Header pro web Chyré Líchy od Lesensky.cz
Doba realizace
120 dní
2021

PR 360 kampaň pro Chytré Líchy

Pro projekt moderní městské čtvrti jsme připravili kompletní PR a marketingovou strategii. Systému trvale udržitelného bydlení jsme navrhli brand, webové stránky a dvanáct měsíců pečovali o vztahy s veřejností i médii.

Pokračovat

Chytré Líchy

Chytré Líchy jsou projekt moderní městské čtvrti, která se rodí na zelené louce na okraji jihomoravských Židlochovic. Celý přístup k urbanistickému, technologickému i sociologickému řešení čtvrti je republikově ojedinělý a má posloužit jako vzor, jak řešit moderní a trvale udržitelné bydlení v Česku.

Zadání klienta a naše role

Naše úloha byla pomoci tomuto projektu marketingově i komunikačně. Nezbytné bylo vytvořit projektu vizuální styl a nastavit nástroje a komunikační kanály, se kterými bychom pracovali po dobu následujících 18 měsíců. Jednalo se především o přípravu webu, PR tvorbu obsahu a správu sociálních sítí, včetně sponzorovaných příspěvků.

Cílem kampaně bylo představení projektu a osvěta mezi laickou i odbornou veřejností. Zároveň bylo naším úkolem minimalizovat případné negativní ohlasy veřejného mínění v obci Židlochovice.

Realizační tým

 • Strategie a koordinace
  Alexandr Fiala
 • Public relations
  Martin Svoboda
 • Sociální sítě
  Daniel Zeman
 • Webdesign & grafika
  Ivan Kebeleš
 • Programování
  Jan Polzer
Chytré Líchy
Chytré Líchy

Výzva: Projekt na zelené louce. Doslova

První fáze projektu zahrnovala zejména rešerši mezi developerskými projekty ve veřejném a soukromém sektoru. Na základě tohoto průzkumu jsme pozicovali Chytré Líchy do nového komunikačního konceptu.

Základem nového positioningu byla komplexní, ekologická podstata v přístupu i řešení. Tato potřeba odlišení se následně prolnula do celé kampaně. Komunikace cílila na širší veřejnost i odbornou komunitu, včetně veřejných i komerčních zadavatelů.

Výzva: Projekt na zelené louce. Doslova.

Strategie

S ohledem na menší rozpočet jsme pro kampaň navrhli synergii vizuální identity, webových stránek, public relations a také doplňkovou a dlouhodobou komunikaci na sociálních sítích.

Kombinací těchto kanálů do strategie PR 360 jsme zajistili pravidelné promování celého projektu v rámci cílové skupiny.

Strategie

Vizuální styl & claim

Stejně jako projektanti i my jsme začali pracovat na zelené louce. Neexistovaly skici, architektonické studie nebo vizualizace, existovala pouze silná idea celého projektu. Při návrhu grafiky jsme proto akcentovali „jinaký“ přístup a vnímání. Vycházeli jsme z faktu, že se do projektu zapojili odborníci ze všech důležitých oblastí.

Opustili jsme strohé architektonické pojetí a vytvořili logo inspirované živou přírodou a evokující vzájemné propojení různých prvků. Logo připomíná buňku, současně je ovšem seskupením a působením různých elementů, jak přírodních, tak i společenských. K logotypu jsme doplnili i vysvětlující claim: První udržitelná městská čtvrť v ČR.

Vizuální styl & claim

Webové stránky

Webové stránky vznikly jako první aplikace vizuálního stylu. Online prezentace využívá tvarové prvky loga a barevnou škálou navazuje na ekologické ladění celého projektu. Velké úsilí jsme věnovali obsahu a nastavení tonality.

Cílem bylo najít správnou polohu mezi srozumitelností a popularizací projektu a potřebou předat odborné informace.

Webové stránky

Sociální sítě

S ohledem na frekvenci a odbornou garanci jsme se rozhodli, že stěžejní komunikace bude probíhat přes facebookový profil Centra pasivního domu (CPD), který je jedním z iniciátorů a současně odborným garantem projektu. V rámci CPD došlo k propojení s dalšími tématy a osvětou směrem k udržitelnému stavitelství.

Kromě organického šíření jsme dosah podpořili sponzoringem příspěvků. Cílovou skupinou byli Češi se zájmem o urbanismus, ekologické bydlení a trvalou udržitelnost. Celkem jsme takto oslovili více jako 200 000 lidí.

Sociální sítě

Public relations

V PR strategie jsme se museli vypořádat s tím, že vizuální podklady bude možné prezentovat až po více než roce od startu projektu. Zaměřili jsme se proto na dvě komunikační linky – informativní a edukační. Cílem bylo veřejnosti projekt maximálně představit, aby v momentu, kdy budou k dispozici první vizualizace připravované čtvrti, o ní již měli dostatek informací.

V první fázi jsme získali přes 110 mediálních výstupů ve stěžejních denících (Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes, Deník, E15), klíčových on-line médiích (Seznam Zprávy, Lidovky.cz, iDnes.cz, iHNed.cz) i v oborových titulech (Domo, Spektra, Dřevo & stavby, Střechy, fasády, izolace, Energie21, Domov, Chatař & chalupář, Development News).

V druhé fázi jsme využili jsme nosnosti grafických podkladů, ale také nových informací o podobě Chytrých Lích. Aktuality média zaujaly, vznikla například reportáž České televize, velký článek na Forbes.cz i zmínky v CzechCrunch.cz, E15.cz a v Deníku Právu.

Public relations

Webové stránky

Chytré Líchy mobile 1
Chytré Líchy mobile 2
Chytré Líchy mobile 3
Chytré Líchy mobile 4
Chytré Líchy mobile 5

Mediální výstupy

Chytré Líchy 1
Chytré Líchy 2
Chytré Líchy 3

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme pro vás ty nejvhodnější marketingové nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram