Umelá inteligencia (AI)
v marketingu

Pokračovat

Umelá inteligencia (AI) v marketingu

Umelá inteligencia (AI) je odbor informatiky, ktorý sa snaží simulovať ľudskú inteligenciu a vykonávať zadané úlohy. Činnosť AI vyžaduje inteligentné rozhodovanie, učenie, rozpoznávanie vzorov a riešenie zložitých problémov. Vďaka umelej inteligencii môžu počítačové systémy samostatne analyzovať dáta, učiť sa skúsenosťou, adaptovať sa na nové podnety a vykonávať úlohy s vysokou účinnosťou a presnosťou. Všetky tieto aktivity sa výborne hodia na využitie v marketingu.

S UMELOU INTELIGENCIOU KOMUNIKUJEME TZV. PROMPTY. „PROMPT“. PROMPT JE TEXTOVÝ VSTUP ČI PRÍKAZ, KTORÝ POUŽÍVATEĽ POSKYTNE SYSTÉMU. MÔŽE TO BYŤ DOPYT, INŠTRUKCIA ALEBO ŽIADOSŤ O KONKRÉTNE INFORMÁCIE. NA ZÁKLADE TOHTO PROMPTU SYSTÉM VYKONÁVA ANALÝZU A GENERUJE ODPOVEĎ ALEBO VÝSTUP.

 

Pri konverzácii s AI sa princíp líši v závislosti od použitého modelu. Pokiaľ ide o konverzačný model, ako je ChatGPT, prebieha interakcia s AI vo forme dialógu, keď používateľ kladie otázky alebo poskytuje vstupné informácie a AI systém na ne reaguje vhodnými odpoveďami.

Umělá inteligence ai v marketingu ilustrační foto počítače

 

Umelá inteligencia v marketingu

Vzhľadom na svoje schopnosti pracovať s robustnými a komplexnými dátami sa umelá inteligencia v marketingu začala využívať prakticky okamžite. Teraz sa v marketingu používa viacero nástrojov AI, ktoré pomáhajú zlepšiť efektivitu a účinnosť marketingových aktivít.

Ide napríklad o personalizáciu obsahu či prediktívne analýzy správania zákazníkov a budúcich trendov. Využitie nachádza umelá inteligencia aj v oblasti chatbotov a virtuálnych asistentov na webových stránkach alebo pri optimalizácii reklamných kampaní, v ktorých získané dáta analyzuje a vyhodnocuje.

Široké uplatnenie sa však nájde aj v prípade AI grafických nástrojov, ako je MidjourneyDall-e alebo Stable Diffusion. Tie sú už teraz schopné vytvoriť tak realistické fotografie, ako aj veľmi štylizované ilustrácie. Objavujú sa zároveň čím ďalej výkonnejšie a učenlivejšie AI programy na výrobu videí, ako je D-ID, či na prevádzanie textov do reči (Eleven Labs).

Umelá inteligencia ilustračné foto

Využitie AI v marketingovej praxi

V marketingu je možné AI používať v mnohých oblastiach od spracovania dát cez modelovanie, kreatívu a grafiku až po tvorbu stratégií.

SEO

AI môže pomôcť vylepšiť SEO stratégie prostredníctvom analýzy kľúčových slov, optimalizácie obsahu a vyhodnocovania výsledkov. Nástroje AI môžu napríklad analyzovať kľúčové slová konkurencie, identifikovať relevantné kľúčové slová s vysokým potenciálom, navrhovať optimalizáciu obsahu a sledovať výkonnostné metriky, ako je organická prevádzka a pozícia vo vyhľadávačoch. To umožní zlepšiť viditeľnosť a získať vyššiu organickú prevádzku.

Content marketing a copywriting

Nástroje AI môžu pomôcť pri tvorbe obsahu a pri copywritingu. Môžu ponúknuť námety pre články, vytvárať obsah na základe danej témy, alebo dokonca generovať kompletné články. Ďalej môžu pomáhať pri kontrole gramatiky, návrhu titulkov, testovaní efektivity nadpisov, editácii obsahu, tvorbe jeho variácií a optimalizácii copywritingu pre konkrétnu cieľovú skupinu.

Direct mailing

AI je možné využiť na personalizáciu a automatizáciu direct mailingu. Nástroje umelej inteligencie môžu analyzovať dáta o zákazníkoch, ich preferenciách a správaní a na základe týchto informácií vytvárať personalizované e-maily s relevantným obsahom. Ďalej môžu sledovať mieru otvorenia e-mailov, interakcie a konverzie, vyhodnocovať dáta a optimalizovať kampane na základe zistených trendov.

Public relations

AI je možné využiť pri sledovaní a analýze médií a verejnej mienky. Nástroje umelej inteligencie môžu monitorovať a analyzovať online a tlačené články, sociálne médiá a iné zdroje, aby identifikovali zmienky o značke, produkte alebo kľúčových osobách. Z rozsiahlych monitoringov môžu pripraviť sumarizácie a identifikovať trendy.

AI je šikovným pomocníkom aj pri brainstormingu, tvorbe a editácii textov. Praktické tipy, ako využiť umelú inteligenciu v PR a copywritingu, nájdete na našom blogu.

Návod: AI v PR a copywritingu

Umela inteligencia v public relations banner

Webdesign

AI je možné využiť na vylepšenie používateľského rozhrania (UI) a používateľského zážitku (UX) webových stránok. Nástroje AI môžu analýzou správania používateľov na webe identifikovať slabé miesta v dizajne, navrhovať optimalizácie pre zvýšenie konverzií a personalizovať obsah na základe preferencie používateľa.

Branding

Nástroje AI môžu pomôcť s generovaním názvov značiek a log. Tieto nástroje môžu analyzovať jazykové dáta, identifikovať trendy v názvosloví a navrhovať kreatívne názvy, ktoré zodpovedajú hodnotám a cieľom značky. Takisto môžu generovať logá na základe zadania a preferencie zákazníka. V brandingu sa hodí ako zdroj inšpirácie.

PPC

AI je možné využiť na optimalizáciu PPC kampaní. Nástroje AI môžu sledovať výkon reklamných kampaní, analyzovať dáta o konverziách, preklikoch a návštevnosti a na základe týchto informácií optimalizovať rozpočet, cieľové skupiny, kľúčové slová a obsah reklám. Dobrú pomoc ponúka AI aj pri tvorbe PPC reklám a písaní ich mnohých variantov.

Kreatíva a idea making

AI je skvelým nástrojom pre zdroj kreatívnych nápadov a inšpirácie v marketingu. Ľahko generuje inovatívne nápady pre marketingové kampane, dizajn, obsahový marketing a ďalšie oblasti.

Grafika

AI je možné využiť na vylepšenie tvorby grafiky a vizuálneho obsahu v marketingu. Nástroje AI umožňujú automatickú úpravu fotografií, vytváranie vizuálnych efektov, retušovanie obrazu, a dokonca generovanie kompletných obrázkov a fotografií. Napríklad Midjourney môže pomôcť marketingovým tímom vytvárať profesionálne vyzerajúcu grafiku rýchlejšie a efektívnejšie.

Sociálne siete

V tomto prípade dobre poslúžia nástroje na brainstorming, tvorbu textov či ich skracovanie, ale aj aplikácie AI na tvorbu grafík, videí a animácií. Využitie pre sociálne siete patrí medzi najčastejšie oblasti aplikácie umelej inteligencie.

Riziká využitia AI v marketingu

Pri využití AI v marketingu je dôležité si dávať pozor na niekoľko úskalí. V prvom rade je to ochrana dát o zákazníkoch, často osobného rázu. Nakladanie s nimi je nutné pozorne sledovať, čo v tejto chvíli väčšina nástrojov AI negarantuje.

Umelá inteligencia je kreatívna, a preto občas mení či upravuje fakty. Jej výstupy je tak vždy potrebné podrobiť factcheckingu a kritickému zhodnoteniu.

Zároveň platí, že AI nemá oproti ľudskému mozgu vrodenú schopnosť porozumieť kontextu, emóciám a kreativite. Je dôležité zachovať v rozhodovacom procese ľudskú prítomnosť a výstupy AI kontrolovať.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s komunikáciou?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky