Umělá inteligence (AI)

Pokračovat

Co je to umělá inteligence

Umělá inteligence (AI) je oblast informatiky, která se zabývá vytvářením počítačových systémů. Systémy umělé inteligence jsou schopny vykazovat inteligentní chování podobné lidskému myšlení a rozhodování.

AI se snaží umožnit počítačům provádět úkoly, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci, jako je rozpoznávání obrázků, přirozeného jazyka, učení se, plánování, rozhodování a další.
 

Umělá inteligence ai ilustrační foto strojové učení


Existuje několik různých typů a druhů umělé inteligence (AI). Ty se liší schopností se učit, interagovat či způsobem fungování.

 • Slabá umělá inteligence (Weak AI)
  Tato forma AI je schopná vykonávat úkoly a dávat odpovědi, ale nemá obecnou inteligenci jako lidský mozek. Příklady zahrnují hlasové asistenty jako Siri, chatboty nebo systémy pro rozpoznávání obrázků.
 • Silná umělá inteligence (Strong AI)
  Jedná se o koncept, který by byl schopen porozumět, učit se a řešit širokou škálu problémů. Dosažení silné umělé inteligence je však stále výzvou a není dosud plně realizováno.
 • Expertní systémy
  Využívají znalostí a pravidel od odborníků v určitém doménovém oboru. Tyto systémy se používají pro rozhodování a řešení problémů v konkrétních oblastech, jako je lékařství nebo řízení provozu.
 • Samoučící se systémy (Self-learning systems)
  Systémy, které se neustále učí a zlepšují své schopnosti na základě získaných dat a zkušeností. Tato forma AI je schopná adaptovat se na nové situace a časem zlepšovat své výsledky.
 • Strojové učení (Machine Learning)
  Počítačový systém se učí na základě dat a získává schopnosti, aby mohl provádět úkoly nebo dělat predikce bez explicitního programování. Existují různé metody strojového učení, včetně hlubokého učení (deep learning), u nějž se využívají neuronové sítě s mnoha vrstvami.

Právě poslední zmíněný typ AI, který je založen na strojovém učení, si získal značnou pozornost odborné i široké veřejnost, a především technologických korporátů.

Jak funguje strojové učení?

Představte si, že chcete vytvořit systém, který umí rozpoznávat, zda fotka obsahuje psa, nebo kočku. Použijete strojové učení a trénovací data, jež obsahují fotografie psů a koček. Z fotek extrahujete důležité rysy, jako jsou tvary, textury a barvy. Poté použijete algoritmus strojového učení, abyste model naučili rozpoznávat, zda je na fotografii pes, či kočka.

Nakonec otestujete výkonnost modelu pomocí testovacích dat a v případě potřeby model upravíte, abyste dosáhli lepší přesnosti rozpoznávání. Tímto způsobem můžete umělou inteligenci nechat vytvářet texty, ale i obrázky či další činnosti na základě takzvaných promptů, tedy požadavků. Čím specifičtější prompt je, tím přesnějších výsledků AI dosahuje.

Umělá inteligence ilustrační fotografie

Co je to prompt?

Prompt je v kontextu modelů zpracování přirozeného jazyka (NLP) textový vstup, který slouží jako instrukce nebo podnět pro generování odpovědi či textu modelu. Prompt je tedy příkaz, který AI dává pokyn, co má vykonat.

Může se jednat o krátkou větu, otázku, úlohu nebo libovolný textový úvod, který specifikuje očekávanou odpověď či požadovaný kontext. Prompt je klíčový a platí, že čím lepší (kvalitnější, přesnější) příkaz AI dáte, tím lepší od ní dostanete výsledek (výstup).

ChatGPT

Mezi nejvyhledávanější veřejně dostupné modely umělé inteligence patří ChatGPT vyvinutý společností OpenAI. Tento nástroj je zaměřený na generování textových odpovědí a vedení dialogu s uživateli. ChatGPT je vyškolený na obrovském množství textových dat a má schopnost porozumět uživatelskému vstupu a generovat odpovědi v přirozeném jazyce. Jeho účelem je poskytovat relevantní a srozumitelné odpovědi na různé dotazy a dialogové požadavky.

 

Umělá inteligence AI ilustrační foto

Jak pracovat s ChatGPT?

Zkuste si nástroj představit jako svého nového a začínajícího asistenta. V konverzaci mu pomocí příkazů (promptů) vysvětlete, co po něm chcete. Čím přesněji vysvětlíte, co, v jaké formě a proč žádáte, tím lepší získáte odpověď. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, pokračujte v konverzaci tak, jako byste pokračovali se svým asistentem.

Upozorněte jej, co se vám na výsledku nelíbí, a doporučte, jak jej zlepšit. Inspirovat se můžete na našem blogu, který ukazuje, jak pracovat s ChatGPT na příkladech v reklamní praxi.

Detailní návod: ChatGPT 

ChatGPT Plus a rozdíly mezi verzí 3.5 a 4

Základní verze nástroje ChatGPT je k dispozici zdarma. Stačí se registrovat. Vedle běžné bezplatné verze je k dispozici i placená verze ChatGPT Plus, která uživatelům poskytuje několik výhod – například rychlejší odezvy, přednostní přístup při přetížení systému, možnost využít model ChatGPT 4 a podporu v různých časových pásmech.
 

Umělá inteligence ai ilustrační foto počítače


Chat GPT přiotm existuje ve dvou verzích: 3.5 a 4. Ty se liší ve svých schopnostech a vylepšeních. Verze 4 je novější a poskytuje pokročilejší možnosti generování textu s lepší gramatickou správností a s větší schopností dodržovat kontext v rámci delších dialogů. Nová verze velmi dobře rozumí a také konverzuje v češtině. Verze 4 také poskytuje některé vylepšené API funkce.

Obě verze mají své výhody a vhodnost závisí na konkrétních potřebách a požadavcích uživatele. Verze 4 poskytuje pokročilejší generování textu, verze 3.5 zase může být vhodná pro jednodušší dialogy a scénáře.

Využití umělé inteligence v public relations

Využití AI v PR branži je stále poměrně nové, přesto se již pomalu dostává do některých public relations procesů. Podle průzkumu Asociace public relations agentur (APRA) z května 2023 využívá v Česku umělou inteligenci téměř 75 procent PR agentur. Mezi nejoblíbenější nástroje patří ChatGPT, Midjourney či Canva.

 

V praxi se umělá inteligence v PR může hodit například pro tematické plány či tvorbu textového a grafického obsahu. Zajímavou cestou je rovněž pomoc AI při personalizaci obsahu. Hodí se také pro automatizaci rutinních úkolů, jako je rozesílka tiskových zpráv, nebo mediální monitoring.

 

AI nástroje nacházejí čím dál širší využití také v marketingu, kde mají potenciál výrazně pomoci s content marketingem a cílením i personalizací kampaní. Významnou inovaci mohou přinést i při získávání a zpracování dat pro marketingové analýzy.

Využití umělé inteligence v marketingu

Vhodné jsou například pro optimalizaci kampaní, na predikce chování zákazníků, případně pro automatizace e-mailových rozesílek nebo zákaznických chatbotů. Umělá inteligence má rovněž široké využití v oblasti SEO – AI může analyzovat klíčová slova, optimalizovat obsah nebo identifikovat potenciální kvalitní zpětné odkazy (backlinky). Další příklady využití umělé inteligence v marketingu najdete v samostatném článku.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s komunikací?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší strategii vaší značky.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram