On-page & off-page SEO

Pokračovat

Čo je to on-page a off-page SEO?

On-page a off-page faktory  patria medzi parametre, ktoré môžu ovplyvniť optimalizáciu webových stránok pre vyhľadávače (SEO). Správnym nastavením a udržiavaním týchto faktorov je možné ovplyvniť pozíciu webovej stránky vo vyhľadávačoch, ako sú Google alebo Zoznam. Okrem umiestnenia vo vyhľadávaní ovplyvňujú tieto faktory aj spôsob zobrazenia výsledkov vyhľadávania na webovej lokalite a spôsob zobrazenia textu.

On-page SEO faktory

Súvisia s nastavením, kvalitou kódu a obsahom webovej stránky, ktorej SEO sa snažíme zlepšiť. Medzi tieto faktory patria:

 • Rýchlosť načítania webovej stránky - Je jedným z dôležitých faktorov hodnotenia v Google vyhľadávači.
 • Názov (title) - Krátky text s maximálne 60 znakmi, ktorý definuje obsah stránky a vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazuje ako text odkazu. Názov je umiestnený v kóde stránky.
 • Meta popis (Metadescription) - Text v rozsahu maximálne 155 znakov, ktorý dopĺňa názov stránky a vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazuje pod názvom.
 • Text a kľúčové slová - Kvalitný copywriting. Text každej webovej stránky by mal byť zrozumiteľný, jedinečný a mal by obsahovať relevantné kľúčové slová. Text na stránke by mal zachovávať základnú štruktúru nadpisov (H1, H2, ...) a zvýraznenie.
 • Popisy a optimalizácia obrázkov - Alternatívny popis obrázka sa označuje skratkou ALT. Pomáha vyhľadávacím robotom rozpoznať, čo je zobrazené na obrázkoch alebo v grafike. Okrem ALT môže tiež on-page SEO ovplyvniť aj dátová veľkosť obrázkov. Príliš veľké obrázky spomaľujú načítanie webovej stránky.
 • Optimalizácia pre mobilné zobrazenie - Dôležitým faktorom hodnotenia je aj responzívny webový dizajn.
 • Doména a URL - Použitie kľúčových slov v doméne alebo v cieľovej URL webovej stránke je výhodou.
 • Navigácia na stránke - Menu a jeho štruktúra. Správne navrhnuté menu pomôže robotom pri orientovaní sa na stránke.
 • Interné odkazy - Odkazy na stránke by mali byť správne napísané takzvaným anchor textom (viditeľný text hypertextového odkazu, ktorý odkazuje na inú webovú stránku). Interné prelinkovanie je dôležité pre vyhľadávače aj na uľahčenie navigácie používateľa na stránke. Súčasťou vnútorných odkazov je napríklad omrvinková navigácia.
 • Absencia duplicít - Duplicitný alebo veľmi podobný obsah na dvoch stránkach roboti ignorujú. Ak je na webe dostatok jedinečných a neduplicitných indexovaných stránok, je pravdepodobnejšie, že sa na nich bude nachádzať viac kľúčových slov, ktoré sú pre vyhľadávače zaujímavé.
 • Indexovanie - Špeciálny „návod“ pre robotov, ktoré stránky majú na webe navštíviť a ktoré preskočiť. Nájdete ho v súbore robots.txt. Mapa stránok v súbore sitemap.xml pomáha aj pri indexovaní. Dobre spracovaná mapa urýchľuje indexovanie stránok.
   
SEO ilustracni obrazek maly box

Off-page SEO faktory

Ide o vonkajšie vplyvy, ktoré sa podieľajú na SEO vybranej webovej stránky. Do tejto skupiny patrí napríklad dostatok spätných odkazov, t. j. odkazov, ktoré prichádzajú na sledovaný web z iných webových stránok.

Linkbuilding

Linkbuilding sa zaoberá budovaním spätných odkazov. Medzi ďalšie off-page faktory patria sociálne signály, t. j. záujem používateľov o odkazy na sociálnych sieťach (lajky, komentáre) a ich prekliky.

Zásady linkbuildingu

Cieľom linkbuildingu je vytvárať príležitosti na budovanie spätných odkazov, ktoré smerujú na daný web z iných stránok. Čím viac odkazov vedie na danú stránku, tým väčšiu váhu má stránka pre vyhľadávače.

 • Dôležitým ukazovateľom kvality spätného odkazu je kvalita a relevantnosť stránky, z ktorej pochádza odkaz na stránku. Odkazujúca webová stránka by mala byť v ideálnom prípade tematicky príbuzná odkazovanej webovej stránke.
 • Spätné odkazy by mali vznikať prirodzene, privádzať relevantných návštevníkov a viesť na webové stránky používateľov, ktorým môžu ponúknuť zaujímavý obsah.
 • Odkazy by mali byť správne pomenované (anchor texty) a čo najaktuálnejšie.
 • Pri budovaní spätných odkazov je vhodné odkazovať na rôzne časti webu, nielen na jednu jedinú.

Linkbuilding a marketingová komunikácia

Linkbuilding môže podporiť aj integrovaná marketingová komunikácia, napríklad koncept PR 360. Ten ponúka využitie viacerých typov marketingových nástrojov v rámci jednej stratégie a jedného rozpočtu.

Na budovanie spätných odkazov je možné využiť marketingové nástroje, medzi ktoré patria spolupráca s influencermiobsahový marketing, vzťahy s verejnosťou, guest blogging, aktívna účasť v online diskusiách alebo súťažiach.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky