Kebeleš
 • Programování
  Jan Polzer
Chytré Líchy
Chytré Líchy

Výzva: Projekt na zelené louce. Doslova

První fáze projektu zahrnovala zejména rešerši mezi developerskými projekty ve veřejném a soukromém sektoru. Na základě tohoto průzkumu jsme pozicovali Chytré Líchy do nového komunikačního konceptu.

Základem nového positioningu byla komplexní, ekologická podstata v přístupu i řešení. Tato potřeba odlišení se následně prolnula do celé kampaně. Komunikace cílila na širší veřejnost i odbornou komunitu, včetně veřejných i komerčních zadavatelů.

Výzva: Projekt na zelené louce. Doslova.

Strategie

S ohledem na menší rozpočet jsme pro kampaň navrhli synergii vizuální identity, webových stránek, public relations a také doplňkovou a dlouhodobou komunikaci na sociálních sítích.

Kombinací těchto kanálů do strategie PR 360 jsme zajistili pravidelné promování celého projektu v rámci cílové skupiny.

Strategie

Vizuální styl & claim

Stejně jako projektanti i my jsme začali pracovat na zelené louce. Neexistovaly skici, architektonické studie nebo vizualizace, existovala pouze silná idea celého projektu. Při návrhu grafiky jsme proto akcentovali „jinaký“ přístup a vnímání. Vycházeli jsme z faktu, že se do projektu zapojili odborníci ze všech důležitých oblastí.

Opustili jsme strohé architektonické pojetí a vytvořili logo inspirované živou přírodou a evokující vzájemné propojení různých prvků. Logo připomíná buňku, současně je ovšem seskupením a působením různých elementů, jak přírodních, tak i společenských. K logotypu jsme doplnili i vysvětlující claim: První udržitelná městská čtvrť v ČR.

Vizuální styl & claim

Webové stránky

Webové stránky vznikly jako první aplikace vizuálního stylu. Online prezentace využívá tvarové prvky loga a barevnou škálou navazuje na ekologické ladění celého projektu. Velké úsilí jsme věnovali obsahu a nastavení tonality.

Cílem bylo najít správnou polohu mezi srozumitelností a popularizací projektu a potřebou předat odborné informace.

Webové stránky

Sociální sítě

S ohledem na frekvenci a odbornou garanci jsme se rozhodli, že stěžejní komunikace bude probíhat přes facebookový profil Centra pasivního domu (CPD), který je jedním z iniciátorů a současně odborným garantem projektu. V rámci CPD došlo k propojení s dalšími tématy a osvětou směrem k udržitelnému stavitelství.

Kromě organického šíření jsme dosah podpořili sponzoringem příspěvků. Cílovou skupinou byli Češi se zájmem o urbanismus, ekologické bydlení a trvalou udržitelnost. Celkem jsme takto oslovili více jako 200 000 lidí.

Sociální sítě

Public relations

V PR strategie jsme se museli vypořádat s tím, že vizuální podklady bude možné prezentovat až po více než roce od startu projektu. Zaměřili jsme se proto na dvě komunikační linky – informativní a edukační. Cílem bylo veřejnosti projekt maximálně představit, aby v momentu, kdy budou k dispozici první vizualizace připravované čtvrti, o ní již měli dostatek informací.

V první fázi jsme získali přes 110 mediálních výstupů ve stěžejních denících (Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes, Deník, E15), klíčových on-line médiích (Seznam Zprávy, Lidovky.cz, iDnes.cz, iHNed.cz) i v oborových titulech (Domo, Spektra, Dřevo & stavby, Střechy, fasády, izolace, Energie21, Domov, Chatař & chalupář, Development News).

V druhé fázi jsme využili jsme nosnosti grafických podkladů, ale také nových informací o podobě Chytrých Lích. Aktuality média zaujaly, vznikla například reportáž České televize, velký článek na Forbes.cz i zmínky v CzechCrunch.cz, E15.cz a v Deníku Právu.

Public relations

Webové stránky

Chytré Líchy mobile 1
Chytré Líchy mobile 2
Chytré Líchy mobile 3
Chytré Líchy mobile 4
Chytré Líchy mobile 5

Mediální výstupy

Chytré Líchy 1
Chytré Líchy 2
Chytré Líchy 3

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme pro vás ty nejvhodnější marketingové nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram