Umělá inteligence (AI)
v public relations

Pokračovat

Umelá inteligencia (AI) v public relations

Umelá inteligencia (AI) je odbor zaoberajúci sa vývojom systémov a technológií, ktoré dokážu simulovať ľudskú inteligenciu. AI vykonáva úlohy, ktoré by inak vyžadovali ľudskú interakciu a rozhodovanie. Využíva pokročilé algoritmy a techniky strojového učenia, aby sa stroj naučil získavať znalosti a prispôsobovať sa rôznym situáciám.

V PUBLIC RELATIONS SA NAJČASTEJŠIE VYUŽÍVA UMELÁ INTELIGENCIA V PODOBE CHATBOTOV. TAKTO NAVRHNUTEJ UMELEJ INTELIGENCII ČLOVEK ZADÁVA PRÍKAZY (PROMPTY), KTORÉ POTOM STROJ VYKONÁVA.

 

Prompt je vstupný text, príkaz alebo otázka, ktorú používateľ zadá do systému, aby od umelej inteligencie získal odpoveď. Na základe promptu AI vyhodnocuje situáciu, analyzuje obsah a kontext a generuje odpoveď, ktorú potom prezentuje používateľovi. Výstupy môžu mať rôzne podoby, od textov cez obrázky až po programovací jazyk.

 

Princíp konverzácie spočíva v nadviazaní interakcie medzi používateľom a systémom umelej inteligencie. Používateľ zadáva otázky, požiadavky alebo vstupné informácie a AI na základe týchto vstupov generuje odpovede a reaguje na používateľa. AI je trénovaná na základe veľkého množstva dát a predchádzajúcich konverzácií, čo jej umožňuje lepšie porozumieť používateľom, rozpoznávať vzorce v ich dopytoch a poskytovať relevantné a informatívne odpovede.

Pri konverzácii s AI je dôležité, aby AI bola schopná porozumieť používateľským dopytom, odpovedať na ne vhodným spôsobom a prispôsobiť sa rôznym situáciám a preferenciám používateľa.

Využitie umelej inteligencie v public relations

V PR sa už dnes AI využíva pri monitorovaní médií, na analýzu a spracovanie textu alebo na personalizáciu komunikácie, čím sa darí vytvárať relevantnejšiu komunikáciu s cieľovými skupinami.

ChatGPT v public relations

Obzvlášť veľkú obľubu si medzi PR špecialistami získal chatbot ChatGPT, ktorý sa často využíva pre jeho schopnosti komunikácie a poskytovanie relevantných informácií. Je možné ho využiť ako virtuálneho asistenta, ktorý je nonstop schopný poskytovať odpovede a podporu používateľom.

ChatGPT dokáže efektívne spracúvať veľké množstvo dopytov a poskytovať odpovede s minimálnymi časovými odmlkami. Výhodou je, že dobre funguje v českom jazyku. Detailný návod na využitie ChatGPT v PR a copywritingu nájdete na našom blogu.

Návod: ChatGPT v praxi

Umelá inteligencia chatgpt návod public relations a copywriting ilustračné fot


V praxi je možné ChatGPT v public relations využívať mnohými spôsobmi. Podľa prieskumu APRA používalo v máji 2023 AI viac než 75 percent českých PR agentúr. Ako hlavný dôvod agentúry uvádzali inšpiráciu, časovú úsporu aj uľahčenie práce. Medzi najčastejšie využívané nástroje patria ChatGPT, Canva, Bing či Midjourney.

Ako môže umelá inteligencia pomôcť v public relations?

 • Kreatívna pomoc – Umelá inteligencia napomáha pri vymýšľaní claimov aj tvorbe mnohých variantov obsahu. Je možné ju využiť na brainstorming a odblokovanie krízy kreativity. Šikovnú pomoc ponúkne aj pri písaní tlačových správ.
 • Editácia textov – AI dokáže ľahko zhrnúť či skrátiť text. Dnes je zároveň schopná na mieru upraviť tone-of-voice, dĺžku, štylistiku, žáner aj výrazové prostriedky textov.
 • Rešerše zložitých tém – Prednosťou umelej inteligencie je schopnosť rýchleho a efektívneho zhrnutia komplexnej problematiky.
 • Prieskum cieľových skupín – Umelá inteligencia dokáže poskytnúť nové uhly pohľadu a smery rešerší. Preto sa hodí ako jeden zo zdrojov pre prieskum cieľových skupín.
 • Zrýchlenie krízovej komunikácie – V prípade tejto PR disciplíny je rozhodujúca rýchlosť. Ak PR profesionál vytvorí vyjadrenie pre krízu, pomôže mu AI s variáciami. ChatGPT dokáže prípravu krízovej komunikácie výrazne skrátiť a napomôcť s formulovaním rôznych druhov vyjadrení pre rôzne cieľové skupiny.
   

Umělá inteligence ai ilustrační foto strojové učení v public relations

 • Monitoring a mediálna analýza – V tomto prípade je možné AI využiť na zhrnutie a prezentáciu dát, prípadne na vyhodnotenie sentimentov a mediálneho obrazu subjektov.
 • Organizácia eventov – Usporadúvanie eventov, tlačových konferencií a briefingov je možné pomocou umelej inteligencie značne uľahčiť. Pomôže napríklad pripraviť podrobný itinerár vecí, na ktoré sa nesmie zabudnúť. Využiť ju je možné aj na prípravu press kitov.
 • Obrazové materiály a prezentácie – Šikovnú výpomoc poskytuje funkcia tvorby prezentácií a grafické nástroje umelej inteligencie, ktoré sa hodia na prípravu ilustračných grafík, grafov, piktogramov a ďalších vizuálnych materiálov.
 • Marketing – Aj odbor marketingu, ktorý sa často v praxi prepája s PR aktivitami, už našiel rôzne príležitosti, ako umelú inteligenciu využiť. V marketingu sa umelá inteligencia používa napríklad na contentSEOdirect mailingPPC či branding.

Riziká využitia umelej inteligencie v public relations

Ako pri každej novej a vyvíjajúcej sa technológii, je potrebné s AI nakladať obozretne. Napríklad sa jej nedá vždy a vo všetkom veriť. ChatGPT má tendencie byť kreatívny niekedy až príliš, a preto je nutné si faktické tvrdenia overiť aj z iných zdrojov. Nestáva sa ani to, že by AI poskytovala spätnú väzbu k textu. Zároveň je potrebné mať na pamäti, že napríklad ChatGPT nemá vlastné skúsenosti ani znalosti okrem tréningových dát, jeho schopnosť porozumieť špecifické kontexty môže byť v niektorých oblastiach obmedzená.

AI je stále len stroj, ktorému chýba (zatiaľ) schopnosť empatie. Nemá schopnosť vcítiť sa do emočného stavu používateľa a adekvátne tak reagovať na jeho potreby, čím sa z komunikácie vytráca ľudský faktor.

Nástroje umelej inteligencie majú taktiež rôzne prístupy a právne nastavenie pre prípady práce s dátami. Mnohé z nich údaje, ktoré do nich vložíme, využívajú ďalej a učia sa z nich. To môže byť problém v prípade citlivých dát, ktoré nebývajú v týchto nástrojoch výrazne chránené.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s komunikáciou?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky