Umelá inteligencia (AI)
v marketingu

Pokračovat

Umělá inteligence (AI) v marketingu

Umělá inteligence (AI) je obor informatiky, který se snaží simulovat lidskou inteligenci a provádět zadané úkoly. Činnost AI vyžaduje inteligentní rozhodování, učení, rozpoznávání vzorů a řešení složitých problémů. Díky umělé inteligenci mohou počítačové systémy samostatně analyzovat data, učit se zkušeností, adaptovat se na nové podněty a vykonávat úkoly s vysokou účinností a přesností. Všechny tyto aktivity se výborně hodí pro využítí v marketingu.
 

S umělou inteligencí komunikujeme tzv. prompty. „prompt“. Prompt je textový vstup či příkaz, který uživatel poskytne systému. Může to být dotaz, instrukce nebo žádost o konkrétní informace. Na základě tohoto promptu systém provádí analýzu a generuje odpověď nebo výstup.

 

Při konverzaci s AI se princip liší v závislosti na použitém modelu. Pokud jde o konverzační model, jako je ChatGPT, probíhá interakce s AI ve formě dialogu, kdy uživatel klade otázky nebo poskytuje vstupní informace a AI systém na ně reaguje vhodnými odpověďmi.
 

Umělá inteligence ai v marketingu ilustrační foto počítače

 

Umělá inteligence v marketingu

Vzhledem ke svým schopnostem pracovat s robustními a komplexními daty se umělá inteligence v marketingu začala využívat prakticky okamžitě. Nyní se v marketingu používá řada nástrojů AI, které pomáhají zlepšit efektivitu a účinnost marketingových aktivit.

Jedná se například o personalizaci obsahu či prediktivní analýzy chování zákazníků a budoucích trendů. Využití nalézá umělá inteligence i v oblasti chatbotů a virtuálních asistentů na webových stránkách nebo při optimalizaci reklamních kampaní, u nichž získaná data analyzuje a vyhodnocuje.

Široké uplatnění se však najde i v případě AI grafických nástrojů, jako je Midjourney, Dall-e nebo Stable Diffusion. Ty jsou už nyní schopny vytvořit jak realistické fotografie, tak i velmi stylizované ilustrace. Objevují se rovněž čím dál výkonnější a učenlivější AI programy na výrobu videí, jako je D-ID, či na převádění textů do řeči (Eleven Labs).
 

Umělá inteligence v marketingu ilustrační foto

Využití AI v marketingové praxi

V marketingu lze AI používat v mnoha oblastech od zpracování dat přes modelování, kreativu a grafiku až po tvorbu strategií.

SEO

AI může pomoci vylepšit SEO strategie prostřednictvím analýzy klíčových slov, optimalizace obsahu a vyhodnocování výsledků. Nástroje AI mohou například analyzovat klíčová slova konkurence, identifikovat relevantní klíčová slova s vysokým potenciálem, navrhovat optimalizaci obsahu a sledovat výkonnostní metriky, jako je organický provoz a pozice ve vyhledávačích. To umožní zlepšit viditelnost a získat vyšší organický provoz.

Content marketing a copywriting

AI nástroje mohou pomoci při tvorbě obsahu a při copywritingu. Mohou nabídnout náměty pro články, vytvářet obsah na základě daného tématu, nebo dokonce generovat kompletní články. Dále mohou pomáhat při kontrole gramatiky, návrhu titulků, testování efektivity nadpisů, editaci obsahu, tvorbě jeho variací a optimalizaci copywritingu pro konkrétní cílovou skupinu.

Direct mailing

AI může být využita pro personalizaci a automatizaci direct mailingu. Nástroje umělé inteligence mohou analyzovat data o zákaznících, jejich preferencích a chování a na základě těchto informací vytvářet personalizované e-maily s relevantním obsahem. Dále mohou sledovat míru otevření e-mailů, interakce a konverze, vyhodnocovat data a optimalizovat kampaně na základě zjištěných trendů.

Public relations

AI lze využít při sledování a analýze médií a veřejného mínění. Nástroje umělé inteligence mohou monitorovat a analyzovat online a tištěné články, sociální média a jiné zdroje, aby identifikovaly zmínky o značce, produktu nebo klíčových osobách. Z rozsáhlých monitoringů mohou připravit sumarizace a identifikovat trendy.

Šikovným pomocníkem je AI také pro brainstorming, tvorbu a editaci textů. Praktické tipy, jak využít umělou inteligenci v PR a copywritingu najdete na našem blogu.

Návod: AI v PR a copywritingu

Umělá inteligence v PR banner

Webdesign

AI může být využita k vylepšení uživatelského rozhraní (UI) a uživatelského zážitku (UX) webových stránek. Nástroje AI mohou analýzou chování uživatelů na webu identifikovat slabá místa v designu, navrhovat optimalizace pro zvýšení konverzí a personalizovat obsah na základě preference uživatele.

Branding

AI nástroje mohou pomoci s generováním názvů značek a log. Tyto nástroje mohou analyzovat jazyková data, identifikovat trendy v názvosloví a navrhovat kreativní názvy, které odpovídají hodnotám a cílům značky. Stejně tak mohou generovat loga na základě zadání a preference zákazníka. V brandingu se hodí jako zdroj inspirace.

PPC

AI může být využito pro optimalizaci PPC kampaní. Nástroje AI mohou sledovat výkon reklamních kampaní, analyzovat data o konverzích, proklicích a návštěvnosti a na základě těchto informací optimalizovat rozpočet, cílové skupiny, klíčová slova a obsah reklam. Dobrou pomoc nabízí AI i pro tvorbu PPC reklam a psaní jejich mnoha variant.

Kreativa a idea making

AI je skvělým nástrojem pro zdroj kreativních nápadů a inspirace v marketingu. Snadno generuje inovativní nápady pro marketingové kampaně, design, obsahový marketing a další oblasti.

Grafika

AI může být využita pro vylepšení tvorby grafiky a vizuálního obsahu v marketingu. Nástroje AI umožňují automatickou úpravu fotografií, vytváření vizuálních efektů, retušování obrazu, a dokonce generování kompletních obrázků a fotografií. Například Midjourney může pomoci marketingovým týmům vytvářet profesionálně vypadající grafiku rychleji a efektivněji.

Sociální sítě

V tomto případě dobře poslouží nástroje pro brainstorming, tvorbu textů či jejich zkracování, ale také AI aplikace na tvorbu grafik, videí a animací. Využití pro sociální sítě patří mezi nejčastější oblasti aplikace umělé inteligence.

Rizika využití AI v marketingu

Při využití AI v marketingu je důležité si dávat pozor na několik úskalí. V prvé řadě je to ochrana dat o zákaznících, často osobního rázu. Nakládání s nimi musí být pečlivě hlídáno, což v tuto chvíli většina AI nástrojů negarantuje.
 

Umělá inteligence je kreativní, a proto občas mění či upravuje fakta. Její výstupy je tak vždy potřeba podrobit factcheckingu a kritickému zhodnocení.

Rovněž platí, že AI nemá oproti lidskému mozku vrozenou schopnost porozumět kontextu, emocím a kreativitě. Je důležité zachovat v rozhodovacím procesu lidskou přítomnost a výstupy AI kontrolovat.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší marketingovou strategii vaší značky.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram