Analýza webu

Pokračovat

Čo je analýza webu?

Analýza webu skúma webové stránky s ohľadom na ciele, ktoré majú plniť. Meria, zbiera a vyhodnocuje dáta. Odhaľuje silné a slabé miesta webu a navrhuje kroky na jeho vylepšenie.
 

ANALÝZA WEBU JE POTREBNÁ PREDOVŠETKÝM V PRÍPADE, ŽE MÁTE WEBOVÉ STRÁNKY A CHYSTÁTE SA NA ICH REDESIGN ČI ZMENU ŠTRUKTÚRY. POSKYTNE VÁM NEZAUJATÝ POHĽAD Z HĽADISKA PLNENIA CIEĽOV, SEO I MARKETINGU.

 

Webovú analytiku, respektíve niektoré jej čiastkové časti je možné využiť aj v prípade, že treba stavať nový web. Niektoré analýzy totiž dokážu pomôcť so stanovením zadania a cieľov pre nový projekt.

Z čoho sa skladá analýza webu?

Samotná analýza webu sa skladá z niekoľkých častí, pričom nie je nutné vždy analyzovať úplne všetky faktory. Súčasťou môže byť: analýza návštevnosti, analýza kľúčových slov, SEO analýza, analýza rýchlosti načítania, analýza sociálnych sietí, analýza konkurencie, analýza prístupnosti webu, analýza UX/UI.

Pri tvorbe nových webových stránok má zmysel robiť analýzu kľúčových slov či analýzu konkurencie. Výstupy z týchto analýz je možné využiť pri návrhu štruktúry, textov aj grafického web designu. Tieto analýzy sú veľmi nápomocné aj ako zdroj dát pre tvorbu marketingového plánu.

Webová analytika v praxi

Ukážkou dôležitosti analýzy je naša práca pre výrobcu garážových vrát LOMAX. Klient nás oslovil s požiadavkou redesignu webových stránok. Vďaka analýze sme odhalili viacero zaujímavých skutočností v nákupnom procese, štruktúre aj fungovaní pôvodného webu.

Z dát vyplynulo, že pôvodný web nespĺňa požadované ciele a klientovi sme odporučili vytvorenie úplne novej prezentácie. Výstupy z analýzy sme navyše použili ako podklad pre dizajn budúceho webu, ktorý je vizuálne atraktívny, návštevnícky prívetivý a hlavne veľmi funkčný.

Prejsť na prípadovú štúdiu

Webová analytika v praxi LOMAX

Možnosti webovej analytiky

Analýza návštěvnosti

Slúži na spoznanie a pochopenie návštevníkov stránok. Pracuje s Google Analytics alebo akýmkoľvek iným nástrojom na meranie návštevnosti webu. Odpovie na otázky, ktoré časti webu patria k tým navštevovanejším a kde sú jeho slabé miesta.

Dokáže zároveň dobre opísať zdroje návštevnosti, správanie návštevníka na stránkach či efektivitu online reklamy. Výsledky analýzy slúžia ako podklad pre návrh novej štruktúry, copywritingu, dizajnu, SEO aj marketingovej stratégie webu.

Analýza kľúčových slov

Táto analýza definuje kľúčové slová relevantné k danému webu. Odhalí, čo, ako a v akom počte ľudia hľadajú a ako by prípadne pátrali po vašich produktoch a službách. V prípade už existujúcich stránok stanovuje, pre ktoré výrazy sa web vo vyhľadávačoch už objavuje a na akej pozícii.
 

 

Okrem vyhľadávačov je možné sledovať štatistiky vyhľadávania kľúčových slov napríklad aj na videoportáloch, ako je YouTube, a stratégiu pripraviť aj pre tieto kanály. Výstupy je možné využiť taktiež pre copywriting, SEO, online marketing a content marketing.

SEO analýza / SEO audit

Skúmanie optimalizácie pre vyhľadávače je možné rozdeliť na dve časti. Má súčasný web správnu štruktúru kódu? Sú vyplnené potrebné informácie pre vyhľadávače? Sú všetky stránky správne zaindexované vo vyhľadávačoch? Sú nejaké príležitosti pre nápravu? Na tieto otázky odpovie SEO analýza on-page faktorov.

Off-page SEO analýza, naopak, odhalí, aké je odkazové portfólio súčasného webu. Koľko iných domén naň odkazuje, či ide o odkazy z obsahovo relevantných stránok alebo či náhodou nejde o odkazy z nejakých spamovacích webov, ktoré by vám mohli zhoršiť reputáciu vo vyhľadávačoch.

Webová analytika rýchlost načítania

Analýza rýchlosti načítania

Rýchlo sa načítajúce webové stránky sú dnes absolútne nutné. Konkurencia je stále väčšia a najmä pre používateľov mobilného internetu je čakanie dlhšie než pár sekúnd dôvodom na odchod preč alebo, či je ešte horšie, na prechod ku konkurencii.

Rýchlosť webu je možné merať nástrojom Lighthouse, ktorý Google prevádzkuje hneď v niekoľkých podobách, v tej najpopulárnejšej napríklad cez PageSpeed Insights. Priebežné sledovanie rýchlosti webu z dát od reálnych používateľov Google Chrome ponúkne český PageSpeed.cz vrátane porovnania s konkurenciou. Medzi obľúbené nástroje patria tiež WebPageTest a GTmetrix.

Analýza sociálnych sietí

Analýza sociálnych sietí odpovie na otázku, koľko ľudí zdieľa príspevky s odkazmi na web alebo ako sa hovorí o konkrétnej firme či produktoch a službách. Hodiť sa môže pri textovaní webu, príprave publikačných plánov alebo nastavovaní stratégie online propagácie stránok.

Analýza konkurencie

SEO, pozíciu vo vyhľadávačoch pre dané kľúčové slová aj rýchlosť webu je nutné porovnávať s konkurenciou. Z dát môžu vyplynúť slabé stránky konkurentov či ich prešľapy, ale taktiež silné miesta. Analýza plnenia jednotlivých kritérií zo strany konkurencie ponúkne vodidlo, v čom a ako má zmysel konkurenciu skúsiť predstihnúť.

Analýza prístupnosti webu

Stále viac prevádzkovateľov webov myslí aj na prístupnosť webových stránok. Typicky ide o prispôsobenie webu pre nevidomých používateľov a ich čítačky. Ale nielen to. Stačí, aby na webe boli málo kontrastné farebné odtiene, a prídete o používateľov s nejakou jednoduchšou zrakovou chybou.

Analýza webu přístupnost ilustrační foto

Prístupnosť webu však nie je daná len tým, ako vyzerá, ale aj tým, ako sa ovláda. Rieši napríklad, či nie sú na mobilnom zariadení aktívne prvky príliš blízko seba, či sa prstom je možné ľahko trafiť do položky mobilného menu alebo či je možné na počítači web ovládať pomocou klávesnice.

UX/UI analýza

Súčasťou webovej analytiky je zároveň zhodnotenie súčasného vzhľadu a ovládania. Tento prieskum ukazuje, či stránky používateľom nekladú zbytočné prekážky v ceste za splnením ich cieľov. UX sa zameriava na ovládanie, UI zase na zrozumiteľnosť a celkový vzhľad grafického vyhotovenia.

Metriky webové analytiky

Každá oblasť analýzy má vlastné metriky, podľa ktorých weby skúma, porovnáva a hodnotí. Z pohľadu návštevnosti je možné efektivitu posudzovať podľa počtu návštevníkov, miery okamžitého opustenia webu, času stráveného na stránke, počtu navštívených stránok alebo konverzného pomeru.

SEO analýzy sa môžu zamerať na zdroje návštevnosti, jej kvalitu, kvalitu indexácie, stav odkazového profilu a pozíciu vo vyhľadávačoch. V prípade UX je možné kvantifikovať výsledky používateľského testovania.

Kontakt

Potrebujete analýzu
webových stránok?

Využite silu našich skúseností a služieb. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a pripravíme vám analýzu na mieru.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky