Umělá inteligence (AI)
v public relations

Pokračovat

Umělá inteligence (AI) v public relations

Umělá inteligence (AI) je obor zabývající se vývojem systémů a technologií, které dokážou simulovat lidskou inteligenci. AI provádí úkoly, jež by jinak vyžadovaly lidskou interakci a rozhodování. Využívá pokročilé algoritmy a techniky strojového učení, aby se stroj naučil získávat znalosti a přizpůsobovat se různým situacím.
 

V public relations se nejčastěji využívá umělá inteligence v podobě chatbotů. Takto navržené umělé inteligenci člověk zadává příkazy (prompty), které pak stroj vykonává.

 

Prompt je vstupní text, příkaz nebo otázka, kterou uživatel zadá do systému, aby od umělé inteligence získal odpověď. Na základě promptu AI vyhodnocuje situaci, analyzuje obsah a kontext a generuje odpověď, kterou pak prezentuje uživateli. Výstupy mohou mít různé podoby, od textů přes obrázky až po programovací jazyk.
 

 

Princip konverzace počívá v navázání interakce mezi uživatelem a systémem umělé inteligence. Uživatel zadává otázky, požadavky nebo vstupní informace a AI na základě těchto vstupů generuje odpovědi a reaguje na uživatele. AI je trénována na základě velkého množství dat a předchozích konverzací, což jí umožňuje lépe porozumět uživatelům, rozpoznávat vzorce v jejich dotazech a poskytovat relevantní a informativní odpovědi.

Při konverzaci s AI je důležité, aby AI byla schopna porozumět uživatelským dotazům, odpovídat na ně vhodným způsobem a přizpůsobit se různým situacím a preferencím uživatele.

Využití umělé inteligence v public relations

V PR se již dnes AI využívá při monitorování médií, pro analýzu a zpracování textu nebo pro personalizaci komunikace, čímž se daří vytvářet relevantnější komunikaci s cílovými skupinami.

ChatGPT v public relations

Obzvláště velkou oblibu si mezi PR specialisty získal chatbot ChatGPT, který se často využívá pro své schopnosti komunikace a poskytování relevantních informací. Lze jej využít jako virtuálního asistenta, jenž je schopen poskytovat odpovědi a podporu uživatelům nonstop.

ChatGPT dokáže efektivně zpracovávat velké množství dotazů a poskytovat odpovědi s minimálními časovými prodlevami. Výhodou je, že dobře funguje v českém jazyce. Detailní návod na využití ChatGPT v PR a copywritingu najdete na našem blogu.

Návod: ChatGPT v praxi

Umělá inteligence chatgpt návod public relations a copywriting ilustrační fot


V praxi lze ChatGPT v public relations využívat mnoha způsoby. Podle průzkumu APRA používalo v květnu 2023 AI více než 75 procent českých PR agentur. Jako hlavní důvod agentury uváděly inspiraci, časovou úsporu i usnadnění práce. Mezi nejčastěji využívané nástroje patří ChatGPT, Canva, Bing či Midjourney.

Jak může umělá inteligence pomoci v public relations?

 • Kreativní pomoc – Umělá inteligence napomáhá při vymýšlení claimů i tvorbě mnoha variant obsahu. Lze ji využít pro brainstorming a odblokování kreativní krize. Šikovnou pomoc nabídne i při psaní tiskových zpráv.
 • Editace textů – AI dokáže snadno shrnout či zkrátit text. V dnešní době je také schopna na míru upravit tone-of-voice, délku, stylistiku, žánr i výrazové prostředky textů.
 • Rešerše složitých témat – Předností umělé inteligence je schopnost rychlého a efektivního shrnutí komplexní problematiky.
 • Průzkum cílových skupin – Umělá inteligence dokáže poskytnout nové úhly pohledu a směry rešerší. Proto se hodí jako jeden ze zdrojů pro průzkum cílových skupin.
 • Zrychlení krizové komunikace – V případě této PR disciplíny je stěžejní rychlost. Pokud PR profesionál vytvoří vyjádření pro krizi, pomůže mu AI s variacemi. ChatGPT dokáže přípravu krizové komunikace výrazně zkrátit a napomoci s formulováním různých druhů vyjádření pro různé cílové skupiny.
   

Umělá inteligence ai ilustrační foto strojové učení v public relations

 • Monitoring a mediální analýza – V tomto případě lze AI využít pro shrnutí a prezentaci dat, případně pro vyhodnocení sentimentů a mediálního obrazu subjektů.
 • Organizace eventů – Pořádání eventů, tiskových konferencí a briefingů lze pomocí umělé inteligence značně ulehčit. Pomůže například připravit podrobný itinerář věcí, na které se nesmí zapomenout. Využít ji lze i pro přípravu press kitů.
 • Obrazové materiály a prezentace – Šikovnou výpomoc poskytuje funkce tvorby prezentací a grafické nástroje umělé inteligence, které se hodí pro přípravu ilustračních grafik, grafů, piktogramů a dalších vizuálních materiálů.
 • Marketing – Také obor marketingu, který se často v praxi propojuje s PR aktivitami, již našel řadu příležitostí, jak umělou inteligenci využít. V marketingu se umělá inteligence používá například pro content, SEO, direct mailing, PPC či branding.
   

Rizika využití umělé inteligence v public relations

Jako u každé nové a vyvíjející se technologie je potřeba s AI nakládat obezřetně. Kupříkladu se jí nedá vždy a ve všem věřit. ChatGPT má tendence být kreativní někdy až příliš, a proto je nutné si faktická tvrzení ověřit i z jiných zdrojů. Také se nestává, že by AI poskytovala zpětnou vazbu k textu. Rovněž je potřeba mít na paměti, že například ChatGPT nemá vlastní zkušenosti ani znalosti mimo tréninková data, jeho schopnost porozumění specifických kontextů může být v některých oblastech omezená.
 

AI je stále jen stroj postrádající (zatím) schopnost empatie. Nemá schopnost vcítit se do emočního stavu uživatele a adekvátně tak reagovat na jeho potřeby, čímž se z komunikace vytrácí lidský faktor.


Nástroje umělé inteligence mají také různé přístupy a právní nastavení pro případy práce s daty. Řada z nich údaje, která do nich vložíme, využívá dál a učí se z nich. To může být problém v případě citlivých dat, která nebývají v těchto nástrojích výrazně chráněna.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s komunikací?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší strategii vaší značky.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram foto