On-page & off-page SEO

Pokračovat

Co je to on-page a off-page SEO?

On-page a off-page faktory patří mezi parametry, jimiž lze ovlivnit optimalizaci webové stránky pro vyhledávače (SEO). Správným nastavením a udržováním těchto faktorů je možné ovlivnit pozici webové stránky ve vyhledávačích, například na Google nebo Seznamu. Kromě pozice ve vyhledávání mají tyto faktory vliv i na způsob zobrazení a textové zobrazení výsledků vyhledávání dané webové stránky.

On-page SEO faktory

Souvisejí s nastavením, kvalitou kódu a obsahem přímo webové stránky, jejíž SEO se snažíme zlepšit. Jedná se například o:

 • Rychlost načítání webových stránek – Patří mezi důležité hodnoticí faktory u Google vyhledávače.
 • Titulek (title) – Krátký text v délce maximálně 60 znaků, který definuje obsah dané stránky a ve výsledcích vyhledávání se zobrazuje jako text odkazu. Titulek se umísťuje do kódu stránky.
 • Meta Popisek (Metadescription) – Je text v délce maximálně 155 znaků, který doplňuje titulek stránky a zobrazuje se ve výsledcích vyhledávání pod titulkem.
 • Text a klíčová slova – Kvalitní copywriting. Text každé webové stránky by měl být srozumitelný, unikátní a měl by zahrnovat relevantní klíčová slova. Text na stránkách by také měl udržovat základní strukturu nadpisů (H1, H2, …) a vytučnění.
 • Popisky a optimalizace obrázků – Alternativní popis obrázků má zkratku ALT. Pomáhá robotům z vyhledávačů rozeznat, co je na obrazcích či grafice zobrazeno. Kromě ALT může on-page SEO ovlivnit také datová velikost obrázků. Příliš velké obrázky zpomalují načítání webu.
 • Optimalizace pro mobilní zobrazení – Responzivní design webu rovněž patří mezi důležité hodnoticí faktory.
 • Doména a URL – Výhodou je použití klíčových slov v doméně či v cílové URL webové stránky.
 • Navigace stránek – V podobě menu a jeho struktury. Správně navržené menu pomůže robotům v orientaci na stránkách.
 • Interní odkazy – Odkazy na stránkách by měly být správně popsány takzvaným anchor textem (zástupný viditelný text, pod nímž je odkaz skryt). Interní prolinkování má váhu jak pro vyhledávače, tak pro snadnější orientaci uživatele na webu. Součástí vnitřních odkazů je například drobečková navigace.
 • Absence duplicit – Duplicitní nebo velmi podobný obsah na dvou stránkách roboti ignorují. Pokud je na webu dostatek unikátních a neduplicitních indexovaných stránek, je větší pravděpodobnost, že na nich bude více pro vyhledavače zajímavých klíčových slov.
 • Indexace – Speciální „návod“ pro roboty, které stránky mají na webu navštívit a které vynechat. Lze jej nalézt v souboru robots.txt. S indexací pomáhá též mapa stránek v souboru sitemap.xml. Dobře zpracovaná mapa zrychluje indexaci stránek.
   
SEO ilustracni obrazek maly box

Off-page SEO faktory

Jedná se o externí vlivy, které se podílejí na SEO vybrané webové stránky. Do této skupiny patří například dostatek zpětných odkazů, tedy odkazů které na sledovaný web webou z jiných webových stránek.

Linkbuilding

Budováním zpětných odkazů se zabývá linkbuilding. Mezi další off-page faktory je možné řadit také sociální signály, tedy zájem uživatelů o odkazy na sociálních sítích (like, komentáře) a jejich prokliky.

Zásady linkbuildingu

Cílem linkbuildingu je vytvářet příležitosti pro budování zpětných odkazů, které míří na daný web z jiných stránek. Čím více odkazů na danou stránku vede, tím má pro vyhledávače větší váhu.

 • Důležitou metrikou pro kvalitu zpětného odkazu je kvalita a významnost stránky, odkud odkaz na daný web pochází. Odkazující webová stránka by v ideálním případě měla tematicky souviset s odkazovanou web stránkou.
 • Zpětné odkazy by měly vznikat přirozeně, přivádět relevantní návštěvníky a vést na daný web takové uživatele, jimž dokáže nabídnout zajímavý obsah.
 • Odkazy by měly být správně pojmenované (anchor text), aktuální a co nejnovější.
 • Při budování zpětných odkazů je vhodné odkazovat na různé části webu, nikoliv jen na jednu.

Linkbuilding a marketingová komunikace

Linkbuildingu může napomoci také integrovaná marketingová komunikace, například koncept PR 360. Ten nabízí využití více druhů marketingových nástrojů v jedné strategii a s jedním rozpočtem. Zapomenout by se na něj nemělo už při samotné tvorbě webových stránek.

K budování zpětných odkazů lze z marketingových nástrojů využít například spolupráci s influencery, content marketing, public relations, guest blogging, aktivní účast v online diskuzích či soutěže.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram